Moje JA w kulturze i sztuce 2006

 Projekt „Moje JA w kulturze i sztuce" realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój inicjatyw lokalnych". Działania realizowane są w terminie 01.03 - 20.12.2006 r. przez Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid" w Elblągu. Projekt realizowany jest w formie systematycznie prowadzonych zajęć edukacyjnych, cyklicznych warsztatów, wystaw oraz ogólnopolskich konkursów i plenerów.

Celem projektu jest wyrównywanie różnic w dostępie do kultury poprzez: prowadzenie zajęć edukacyjnych - plastycznych oraz zajęć ceramicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych; organizację wystaw prezentujących twórczość artystów profesjonalnych jak i amatorów; organizację konkursów plastycznych: Ogólnopolski Konkurs Ceramiczny „Ceramiony", Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży. Innym zadaniem jest również stworzenie na poziomie lokalnym warunków do rozwoju twórczości poprzez organizację cyklu warsztatów szkoleniowych z zakresu poznawania technik plastycznych oraz pleneru „Kompozycje 2006".Projekt „Moje JA w kulturze" zakłada wszechstronny rozwój osobowy dzieci i młodzieży, rozwinięcie ich umiejętności artystycznych i manualnych. Podczas warsztatów szkoleniowych, skierowanych do instruktorów pracujących w ośrodkach kultury z dziećmi i młodzieżą oraz do nauczycieli plastyki, uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności wykonywania prac plastycznych różnymi technikami.Konkursy artystyczne mają za zadanie promować osoby, zajmujące się sztuką w sposób amatorski, dla których jest to dopiero przygotowanie do profesjonalnego zajmowania się sztuką. Konkursy skierowane są zarówno do młodzieży uczącej się w szkołach plastycznych, jak również do osób skupionych w sekcjach plastycznych, jak również do osób skupionych w sekcjach plastycznych, działających przy instytucjach kultury.

Wystawy organizowane w CKiWM „Światowid" mają przybliżać odbiorcom zarówno sztukę profesjonalną, jak również prace tworzone przez amatorów.

Uczestnicy:Zajęcia edukacyjne, obejmujące zajęcia plastyczne realizowane są w trzech grupach: dla dzieci, młodzieży i dla osób dorosłych. Zajęcia plastyczne dla dzieci podzielone są na dwie grupy wiekowe: 4 - 6 lat oraz 7 - 13 lat, dzięki czemu materiał został dostosowany do możliwości poznawczych dzieci. Celem zajęć jest kształtowanie osobowości dzieci, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych, rozwijanie wrażliwości estetycznej i procesów poznawczych. W trakcie zajęć uczestnicy poznają podstawowe techniki plastyczne, sposoby wykonywania i prezentacji prac oraz zdobywają ogólne wiadomości z zakresu sztuk plastycznych.

Zajęcia plastyczne dla młodzieży przeznaczone są dla uczniów szkół gimnazjalnych, średnich i wyższych. Program zajęć obejmuje między innymi: malowanie farbami temperowymi, malowanie akwarelą, rysunek anatomiczny postaci - praca z modelem, rysunek piórkiem i tuszem, płaskorzeźba w materiałach plastycznych - odlew z metalu. Zajęcia podzielone zostały na cykle tematyczne: postaci, twarze, portrety, czynności; symbolika w pracach plastycznych - znaczenie syntezy i analizy.

Zajęcia plastyczne dla osób dorosłych skierowane są do osób, które w twórczy sposób chcą spędzać czas wolny. Program zajęć obejmuje: malarstwo olejne na płótnie, tekturze, desce, malowanie farbami akwarelowymi, temperowymi, malowanie na muślinie farbami na bazie szelaku, rysunek ołówkiem martwej natury, rysunek postaci - praca z modelem, rysunek oraz malarstwo w plenerze. Formą prowadzenia zajęć są warsztaty, wykłady, przygotowanie wystaw i ekspozycji.

Zajęcia ceramiczne przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, studentów oraz osób dorosłych. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia pracy w glinie, formowanie i szkliwienie ceramiki. Zajęcia realizowane są wg programu dostosowanego dla każdej z grup pod względem stopnia trudności oraz zamierzonego efektu: terapii, szkolenia, twórczego spędzania wolnego czasu. Program zajęć uwzględnia osobiste zainteresowania konkretnymi sposobami wytwarzania ceramiki - formy użytkowe, rzeźbiarskie, zdobienie szkliwem, angobami, mozaiką. W trakcie zajęć uczestnicy poznają teoretyczne zagadnienia z zakresu technologii wytwarzania ceramiki oraz jej historii, z praktycznym wykorzystaniem tych wiadomości we własnych pracach. 

Działania:

Marzec 2006:Odbyły się zajęcia edukacyjne przeprowadzone w pięciu grupach z zakresu plastyki i ceramiki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach zajęć dla dzieci zapoznano je z rodzajami faktur i struktur oraz z techniką graficzną, malowano kolorowymi tuszami na różnobarwnych kartonach, przygotowano prace na konkurs. W grupie dla młodzieży tematyką zajęć były kompozycje abstrakcyjne wykonane w rysunku ołówkiem oraz piórem i tuszem, linoryt odbijanie prac na papierze. Natomiast tematyką zajęć dla dorosłych była martwa natura w malarstwie akrylowym i olejnym, batik - realizacja zaprojektowanych tkanin metodą wielokrotnego barwienia. Na zajęciach ceramicznych wykonywano prace ceramiczne oparte o greckie i bizantyjskie wzory, łączono dwa kolory gliny. W dniach 24.03. - 21.04.2006 r. zwiedzać można było wystawę grafik Andrzeja Masianisa „Archanioły", która nawiązywała do historycznych stylów baroku i gotyku.

