POMOSTY 2006

 Projekt „POMOSTY" częściowo finansowany jest przez Unię Europejską - Program Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.

Realizator:Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid"Pl. K. Jagiellończyka 182-300 Elbląg/ PolskaTel.: 0048 55 611 20 50Fax: 0048 55 611 20 60e-mail: sekretariat@swiatowid.elblag.plwww.swiatowid.elblag.pl

Usytuowanie Elbląga i Kaliningradu w niewielkiej odległości od granicy sprzyja nawiązywaniu współpracy i realizacji wspólnych projektów przy aktywnym udziale coraz większej grupy osób ze strony zarówno polskiej, jak i rosyjskiej. Współorganizatorem wielu międzynarodowych imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym jest Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid". Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid" w Elblągu jest jedną z najaktywniej działających instytucji Kultury naszego regionu. Jesteśmy placówką zmodernizowaną, nowocześnie zarządzaną, o dużych możliwościach organizacyjnych i usługowych. Podstawowy celem działania Centrum jest realizacja zadań z zakresu twórczości, edukacji kulturalnej, promocji regionu, wychowania przez sztukę, sport i turystykę. Jednym z działań strategicznych „Światowida" jest działalność środowiskowa, a także działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Ponadto Centrum Kultury jest pomysłodawcą i realizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Na szczególne podkreślenie zasługuje nasza działalność na rzecz rozwijania i umacniania współpracy kulturalnej w obszarze transgranicznym. Transgraniczna współpraca pomiędzy CKiWM „Światowid" a instytucjami kultury i oświaty Obwodu Kkaliningradzkiego jest realizowana od kilku lat. Przejawia się to we wspólnej organizacji programów kulturalnych, w których uczestniczą dzieci, młodzież i liderzy instytucji kultury z Polski i Obwodu Kaliningradzkiego.

„Światowid" od lat współpracuje z Kalinigradem, regularnie organizując imprezy i warsztaty połączone z wymianą młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Dotychczas wspólnie z partnerami z Kaliningradu zrealizowane zostały program „Pomosty - Europejskie Spotkania Młodzieży Artystycznie Uzdolnionej", projekt „Podróże z pieśnią. Wertyński, Okudżawa", „Nadbałtycki Jarmark Folkloru" oraz szereg działań z zakresu arteterapii - „Spotkania Artystyczne Osób Niepełnosprawnych Euroregionu Bałtyk", warsztaty w ramach programu „Transgraniczna integracja" czy projektu „Twórcza integracja". W ubiegłych latach realizowany był również program pn. „Kadyny - wioska sztuki - twórcze spoiwo czasu", mający na celu wspólne warsztaty artystyczne i spotkania osób z różnych krajów. Widząc zapotrzebowanie środowiska na tego typu przedsięwzięcia, postanowiliśmy sukcesywnie doprowadzać do wymiany i wzajemnej konfrontacji pomiędzy młodymi artystami z Polski i Kaliningradu. Kolejne projekty są w fazie realizacji. Nasza współpraca z partnerami zza wschodniej granicy to nie tylko wspólna realizacja programów kulturalnych, ale również autentyczne kontakty i wymiana grup młodzieży. Gości z Rosji zapraszamy też przy okazji organizacji wielu innych imprez - Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup, Festiwalu Sztuki Słowa „...Czy to jest kochanie?" czy Letniej Szkoły Edukacji Artystycznej. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, doceniając wkład „Światowida" w rozwój kontaktów pomiędzy Polską i Obwodem Kaliningradzkim na polu kultury, na posiedzeniu w dn. 11.04.2006 powołał na bazie naszego Centrum Ośrodek Współpracy Transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Powstają też kolejne projekty, realizowane są kolejne pomysły na rozwój współpracy transgranicznej.

