Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur

Prowadzone działania mają na celu jak najszersze udostępnienie oraz umożliwienie wykorzystania zdigitalizowanych zasobów przede wszystkim w celach edukacyjnych, popularyzatorskich i naukowych. W trakcie realizacji projektu zostały wytypowane najciekawsze obiekty średniowieczne z ośmiu muzeów w województwie warmińsko – mazurskim. Szeroki dobór partnerów gwarantuje, że powstanie kolekcja, w której znajdą się średniowieczne obiekty reprezentatywne dla całego województwa. W projekcie zaplanowano również digitalizację dwóch średniowiecznych obiektów architektonicznych – jednego pełniącego funkcję sakralną, drugiego obronną oraz regionalnego symbolu związanego z tą epoką – bab pruskich. Zdigitalizowane obiekty zostaną zaprezentowane w formie, która będzie zachęcała odbiorców do obejrzenia, a jednocześnie będzie miała wartość merytoryczną - będą to fotografie oraz skany 3D wybranych obiektów, zaprezentowane w formie animacji i opisy merytoryczne wraz z metadanymi. Efekty digitalizacji udostępnione zostaną na stronie www.cyfrowewm.pl. Dotychczas w kolekcji Regionalnej Pracowni Digitalizacji, która funkcjonuje w CSE Światowid od sześciu lat (na stronie cyfrowewm.pl) zamieszczonych zostało ponad 430 zdigitalizowanych obiektów. To obiekty muzealne i zabytkowe obiekty architektoniczne. 

Zadania realizowane w tym projekcie mają zainicjować kolejne działania edukacyjne. Gotowe scenariusze lekcji (10 sztuk), bazujące na prezentacji zdigitalizowanych materiałów oraz na filmach, a omawiające kulturę średniowiecza, życie codzienne, sposoby prowadzenia walk, czy handel, adresowane dla dwóch typów szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą pomocą dydaktyczną przede wszystkim dla nauczycieli historii. W projekcie zaplanowane są także konferencje w 2 miastach województwa warmińsko – mazurskiego (Olsztyn, Elbląg), na które zaproszeni zostaną przede wszystkim nauczyciele historii oraz przedmiotów pokrewnych. Konferencje będą miały na celu popularyzację edukacji przy wsparciu nowoczesnych technologii i prezentację cyfrowych zasobów pozyskanych przy realizacji projektu wraz ze scenariuszami zajęć lekcyjnych.

Kolejną formą udostępnienia pozyskanych zasobów cyfrowych będzie gra VR, dostępna dla wszystkich w Regionalnej Pracowni Digitalizacji funkcjonującej w CSE "Światowid". Po przebudowie i modernizacji budynku, która właśnie jest realizowana, planujemy stworzyć przestrzeń edukacyjną w wirtualnej rzeczywistości. W niej uczestnicy będą mogli poznawać średniowieczne artefakty oraz uczestniczyć w rywalizacji sprawdzającej ich wiedzę i sprawność.

W trakcie trwania projektu, w ramach działalności statutowej naszej instytucji, powstanie pięć min. 6–minutowych filmów, w których zaprezentowane zostaną wybrane przedmioty, kolekcje lub zagadnienia związane z epoką średniowiecza. Filmy zostaną udostępnione na kanale Regionalnej Pracowni Digitalizacji na YouTubie. Umożliwi to dostęp do nich nie tylko partnerom projektu, ale również tym osobom, które poszukiwać będą właśnie filmów tego typu w największej na świecie wirtualnej bazie filmowej.

INFORMACJE Z REALIZACJI PROJEKTU:

- http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/194/sredniowieczna-kolekcja-z-warmii-i-mazur/

- http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/197/zabytek-wart-zachowania/

- http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/199/unikatowe-sredniowieczne-zarna-garncarskie/

- http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/200/baby-do-internetu/

- o filmach: http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/201/powstaja-sredniowieczne-filmy/

- http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/202/aplikacje-dla-dziedzictwa/

- http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/205/o-porzuconych-narzedziach-kopacza-gliny-spod-maldy/

- o aplikacji VR:  http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/208/sredniowiecze-na-wyciagniecie-reki/

- o aplikacji AR: http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/215/nie-tylko-vr-ale-tez-ar/

- o audiodeskrypcji: http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/218/posluchaj-aby-zobaczyc/

- udostępnianie zdigitalizowanych obiektów: http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/219/sredniowieczna-kolekcja-na-stronie/

INFROMACJA PODSUMOWUJĄCA DZIAŁANIA PROJEKTOWE: http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/222/sredniowiecze-z-bliska/

TERMINY KONFERENCJI DLA NAUCZYCIELI:

- 16 października 2019 r. - OLSZTYN

- 24 października 2019 r. - ELBLĄG

PODSUMOWANIE KONFERENCJI I MATERIAŁY: http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/216/uzbrojeni-w-wiedze/

Po aktualności dotyczące naszej codziennej działaności projektowej zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/cyfrowewm/

Prezentacja graficzna wybranych zdigitalizowanych zbiorów: https://www.instagram.com/pracownia_digitalizacji/

Prezentacja wybranych modeli: https://sketchfab.com/RegionalDigitalizationWorkshop

Filmy zrealizowane w ramach projektu: https://www.youtube.com/channel/UCyfp29Hbai2lPuyJ3HR8fdA

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zapisz się do newslettera