CATALYST - Changemakers of Youth Environment and Perspectives in SB Area

Obszar projektu: Zwiększenie poziomu atrakcyjności regionu Morza Bałtyckiego dla młodego pokolenia poprzez stworzenie dedykowanej sieci. Inicjowanie współpracy pomiędzy podmiotami z obszaru: kultury, edukacji, innowacji oraz turystyki

Zasięg projektu:
Obszar Południowego Bałtyku
Poziom dofinansowania 85%

Budżet projektu: 40.000 EUR

Konsorcjum projektowe: 3 partnerów z Polski: Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu – lider projektu, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Media Dizajn, 1 z Niemiec: Uniwersytet w Wismarze, 1 ze Szwecji: EU office Skåne North east

Okres realizacji: 01.05 – 31.08.2022

Projekt CATALYST, będący tzw. projektem "zalążkowym” ma na celu budowę międzynarodowej sieci i platformy aktywizacji lokalnych instytucji, władz, organizacji lub innych podmiotów działających na rzecz zaangażowania, lepszego spędzania czasu i zaangażowania młodych ludzi w życie społeczne, kulturalne i biznesowe na obszarze Południowego Bałtyku oraz dostrzeżenie, w jaki sposób lokalne obszary mogą być bardziej przyjaznym środowiskiem dla młodego pokolenia.
Projekt promuje obszar Południowego Bałtyku jako atrakcyjne miejsce do spędzania wolnego czasu i przedstawia różne ścieżki aktywizacji młodego pokolenia w oparciu o lokalne zasoby. Dokonuje przeglądu różnych krajowych i lokalnych podejść/procesów budowania ukierunkowanej i dedykowanej oferty dla młodzieży.
Efektem realizacji projektu będzie wypracowanie koncepcji wspólnego międzynarodowego projektu skierowanego do młodego pokolenia zamieszkującego obszar Południowego Bałtyku.DZIAŁANIA PROJEKTOWE

06.05.2022 – spotkanie online; Kick-off meeting

 

W dniu 06.05.2022 r. partnerzy projektu spotkali się online w trakcie konferencji początkowej inicjującej działania w ramach projektu.
Spotkanie odbyło się pod przewodnictwem lidera projektu – CSE "Światowid" w Ellbągu. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, Stowarzyszenia Media Dizajn (Szczecin), (EU office Skåne North east (Szwecja), Uniwersytetu w Wismarze (Niemcy). W trakcie spotkania wszyscy partnerzy mieli okazję poznać bliżej zakres działalności swoich organizacji oraz możliwe obszary wsparcia przyszłych działań ukierunkowanych na wsparcie młodzieży w krajach regionu Morza Bałtyckiego. Była to też okazja do dyskusji na temat samej aplikacji i czekających nas wyzwań.

--- --- --- --- --- --- --- 

24-25.05.2022 - międzynarodowe warsztaty projektowe w Wismarze

  

Było to pierwsze spotkanie „na żywo” wszystkich partnerów projektu (PL, SE, DE). Warsztaty zostały przygotowane przez niemieckiego partnera – Uniwersytet w Wismarze.

Podczas warsztatów partnerzy pracowali nad koncepcją przyszłej aplikacji do programu Interreg Południowy Bałtyk, który jesienią bieżącego roku otworzy kolejny nabór.
Partnerzy zagłębili się w tematykę młodzieży, ale również rozważali różne koncepcje na finalną aplikację. Wspólnie przeszli przez szereg zadań w trakcie części warsztatowej. Między innymi było to zrozumienie potrzeb grupy odbiorców projektu, czy poznanie jaki cel ma każdy z partnerów.

Zaplanowano również harmonogram kolejnego spotkania w Elblągu oraz następne kroki w projekcie.

--- --- --- --- --- --- --- 

14-15.07.2022 - międzynarodowe warsztaty projektowe w Elblągu

  

  

Było to drugie, końcowe spotkanie w formie fizycznej partnerów projektu.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele CSE "Światowid" w Elblągu (organizator spotkania), reprezentanci Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, Media Dizajn reprezentujący Polską stronę konsorcjum, przedstawiciele szwedzcy z: EU Office Skåne North East wraz z zaproszonym i reprezentantami Hassleholm Youth Center oraz reprezentanci dwóch Uniwersytetów: w Wismarze (Niemcy) i Kłajpedzie (Litwa).

W trakcie warsztatu kontynuowano prace nad rozwojem i powstaniem dwóch niezależnych pomysłów projektowych (projekt Z-toursim i D-efect), mających na celu wzmocnienie sektora młodzieżowego w krajach członkowskich. Obydwie przyszłe aplikacje przygotowywane pod regularny nabór projektów programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 będą miały na celu wzmocnienie dialogu międzypokoleniowego, zapewnienie większego wpływu młodzieży na decyzje dot. lokalnych społeczności. Wizją przyświecającą obu pomysłom jest bezpośrednie zaangażowanie i aktywizacja tej grupy społecznej w tematyką ważną dla młodego pokolenia, a same działania są projektowane w taki sposób by połączyć edukację z praktyką, rozwiązywanie problemów lokalnych z wykorzystaniem możliwości i doświadczeniem korzyści płynących z współpracy międzynarodowej.

Warsztaty w Elblągu miały charakter nie tylko pracy projektowej nad rozwojem nowych wniosków aplikacyjnych (ich udoskonaleniem i konkretyzacją), lecz w trakcie drugiego dnia w celu jeszcze lepszego dopasowania naszych pomysłów do rzeczywistych oczekiwań i możliwości młodzieży przybrały formę spotkania konsultacyjnego połączonego z burzą mózgów zebranych członków konsorcjum wraz z zaproszonymi przedstawicielami młodzieży. Umożliwiło to bezpośrednie skonfrontowanie wytworzonych do tej pory pomysłów i zalążków przyszłych aktywności projektowych z właściwymi potrzebami i oczekiwaniami przyszłej grupy docelowej. W trakcie dedykowanej części konsultacyjnej, młodzi ludzie z Polski i Szwecji na bieżącą dzielili się swoimi spostrzeżeniami i umożliwić wprowadzenie modyfikacji do zaplanowanych działań nadając im bardziej odpowiedni kształt akceptowalny dla młodego pokolenia.

 Zapisz się do newslettera