POMOSTY - Europejskie Spotkania Młodzieży Artystycznie UzdolnionejOkres realizacji projektu: kwiecień - listopad 2006

Jest to już trzecia edycja polsko-rosyjskiego projektu edukacyjnego. Celem projektu „POMOSTY" jest rozwój i zacieśnianie współpracy kulturalnej pomiędzy organizacjami z Polski i Obwodu Kaliningradzkiego, poprzez zwiększenie ilości twórczych spotkań artystycznych młodzieży w obszarze transgranicznym. Projekt zostanie zrealizowany w formie cyklu warsztatów, konferencji, konkursów i seminariów. Podczas zajęć prowadzonych przez wysokiej klasy ekspertów z dziedzin artystycznych i dziennikarzy z redakcji regionalnych, uczestnicy poszczególnych działań będą mogli sami wypracować wnioski i propozycje dotyczące przyszłej współpracy. Pogłębieniem integracji młodzieżowego środowiska artystycznego będą wspólnie realizowane konkursy, przeglądy, wystawy i wydawanie okolicznościowej gazety. Szeroki nacisk położony zostanie na uaktywnienie młodzieżowych środowisk zainteresowanych tematyką dziennikarską, a tym samym uświadomienie młodzieży, jak ważną rolę w kreowaniu i promowaniu ich poglądów mają media. Dzięki uczestnictwu w naszym programie młodzież oraz instruktorzy i animatorzy kultury będą mogli podwyższać swoje kwalifikacje, zdobywać nowe umiejętności oraz wymieniać doświadczenia i poglądy. Utalentowana młodzież dzięki uczestnictwu w warsztatach artystycznych rozwinie techniki wyrazu artystycznego oraz będzie mogła skonfrontować swoje umiejętności na forum publicznym podczas udziału w przeglądach i konkursach. Mamy nadzieję, że udział przedstawicieli krajów partnerskich Polski i Obwodu Kaliningradzkiego pomoże w poznaniu, docenieniu odrębności i podobieństw bogactwa kultury, sztuki, obyczajów krajów uczestniczących. Uczestnicy projektu będą mieli szanse zaprezentować rdzenne oraz współczesne formy kultury i sztuki, a co za tym idzie, drogę ewolucji lokalnych zachowań społecznych. Doprowadzi do zrozumienia powstałych na płaszczyźnie kultury postaw i zachowań. Nawiązanie bliskiej współpracy wyeliminuje uprzedzenia kulturowe i społeczne powstałe na tle historycznym, którymi niejednokrotnie napiętnowane są kontakty między państwami byłego bloku wschodniego. Jako organizatorzy liczymy na to, że wymiana młodzieży na obszarze transgranicznym pozwoli na wyrównywanie różnic społecznych, ukaże, iż różnice kulturowe nie są czynnikiem dyskwalifikującym na płaszczyźnie rozwoju społecznego, a jednocześnie poszerzy horyzonty, rozwinie zainteresowania i wiedzę młodzieży Polski i Obwodu Kaliningradzkiego.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

W ramach projektu „POMOSTY" odbędą się działania:

Kwiecień 2006:

 • warsztaty z zakresu tańca nowoczesnego, w których udział weźmie młodzież z Polski i Kaliningradu. Warsztaty te mają przygotować młodzież do udziału w Międzynarodowych Konfrontacjach Tanecznych.
 • ogłoszenie międzynarodowych konkursów plastycznych i konkursu wokalnego „Jedzie pociąg z daleka..."
 • utworzenie podstrony www, na której będzie można znaleźć aktualne informacje dotyczące realizacji projektu (http://swiatowid.elblag.pl//)

Maj 2006:

 • warsztaty z zakresu dziennikarstwa, fotografii, grafiki i obróbki komputerowej. Podczas zajęć młodzi ludzie z Polski i Rosji zapoznają się z zasadami obowiązującymi w redakcjach przy sporządzaniu materiałów i reportaży. Przygotowany zostanie i wydany pierwszy numer gazety, która będzie wydawana przez młodzież przez okres trwania programu „POMOSTY".
 • warsztaty taneczne (taniec ludowy, towarzyski i nowoczesny) dla młodzieży z Polski i Obwodu Kaliningradzkiego
 • warsztaty wokalne, w których udział wzięła młodzież z Polski i Kaliningradu przygotowująca się do udziału w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym „Jedzie pociąg z daleka..."
 • 28.05.2006 r. - Międzynarodowe Konfrontacje Taneczne, podczas których zaprezentują się grupy tańca nowoczesnego.

