Muzea ponad granicami. Etap II

 

„Muzea ponad granicami” to projekt promujący historyczne i kulturowe dziedzictwo naszego regionu. Przedsięwzięcie oparte jest na współpracy z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblagu i Muzeum Brama Frydlandzka w Kaliningradzie. Partnerstwo transgraniczne podkreśli wspólną historię i trwałe więzy kulturowe łączące nasz region i Obwód Kaliningradzki.

Projekt jest kontynuacją zadania z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Sukces pierwszej części przedsięwzięcia, dzięki któremu muzea nawiązały trwałe relacje i mogły zaprezentować wspólne dziedzictwo obu miast sprawił, że podjęto decyzję o kontynuacji współpracy i poszerzeniu jej o kolejnego partnera. W ramach projektu powstaną filmy, które będą kanwą dla wystaw o powojennych pionierach w Elblągu i Kaliningradzie, zostanie zrealizowany film holograficzny, inwestycje infrastrukturalne zaplanowało Muzeum Brama Frydlandzka, nastąpi również podniesienie atrakcyjności terenu elbląskiego Muzeum.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” pozyska nowy skaner i dodatkowy sprzęt służący digitalizacji, a także wyposażenie sali wystawowej. Dodatkowo rozpoczniemy cyfryzację kilkudziesięciu najcenniejszych zabytków kaliningradzkiego i elbląskiego muzeum. 

Całkowita wartość projektu: 1 869 002,27 EUR

Kwota dofinansowania: 1 682 102,04 EUR

Okres realizacji: 24.09.2019 – 23.09.2021

Partnerzy: Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie (partner wiodący), Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Za treść niniejszej informacji odpowiada Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

AKTUALNOŚCI:

Trwa realizacja projektu „Muzea pond granicami. Etap II”. Przedsięwzięcie oparte jest na współpracy trzech instytucji: Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu i Muzeum Brama Frydlandzka w Kaliningradzie.

Jednym z działań zaplanowanych w ramach projektu była digitalizacja zbiorów muzealnych obu partnerskich instytucji.

więcej tu: http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/245/zabytki-w-cyfrowej-formie/

 

 

Zapisz się do newslettera