Być jak Leonardo

 
Od 1 października rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu "Być jak Leonardo", który został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W Projekcie uczestniczyć będzie 56 uczniów, 11 n-li oraz 50 prawnych opiekunów. Celem projektu jest podniesienie umiejętności kluczowych uczniów oraz ich kreatywności, innowacyjności i pracy w zespole, a także doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli. W czasie roku szkolnego uczestnicy projektu wezmą udział w zajęciach pozalekcyjnych kształcących umiejętności matematyczne, językowe, ICT, przyrodnicze oraz w zajęciach pozaszkolnych z kreatywności, innowacyjności. W projekcie przewidziano również wyjazdy edukacyjne. W projekt zaangażujemy również nauczycieli ze szkoły partnerskiej. Zorganizujemy dla nich szkolenia doskonalące z zakresu nowoczesnych metod pracy, w tym wykorzystania technologii ICT oraz zajęcia kształtujące u uczniów właściwe postawy (kreatywność, innowacyjność, pracę w zespole). Działania Projektu będą również skierowane do rodziców, dla których zorganizujemy „Akademię dla rodziców”. Chcemy przekonać uczestników projektu, że każdy z nas, podobnie jak Leonardo, może wyćwiczyć w sobie postawę kreatywną i nawet jeżeli najprawdopodobniej nie dorównamy Leonardo, to dzięki postawie twórczej możemy polepszyć jakość naszego życia.

Projekt „Być jak Leonardo” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania

 • pdf

  Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie "Być jak Leonardo"

  pobierz
 • pdf

  Plan zajęć pozaszkolnych - 27.10.2018

  pobierz
 • pdf

  Plan zajęć pozaszkolnych - 01.12.2018

  pobierz
 • pdf

  Plan zajęć pozalekcyjnych - 2018

  pobierz
 • pdf

  Plan zajęć pozalekcyjnych - 2019

  pobierz
 • pdf

  Plan zajęć pozaszkolnych - 12.01.2019

  pobierz
 • pdf

  Plan zajęć pozaszkolnych - 16.02.2019

  pobierz
 • pdf

  Plan zajęć pozaszkolnych - 02.03.2019

  pobierz
 • pdf

  Plan zajęć pozaszkolnych - 16.03.2019

  pobierz
 • pdf

  Plan zajęć pozalekcyjnych - marzec 2019

  pobierz
 • pdf

  Plan zajęć pozalekcyjnych - kwiecień 2019

  pobierz
 • pdf

  Plan zajęć pozaszkolnych - 06.04.2019

  pobierz
 • pdf

  Plan zajęć pozalekcyjnych - maj 2019

  pobierz
 • pdf

  Plan zajęć pozaszkolnych - 08.06.2019

  pobierz

Zapisz się do newslettera