Projekt pn. „Akademia wzorowej edukacji”

Beneficjent: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu Partner: Gmina Miasto Elbląg Okres realizacji: 02.01.2021- 30.09.2023Wartość projektu: 5 783 368,04 złDofinansowanie (Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020) - 5 289 288,04 zł Dofinansowanie z UE 4 915 862,83 złGłównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród 1800 uczniów z 16 elbląskich szkół podstawowych:Szkoła Podstawowa nr 1 w ElbląguSportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w ElbląguSzkoła Podstawowa nr 4 w ElbląguSzkoła Podstawowa nr 6 w ElbląguSzkoła Podstawowa nr 8 w ElbląguSzkoła Podstawowa nr 9 w ElbląguSzkoła Podstawowa nr 11 w ElbląguSzkoła Podstawowa nr 12 w ElbląguSzkoła Podstawowa nr 14 w ElbląguSzkoła Podstawowa nr 15 w ElbląguSzkoła Podstawowa nr 16 w ElbląguSzkoła Podstawowa nr 18 w ElbląguSzkoła Podstawowa nr 19 w ElbląguSzkoła Podstawowa nr 21 w ElbląguSzkoła Podstawowa nr 23 w ElbląguSzkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu

W ramach projektu 1250 uczniów z trudnościami w nauce weźmie udział w zajęciach dydaktyczno-wspierających z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz ICT, a także pozaszkolnych zajęciach kształcących m.in. kreatywność, innowacyjność oraz umiejętność pracy w zespole. Wesprzemy również uczniów wybitnie zdolnych. 550 uczniów zostanie objętych pomocą stypendialną oraz wsparciem w postaci pozaszkolnych zajęć wykraczających poza podstawę programową. Efektem pozaszkolnych zajęć realizowanych w "Centrum Spotkań Europejskich Światowid” w Elblągu będzie m.in. wspólne zorganizowanie i przeprowadzenie Festiwalu Kreatywności, na który zostaną zaproszeni uczniowie z Elbląga i regionu. W projekt zostanie zaangażowanych także 80 nauczycieli z elbląskich szkół podstawowych, dla których zostanie zorganizowany cykl szkoleń doskonalących umiejętności zawodowe. Wesprzemy również 500 rodziców, którzy wezmą udział w zajęciach pn. „Akademia dla rodziców” – ich celem jest wzmocnienie postaw rodzicielskich w zakresie wspierania dziecka na każdym etapie rozwoju. W ramach projektu do każdej szkoły zakupione zostaną sprzęty i pomoce dydaktyczne, które pomogą przeprowadzić zajęcia na wysokim poziomie.Zaczęcamy do obejrzenia materiału wideo dotyczącego projektu pn. "Akademia Wzorowej Edukacji" - link


13 maja 2021 roku rozpoczął się kurs dla 80 nauczycieli 16 elbląskich szkół wyposażający ich w nowatorskie i aktywizujące metody i narzędzia pracy z wykorzystaniem TIK na różnych przedmiotach oraz rozwijające u uczniów innowacyjność, kreatywność, pracę w zespole.

Kurs obejmuje Szkolenie warsztatowe dotyczące wykorzystania TIK w pracy z uczniami , Szkolenie pn. „Nowatorskie i aktywizujące techniki i metody nauczania doskonalące kreatywność, innowacyjność i pracę w zespole” oraz Konsultacje z ekspertami przedmiotowymi w małych grupach (przedmioty matematyczno-przyrodnicze, przedmioty językowe oraz ICT.

Podczas zajęć uczestnicy poznają m.in. programy typu Qumam, Canva, Learningapps, Quizizz, Kahoot, tworzenie prezentacji multimedialnych za pomocą Prezi, Genially, tworzenie map myśli za pomocą Coggle, tworzenie burzy mózgów za pomocą,  Answergarden, Tricider, Jamboard, praktyczne wykorzystanie metod edukacyjnych Webquest, Grywalizacja, Odwrócona klasa, – Canva, Genially, Glogster, Khan Academy, tworzenie i udostępnianie materiałów edukacyjnych – Padlet, Wakelet, Sway, Witryny Google.

Nauczyciele poznają również nowatorskie i aktywizujące techniki i metody nauczania doskonalące kreatywność, innowacyjność i pracę w zespole u uczniów np. eksperyment, gry i zabawy edukacyjne, RAFT, metody sytuacyjne, mnemotechniki, które będą mogli wykorzystać podczas pracy z uczniami na różnych przedmiotach.

Pliki do pobrania

 • pdf

  Plan szkoleń dla nauczycieli AWE.pdf

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 7. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ROJEKTU DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (na etapie przystąpienia do projektu_.pdf

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 8. HARMONOGRAM REKRUTACJI.pdf

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 5. WYKAZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU.pdf

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 6. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (na etapie przystąpienia do projektu).pdf

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 3. LISTA RANKINGOWA.pdf

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 4. LISTA REZERWOWA.pdf

  pobierz
 • pdf

  REGULAMIN REKRUTACJI AWE po zmianach.pdf

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAUCZYCIEL.pdf

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZEŃ .pdf

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY RODZIC.pdf

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 2. PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI.pdf

  pobierz

Zapisz się do newslettera