Reportaże autorstwa uczestników sekcji dziennikarskiej

Międzynarodowe Konfrontacje TaneczneHip hop i disco dance

Ponad trzydzieści formacji tanecznych z Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego wzięło udział w Międzynarodowych Konfrontacjach Tanecznych, jakie 28 maja odbyły się w sali sportowej "Światowida" w ramach POMOSTÓW - Europejskich spotkań Młodzieży Artystycznie Uzdolnionej.Międzynarodowe Konfrontacje Taneczne to konkurs na najlepszą choreografię taneczną w stylu disco dance, hip hop i freestyle.W związku z tym, iż tegoroczna edycja miała charakter międzynarodowy, konieczna była zmiana regulaminu.- Zespół może teraz liczyć od 8 do 24 tancerzy, ściśle został określony wiek uczestników - wyjaśnia Hanna Laska z CKiWM "Światowid".Konfrontacje rozegrano w trzech kategoriach tanecznych, z podziałem na grupy wiekowe: do lat 11, w wieku od 12 do 15 lat i powyżej 15 roku życia. Profesjonalna komisja sędziowska zwracała uwagę na: technikę wykonania, wyraz artystyczny układów. A emocji podczas prezentacji nie brakowało. Sami zobaczcie:

Pociąg do śpiewania
Warsztaty woklane - przygotowania do konkursu "Jedzie pociąg z daleka"

Promocja młodych talentów, konfrontacja wykonawców z Polski i Rosji, kształtowanie wrażliwości muzycznej i popularyzacja twórczości Ryszarda Rynkowskiego - to główne cele konkursu "Jedzie pociąg z daleka". Impreza odbywająca się pod patronatem Ryszarda Rynkowskiego wymaga solidnego przygotowania. Dlatego majowe warsztaty wokalne służyły zapoznaniu sie z twórczocią Rynkowskiego. Pod czujnym okiem instruktorów ćwiczyliśmy intonację, emisję i dykcję. Komisja jurororska weźmie również pod uwagę dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny. Konkursowa rywalizacja przebiegać będzie w trzech kategoriach wiekowych: do 7 roku życia, od 8 do 13 lat, od 14 do 18 lat. Trzymajcie za nas kciuki! A oto fotorelacja z warsztatów wokalnych:

Czerwiec 2006:

 • warsztaty taneczne (taniec ludowy i towarzyski)
 • warsztaty wokalne,
 • warsztaty z zakresu dziennikarstwa, fotografii, grafiki i obróbki komputerowej. Przygotowany zostanie i wydany drugi numer gazety, opisującej przedsięwzięcia realizowane w ramach programu „POMOSTY".
 • seminaria tematyczne: „Rola instruktora w zespołach artystycznych", „Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży", „Współpraca transgraniczna w Euroregionie Bałtyk"
 • 24.06.2006 r. - Międzynarodowy Konkurs Wokalny „Jedzie pociąg z daleka..." podczas którego zaprezentują się wyłonieni w trakcie eliminacji soliści, duety i zespoły wokalne z Polski i Obwodu Kaliningradzkiego. Patronat Honorowy nad konkursem objął znany polski wykonawca Ryszard Rynkowski.
 • 24.06.2006 r. - Międzynarodowy Festiwal Folkloru - będący artystyczną prezentacją zespołów folklorystycznych, kapel i zespołów śpiewaczych. W ramach festiwalu będzie można zobaczyć tańce i posłuchać pieśni regionalnych oraz narodowych wykonanych przez uczestników z Polski, Rosji i Litwy.
 • 25.06.2006 r. - Międzynarodowy Turniej Tańca Sportowego POMOSTY 2006. Sportowa rywalizacja i artystyczne pokazy taneczne w wielu kategoriach wiekowych. Na parkiecie zagoszczą tancerze z najwyższymi klasami tanecznymi walcząc o puchary, medale, nagrody i punkty kwalifikacji sportowej. Podczas turnieju z pokazami wystąpią zespoły tańca folklorystycznego i nowoczesnego.

Reportaże autorstwa uczestników sekcji dziennikarskiej

Tańczyli na ludową nutęMiędzynarodowy Festiwal Folkloru

Kilkadziesiąt zespołów i kapel wzięło udział w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Euroregionu Bałtyk. Impreza odbyła się na scenie przy ulicy Rybackiej w Elblągu. O najwyższe laury walczyły grupy folklorystyczne, kapele, zespoły śpiewacze z Polski, Rosji i Litwy. I tak w kategorii zespołów śpiewaczych najlepsza okazała się grupa Gosposie z Laseczna, która nagrodzona została za kultywowanie staropolskich tradycji. Do udziału w festiwalu tancerze z Polski i Rosji przygotowywali się podczas majowych i czerwcowych warsztatów tanecznych. Polscy i rosyjscy instruktorzy prowadzili zajęcia z różnych rodzajów tańca - ludowego, nowoczesnego i towarzyskiego.- Porozumiewanie się nie stanowiło problemu, gdyż taniec jest językiem ciała, a ten język jest uniwersalny i nie zna barier - zapewniała koordynatorka POMOSTÓW Magdalena Czarnocka.

