Szkolenia Erasmus +

Zorientujemy się i podamy dalej!

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid“ w Elblągu kolejny raz otrzymał szansę na realizację projektu w ramach programu Erasmus + , akcja Mobilność kadry edukacji dorosłych. 

 

Od listopada 2017 roku do grudnia 2018 roku będzie realizowany projekt pn. “Zorientuj się i podaj dalej!”. Będzie skierowany do 7 osób zatrudnionych w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu oraz jednego wolontariusza współpracującego z naszą instytucją. Efekty projektu będą miały wpływ na wszystkich odbiorców działań kulturalnych realizowanych przez naszą instytucję, w tym przede wszystkim na osoby dorosłe i osoby marginalizowane. Celem Projektu jest poszerzenie oferty kulturalnej naszej instytucji o nowe działania dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Chcemy stać się nowoczesną i pełną ciekawych pomysłów instytucją kultury, dzięki której zarówno młodzi mieszkańcy, jak i osoby dojrzałe oraz osoby defaworyzowane będą mogły spełniać swoje marzenia, rozwijać talenty, doskonalić umiejętności. Wiemy jak tego dokonać!

Dzięki zwiększeniu kompetencji i umiejętności, a także poszerzeniu horyzontów i zwiększeniu motywacji naszych pracowników wprowadzimy nowe innowacyjne pomysły, które przyciągną nowych odbiorców. Uczestnictwo w projekcie i udział w szkoleniach pozwoli wyposażyć naszych pracowników w odpowiednie narzędzia, techniki i formy pracy, a także umiejętności, które pozwolą wprowadzić nową ofertę, atrakcyjną i dostosowaną do potrzeb mieszkańców.

Uczestnicy wezmą udział w szkoleniu doskonalącym znajomość języka angielskiego, szkoleniach przygotowawczych oraz wizytach w zagranicznych instytucjach kultury (Islandia i Włochy). Zdobytą w programie wiedzę i umiejętności wykorzystają, dzieląc się z innymi pracownikami kultury oraz środowiskiem lokalnym. Pojawią się nowe pomysły, warsztaty, imprezy i wydarzenia kulturalne. O przebiegu realizacji na bieżąco będziemy informować na stronie www.swiatowid.elblag.pl w zakładce Projekty.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. 

Zapisz się do newslettera