KLUB AKTYWNEJ MŁODZIEŻY

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2018 r. w partnerstwie Stowarzyszenia Kulturalnego „Viva art” będącego liderem partnerstwa, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu oraz nieformalnej grupy młodzieży, która wykazała ogromną inicjatywę, aby powstał projekt Klubu. W związku z tym do współpracy z  młodzieżą zapraszamy profesjonalnych partnerów, wszelkie instytucje, firmy, przedstawicieli różnych zawodów i osoby indywidualne chętne aby wesprzeć realizację młodzieżowych inicjatyw od strony merytorycznej, organizacyjnej i finansowej.Jak powstał projekt?To sama młodzież okazała się katalizatorem do tego, aby stworzyć projekt, za pośrednictwem którego młodzi ludzie będą mogli rozwijać swój potencjał w zakresie umiejętności realizacji młodzieżowych inicjatyw oraz wdrażać w życie swoje pomysły, potrzeby, ujawniać kreatywność i aktywność, ukierunkowaną na rozwój – własny i swojego otoczenia. Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 14-19 lat, mieszkającej w Elblągu i okolicznych miejscowościach. Jego celem jest zwiększenie aktywności młodzieży w zakresie partnerskiego i twórczego udziału w życiu lokalnym, rozwój ich potencjału w zakresie aktywnego realizowania pomysłów i potrzeb, a także otwarcie środowiska lokalnego na pomysły i potrzeby młodzieży. W okresie od czerwca do grudnia 2018 r. młodzież będzie mogła być pomysłodawcą i podejmie się zrealizować przy współpracy środowiska lokalnego kilka inicjatyw społecznych.

W ramach projektu zrealizowane zostaną szkolenia rozwijające zainteresowania i umiejętności młodzieży, m.in. w zakresie organizacyjnych podstaw inicjatyw młodzieżowych, autoprezentacji i tworzenia wizerunku, rękodzielnictwa, muzyczno – wokalnym, zdrowego odżywiania i grafiki komputerowej.

Młodzież, która chciałaby należeć do Klubu, zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem: urszula.olejniczak@swiatowid.elblag.pl lub telefonicznego pod nr  55  611 20 70, a także osobistego w siedzibie CSE „Światowid” przy Placu K. Jagiellończyka 1. Czekamy w godz. 8:00-16.00, osoba kontaktowa Urszula Olejniczak.

UWAGA! Na zgłoszenia czekamy do 14 maja, a ilość miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji wkrótce.

Realizatorzy projektu:

Stowarzyszenie Kulturalne „Viva art” w Elblągu oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

 

 

******

Klub Aktywnej Młodzieży

Jeśli masz pomysły na ciekawe inicjatywy i chcesz poznać ludzi takich jak Ty a przy tym świetnie bawić się i rozwijać swoje pasje i zainteresowania, koniecznie zgłoś się do Klubu Aktywnej Młodzieży w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu! Pierwsze spotkanie już 16 maja.

CSE „Światowid” w Elblągu oraz Stowarzyszenie Kulturalne „Viva art” zapraszają młodzież w wieku 14 – 19 lat z Elbląga i okolic do Klubu, który będzie działał w ramach realizacji projektu „Klub Aktywnej Młodzieży”, dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Główną ideą projektu jest stworzenie przyjaznego miejsca i warunków dla młodzieży, która będzie mogła integrować się w Klubie, rozwijać swoje zainteresowania i pasje oraz realizować swoje własne pomysły na inicjatywy i projekty społeczne ważne dla niej samej oraz pożyteczne dla innych. Pomysły młodzieży mogą być dowolne a ich realizacja będzie odbywała się przy pełnym wsparciu CSE „Światowid” i innych instytucji i podmiotów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym.

- Udział młodych ludzi w działalności klubu to skorzystanie przez nich z szansy nabywania kompetencji przyszłości, takich jak: inteligencja społeczna, myślenie projektowe, współpraca, komunikacja, czy przywództwo, cenionych przez potencjalnych pracodawców. – mówi koordynatorka projektu, Urszula Olejniczak. - W ramach działalności klubu do końca roku 2018 r. odbędą się bezpłatne warsztaty dla młodzieży w zakresie autoprezentacji i tworzenia wizerunku – Projekt Ladies and Gentlemen, wokalno – muzycznym, rękodzieła, zdrowego odżywiania, grafiki komputerowej z elementami reklamy oraz przedsiębiorczości w praktyce. Zapraszamy młodzież, która chce rozwijać swoje zainteresowania i pasje, która chce zrobić coś dla innych i spędzać ciekawie czas w gronie podobnych sobie rówieśników  – dodaje koordynatorka.

CSE „Światowid i „Viva art” organizując Klub, włącza się w strategię województwa warmińsko – mazurskiego w obszarze wspierania inicjatyw młodzieżowych i zaprasza do współpracy profesjonalnych partnerów, instytucje i firmy oraz przedstawicieli różnych zawodów i osoby indywidualne chętne aby wesprzeć młodzież Klubu w realizacji ich inicjatyw od strony merytorycznej, organizacyjnej a także finansowej.

Osoby zainteresowane wstąpieniem do Klubu Aktywnej Młodzieży zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 16 maja 2018 r. (środa) o godz. 16.30 w CSE „Światowid” w Elblągu  - scena na II piętrze.

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poznać więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu:

- mailowego na e-mail: urszula.olejniczak@swiatowid.elblag.pl

- telefonicznego: 55 611 20 77

- osobistego: sekretariat CSE „Światowid” przy Placu K. Jagiellończyka 1 – pokój nr 31, w godz. 8.00 – 16.00

******

O projekcie przeczytać też można w Elbląskiej Gazecie Internetowej PortEl.pl: https://www.portel.pl/spoleczenstwo/dolacz-do-klubu-aktywnej-mlodziezy/104907

******

Zapisz się do newslettera