Fotorelacja z warsztatów tanecznych:

Taniec z klasą
Międzynarodowy Turniej Tańca Sportowego POMOSTY 2006

Na parkiecie sali sportowej CKiWM Światowid rywalizowało 110 par z Poski oraz Obwodu Kaliningradzkiego. W poszczególnych kategoriach wiekowych, z podziałem na klasy taneczne tancerze walczyli zarówno o puchary, jak i punkty niezbędne do podwyższenia swej klasy.12-osobowemu jury przewodniczył Antoni Czyżyk - sędzia, instruktor tańca, a zarazem dyrektor CKiWM "Światowid". Przerwy w tanecznej rywalizacji umilały widzom prezentacje artystyczne w wykonaniu grupy tańca folklorystycznego Karuzela z Kaliningradu oraz finalistów konkursu wokalnego "Jedzie pociąg z daleka".

Lipiec 2006:

 • warsztaty z zakresu dziennikarstwa, fotografii, grafiki i obróbki komputerowej. Przygotowany zostanie i wydany trzeci numer gazety, opisującej przedsięwzięcia realizowane w ramach programu „POMOSTY".
 • warsztaty plastyczne, które przygotują młodzież z Polski i Obwodu Kaliningradzkiego do udziału w plenerze plastycznym. Podczas warsztatów instruktorzy przybliżą młodzieży różnorodne techniki wyrazu artystycznego.

Reportaże uczestników sekcji dziennikarskiej:

Wrażenia młodych artystów - warsztaty plastyczne

Lipcowym spotkaniom młodzieży uzdolnionej artystycznie towarzyszyły otwarte warsztaty plastyczne dla mieszkańców Elbląga, odbywające się w Galerii Nobilis w "Światowidzie". O swoich wrażeniach z warsztatów opowiadają Teresa Konopka , która wykonuje prace w akwareli oraz Łucja Wołonsewicz, która pracowała w technice batiku.

Co charakteryzuje prace wykonane akwarelą, a co te wykonane w technice batiku? T.K: W akwareli kolory łączą się chmurką, rozlewają się na obrazie i są delikatne.Ł.W: W batiku najpierw rysuje się wzór na papierze, a później przenosi się go na płótno. Następnie pokrywa się wzór woskiem i zanurza tkaninę w barwniku. Barwnik zafarbuje tylko te miejsca niepokryte woskiem.Ile zajmuje wykonanie takiej pracy?T.K: Praca powinna być wykonana szybko, bo prawdziwy artysta ma już gotową pracę w duszy, a później tylko ją przelewa na papier. Po ukończeniu obrazu nie powinien dokonywać żadnych poprawek. Jakie cechy powinien posiadać artysta?T.K: Przede wszystkim talent i wrażliwość. Musi kochać to, co robi.Ł.W: Do tego, by tworzyć w batiki, potrzebne są precyzja i cierpliwość, ale także to, o czym wspomniała moja koleżanka, czyli miłość do sztuki.Macie jakieś osiągnięcia na koncie?T.K: Nie, ale rodzina i znajomi bardzo mnie chwalą. Mają też kilka obrazów mojego autorstwa w domu. Jedynym osiągnięciem jest satysfakcja.Ł.W: Ja mogę się pochwalić trzecim miejscem w ogólnopolskim konkursie za pracę wykonaną farbami olejnymi. Szczerze mówiąc, bardziej się spodziewałam trzęsienia ziemi, niż tej nagrody.Co sądzicie o tych warsztatach?T.K: Super sprawa! Brawa dla organizatorów. Te warsztaty pozwoliły nam, emerytkom, zintegrować się z młodzieżą.Ł.W: Piękna sprawa. Koniecznie muszą być kontynuowane.

Warsztaty origami

Podczas lipcowego spotkania młodzieży artystycznie uzdolnionej z Polski i Obwodu Kaliningradzkiego, jakie odbyło się w ramach projektu POMOSTY, zorganizowano warsztaty origami, które prowadziła Olga Dormidonowa z Domu Twórczości Dzieci w Swietłym, wspierana przez Joannę Józefiak ze Światowida.

Origami jest starą wschodnią sztuką tworzenia figurek z papieru. Podstawową regułą jest składanie papieru bez nacinania i klejenia. Papierowe rzeźby starają się mniej lub bardziej wiernie naśladować obiekty istniejące w rzeczywistości, a jedynym ograniczeniem jest fantazja artysty i wytrzymałość papieru. Dlatego możemy podziwiać cały wachlarz wzorów od czysto symbolicznych kształtów, które można uzyskać w przeciągu kilku zgięć po wielce skomplikowane przestrzenne modele. Korzenie sztuki sięgają starożytnych Chin. Narodziła się ona wraz z wynalezieniem papieru. Początkowo figurki origami używane były do obrzędów religijnych. Sztuka ta dostępna wcześniej jedynie dla bogatych dworzan, rozkwitła wraz z upowszechnieniem się papieru. Po II wojnie światowej trafiła także do Ameryki i Europy, zdobywając wielu wiernych zwolenników. Cieszy się zainteresowaniem do dziś, o czym może świadczyć wypełniona młodzieżą pracownia plastyczna CKiWM "Światowid".

Większość uczestników zajęć miała już wcześniej styczność z origami: - Składałam figurki z papieru kilka razy w szkole - wyznała jedna z uczestniczek warsztatów, kolorując papierowy statek . - Ja zaczęłam to robić po obejrzeniu filmu o origami, wykorzystując wolny czas - dodaje inna dziewczyna.

Sierpień 2006:

 • warsztaty z zakresu dziennikarstwa, fotografii, grafiki i obróbki komputerowej. Przygotowany zostanie i wydany czwarty numer gazety, opisującej przedsięwzięcia realizowane w ramach programu „POMOSTY".
 • plener plastyczny, w którym udział wezmą uczestnicy z Polski i Obwodu Kaliningradzkiego. Plener odbędzie się w mieście Iławie, gdzie w otoczeniu jeziora Jeziorak młodzież będzie tworzyć prace plastyczne.

Reportaże uczestników sekcji dziennikarskiej

Sekcje młodych talentów - plener w Iławie

Na terenie ośrodka w Iławie, gdzie przebywała młodzież z Rosji i Polski, artystyczne zajęcia odbywały się w różnych sekcjach i grupach. W każdej z nich uczestnicy pleneru i warsztatów mogli realizować swoje pasje, zdobywając nowe umiejętności.Każdy z uczestników miał możliwość wybrania dla siebie jak najbardziej atrakcyjnej sekcji. A do wyboru były grupy: dziennikarska, grafiki komputerowej oraz kilka grup plastycznych. Warsztaty dziennikarskie prowadzone były przez Jarosława Grabarczyka, pod którego okiem tworzyliśmy artykuły do gazetki oraz na stronę internetową. Na wcześniejszych zajęciach - poprzez zabawę - szlifowaliśmy styl, dowiedzieliśmy się, jak zdobywać i przerabiać informacje. Na wycieczkach w plener uruchamialiśmy wyobraźnię i przelewaliśmy myśli na papier. Zrobione przez nas notatki przydały się potem podczas pisania i redagowania tekstów.

Jeśli chodzi o sekcję grafiki komputerowej, to na tych warsztatach młodzi ludzie między innymi zrobili najpierw zdjęcia aparatem cyfrowym, po czym wykorzystując profesjonalny program, Adobe Photoshop, przerabiali je i zamieniali w piękne kolaże. Oto efekty tej pracy:

Z kolei uczestnicy sekcji plastycznej zajmowali się malarstwem, rzeźbiarstwem, ceramiką i pisaniem ikon. Na małym kawałku drewna młodzież malowała piękne obrazki o tematyce religijnej. Malarze zachwycali się fauną i florą, zaś ceramicy lepili dosłownie wszystko, poczynając od masek, a kończąc na dzbankach.

Skansen z zabytkami Warmii i Mazur

Wśród wielu atrakcji, jakie organizatorzy obozu w Iławie przygotowali dla młodzieży z Polski i Rosji, była wycieczka do Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, połączona ze zwiedzaniem tegoż skansenu. Olsztynecki skansen należy do najstarszych w Polsce. Jego początki sięgają 1909 roku, kiedy to władze Królewca podjęły decyzję o stworzeniu muzeum na wolnym powietrzu. Poczynając od 1910 roku zbudowano 24 obiekty architektury i dwa archeologiczne. Wśród zabytków budownictwa ludowego połowę stanowiła zabudowa z Małej Litwy, bardzo skromnie reprezentowane były Mazury i Sambia. Wiosną 1937 roku zarząd administracyjny prowincji wschodniopruskiej zdecydował przenieść muzealne obiekty z Królewca pod Olsztynek. Wiązało się to z istnieniem w okolicach Olsztynka pomnika "Dannenberg", który stał się miejscem masowych wycieczek z całej Rzeszy. Przyszłe muzeum miało jeszcze bardziej podnieść atrakcyjność Olsztynka, a zarazem mogło liczyć na znaczną frekwencję zwiedzających. Dzisiaj w skansenie, czyli w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku znajduje się już 60 obiektów, które związane są głównie z regionem Warmii i Mazur. My byliśmy w kilkunastu z nich. Pierwszym obiektem, który odwiedziliśmy, był piękny XVIII-wieczny kościół. Na suficie mogliśmy zaobserwować namalowaną scenę z raju. Z tyłu ambony była zaś namalowana postać Marcina Lutra, gdyż był to kościół protestancki. W ławkach ludzie siadali według ustalonego porządku. Im ktoś był bardziej zamożny, tym siadał bliżej ołtarza.

Kolejnym zabytkiem, który odwiedziliśmy, była chata podcieniowa. Wejście do domu miało zaledwie 1,5 metra wysokości. Chodziło o to, aby ludzie, którzy odwiedzali dom, schylali się, oddając pokłon gospodarzowi. W pierwszym pokoju mogliśmy np. podziwiać łóżko z baldachimem oraz kolorową skrzynię mieszkającej w takim domu panny. Przewodnik opowiedział nam ciekawostkę, że im panna była bogatsza, tym skrzynia była ładniej ozdobiona. W dalszej części chaty znajdowały się pokój dla dzieci oraz kuchnia.

Kolejnym obiektem na szlaku naszej wycieczki był wóz cygański - bardzo kolorowy i starannie ozdobiony.

Następnie odwiedziliśmy dom bogatego człowieka. Znajdowały się w nim pokój dla nauczyciela oraz sala dla uczniów. W kuchni zaś mogliśmy podziwiać dwa stoły - jeden przeznaczony dla dzieci, drugi dla starszych. Kobiety, które piekły chleb na cały tydzień, wydzielały porcje dla każdego, po czym stojący na stole chlebak zamykały na klucz.

Kolejnym zabytkiem, jaki wywarł na nas niesamowite wrażenie, było gospodarstwo, które znajdowało się na dużym placu. Przed domem była stajnia dla koni i innych zwierząt. W samym domu mieszkała liczna rodzina. Przy piecu znajdowały się łóżko i kołyska. W drugim pokoju stało twarde łóżko dla chorowitych dzieci. Kolejne pomieszczenie było przeznaczone dla rodziców gospodarza. Rodzice oddawali synowi swój majątek, lecz w zamian oczekiwali pokoju, bryczki, którą zazwyczaj udawali się do kościoła. Ramy okien były pomalowane na niebiesko, ponieważ był to najbardziej pożądany kolor przez wszystkich bogaczy.

Inny spośród domów, jakie odwiedziliśmy, był już bardziej nowoczesny. W pokoju stał telewizor, były tam też drewniane kredensy i piec kaflowy.Ostatnim obiektem, do którego udało nam się wejść, był zaś stary holenderski młyn.

Wycieczka bardzo się wszystkim podobała. Wracając do Iławy, pełni wrażeń pogrążyliśmy się w głębokim śnie.

Wrzesień 2006:

 • warsztaty z zakresu dziennikarstwa, fotografii, grafiki i obróbki komputerowej. Przygotowany zostanie i wydany piąty numer gazety, opisującej przedsięwzięcia realizowane w ramach programu „POMOSTY".
 • Seminarium pt. „Cenzura w mediach"

Reportaże uczestników sekcji dziennikarskiej

O cenzurze - seminarium

Czym jest cenzura? Jakie są jej rodzaje? Jak przeprowadzić wywiad, by nikogo nie urazić, a przy tym dowiedzieć się pożądanych informacji? - odpowiedź na te i wiele innych pytań mogli uzyskać uczestnicy seminarium "Cenzura w mediach". Seminarium zorganizowano w ramach polsko-rosyjskiego programu POMOSTY. Uczestnicy wysłuchali referatu o różnych rodzajach cenzury. Wiadomości te oparto na ciekawych przykładach, by lepiej móc je zrozumieć. Dowiedzieliśmy się, na jakich zasadach funkcjonuje cenzura w Obwodzie Kaliningradzkim, a także w samej Rosji. Wiadomości te konfrontowaliśmy z polskim doświadczeniem młodych i starszych dziennikarzy. O dużym zainteresowaniu tematem świadczyły liczne pytania młodzieży do prowadzących.

Październik 2006:
 • warsztaty z zakresu dziennikarstwa, fotografii, grafiki i obróbki komputerowej. Przygotowany zostanie i wydany szósty numer gazety, opisującej przedsięwzięcia realizowane w ramach programu „POMOSTY".
 • Konferencja pt.: „Okrągły stół Elbląg - Kaliningrad". W trakcie spotkania odbędzie się wspólna dyskusja nt. możliwości prezentacji poglądów i przekonań młodych ludzi w środkach masowego przekazu w społeczeństwie demokratycznym. Przedstawiciele organizacji młodzieżowych przedstawią swoje doświadczenia z zakresu realizacji publicznych projektów poruszających sprawy ważne dla młodzieży i przygotowywane przez młodzież (np. w lokalnej telewizji).
 • Międzynarodowe Konfrontacje Taneczne - „Puchar Bałtyku", podczas którego udział wezmą tancerze z Polski i Obwodu Kaliningradzkiego, tańczący tańce latynoamerykańskie i standardowe.
 • Uroczyste zakończenie programu - Gala „POMOSTÓW": ogłoszenie wyników konkursów: plastycznych i fotograficznego, otwarcie wystawy pokonkursowej, prezentacja materiału video powstałego podczas realizacji programu oraz prezentacja gazety, podsumowującej realizację projektu
 • wystawa poplenerowa, na której prezentowane będą prace powstałe podczas pleneru plastycznego

Reportaże uczestników sekcji dziennikarskiej

Konfrontacje o Puchar Bałtyku

Pierwotnie Konfrontacje miały odbyć się w październiku, jednak zostały przesunięte ze względu na dostępność miejsca, w którym miały być realizowane. W związku z powyższym Konfrontacje zorganizowano w ostatni weekend września. W „Pucharze Bałtyku” udział wzięli uczestnicy projektu POMOSTY, którzy prezentowali się podczas Konfrontacji oraz uroczystej Gali podsumowującej projekt. Konfrontacje Taneczne „Puchar Bałtyku” zakończyły się pierwszego października. Przez trzy dni elblążanie, których każdego dnia gościliśmy prawie 2.000 (w sumie ok. 6.000 osób) podziwiali na parkiecie tancerzy wykonujących tańce standardowe i latynoamerykańskie. Najlepsi z nich wyłonieni przez międzynarodową komisję sędziowską otrzymali puchary, nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. W Konfrontacjach udział wzięli również uczestnicy projektu „POMOSTY”. Na te trzy dni Elbląg stał się prawdziwą europejską stolicą tańca. Poza tańcami łacińskimi i standardowymi na parkiecie królował także hip hop i disco dance. W różnych kategoriach wiekowych rywalizowały pary taneczne z Polski i Rosji. Jednak oprócz turniejowej walki przyglądająca się Konfrontacjom publiczność miała też okazję podziwiać pokazy w wykonaniu mitrzowskich par i formacji. I tak np. na elbląskim parkiecie zatańczyli Michał Malitowski i Joanna Leunis - II wicemistrzowie świata zawodowców w tańcach latynoamerykańskich. Swoje niezwykłe umiejętności zaprezentowali także mistrzowie Europy - formacja tańca nowoczesego "V2". Mnóstwo braw za swoje pokazy zebrały elbląskie formacje standardowe LOTOS-Jantar i Jantar.Co ciekawe, w ramach konfrontacji rozegrano również turniej integracyjny, w którym rywalizowali między innymi niepełnosprawni tancerze.Międzynarodowe Konfrontacje Taneczne udowodniły, że taniec nie zna granic ani barier.

Efekty pracy dziennikarzy: kolejne numery gazetki POMOSTY

Wystawa poplenerowa

Listopad 2006:

Spotkanie podsumowujące realizację projektu, w którym udział wezmą przedstawiciele organizacji realizujących projekt „POMOSTY". Nastąpi ocena działań i wypracowanie wniosków dotyczących przyszłej współpracy przy realizacji projektów na polu kultury.

Zapisz się do newslettera