 

 Plastyczne zjęcia edukacyjne dla dorosłych i młodzieży                                                                                                           

 

Kwiecień 2006:Odbyły się zajęcia edukacyjne przeprowadzone w pięciu grupach z zakresu plastyki i ceramiki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach zajęć z dziećmi przygotowano prace na konkursy plastyczne, technika - malowanie plakatówką, akwarelą, farbą akrylową, rysunek pastelami na kolorowym kartonie oraz kolorowym tuszem. W grupie dla młodzieży tematyką zajęć był: rysunek i malarstwo sztalugowe. Wykonano prace na konkursy plastyczne. Natomiast tematyką zajęć dla dorosłych było: malarstwo sztalugowe, sceny rodzajowe i pejzaż. Na zajęciach ceramicznych wykonano misy i naczynia ceramiczne oraz szkliwiono wykonane prace. W dniach 28.04. - 28.05.2006 r. oglądać można było wystawę zdjęć Janusza Monkiewicza „Budownictwo drewniane Warmii i Mazur". Impulsem do przygotowania tej wystawy była dla fotografika chęć ocalenia od zapomnienia tych budynków, które jeszcze nie uległy zniszczeniu. Na prezentowanych zdjęciach można było zobaczyć wiejskie chaty, stare wiatraki, kościoły oraz cerkwie.Ogłoszono konkursy: Ogólnopolski Konkurs Ceramiczny „Ceramiony", Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „KOMPOZYCJE".

 

Na zajęciach ceramicznych wykonano misy i naczynia ceramiczne

Zajęcia plastyczne dla dorosłych

 

Maj 2006:Odbyły się zajęcia edukacyjne przeprowadzone w pięciu grupach z zakresu plastyki i ceramiki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach zajęć z dziećmi wykonano prace plastyczne na konkursy - technika: malarstwo akwarelowe, plakatowe, rysunek pastelami i kredkami akwarelowymi - kształcenie umiejętności organizacji pracy. W grupie dla młodzieży tematyką zajęć był: rysunek i malarstwo sztalugowe, wykonanie linorytów. Przygotowano prace plastyczne na konkurs „Kompozycje". Natomiast tematyką zajęć dla dorosłych było malarstwo sztalugowe. Przygotowano prace plastyczne wykonane techniką batiku na wystawę „Kompozycje". Na zajęciach ceramicznych wykonano naczynia ceramiczne użytkowe, ozdabiano je motywami sztuką Majów i wzorami prekolumbijskimi. Zorganizowano wystawę pokonkursową Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Kompozycje" - 25.05.2006 r. Celem konkursu była prezentacja dorobku artystycznego w dziedzinie malarstwa olejnego, batiku oraz grafiki.

Wernisaż wystawy pokonkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Kompozycje"

Jedna z prac nadesłana na konkurs "Kompozycje"
Prace komisji jurorskiej konkursu KOMPOZYCJE
Zajęcia edukacyjne z zakresu ceramiki dla dzieci 

 

Czerwiec 2006:Odbyły się zajęcia edukacyjne przeprowadzone w pięciu grupach z zakresu plastyki i ceramiki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach zajęć z dziećmi wykonano prace trójwymiarowe na temat dowolny - wykorzystano różnorodne materiały, wspólnie przygotowano prace (oprawa) pod kątem wystawy prac uczestników sekcji. W grupie dla młodzieży tematyką zajęć był: rysunek i malarstwo sztalugowe, wykonanie linorytów. Natomiast tematyką zajęć dla dorosłych było malarstwo sztalugowe. Przygotowano prace plastyczne wykonane techniką olejną oraz batiku. Na zajęciach ceramicznych wykonano naczynia ceramiczne użytkowe, ozdabiano je motywami sztuką Majów i wzorami prekolumbijskimi.W dniach 24.06 - 24.07.2006 r. w Galerii Nobilis zwiedzać można było wystawę zdjęć Małgorzaty i Andrzeja Karnasiewiczów pt.: „Spojrzenie na morze". Swój projekt artyści zaczęli realizować siedem lat temu podróżując po nadbałtyckich portach i przystaniach rybackich. Zdjęcia zgrupowane zostały w czterech cyklach: czerwony, niebieski, detale i nierzeczywiste obrazy. Fotografie, które są owocem wypraw, pokazują morze nie tylko kolorowe i przyjemne.

Zajęcia z ceramiki dla młodzieży

Malarstwo sztalugowe

Małgorzata Karnasiewicz otwiera wystawę zdjęć "Spojrzenie na morze"
Jedno ze zdjęć z cyklu "Spojrzenie na morze"

Lipiec 2006:Od 6 lipca do 30 sierpnia zwiedzać można było wystawę rysunku Edyty Siwek pt. „PORTRETY", gdzie inspiracją do powstania cyklu pasteli był człowiek i jego natura. Odbyły się również warsztaty szkoleniowe z zakresu technik plastycznych - rysunek ołówkiem, batik na gorąco i na zimno oraz origami. W efekcie powstało wiele ciekawych i kolorowych prac.

Praca wykonanna techniką batiku i jej autorka

 Warsztaty: batik na gorąco i zimno

Sierpień 2006:W dniach 16- 19 sierpnia w Iławie odbywał się plener artystyczny, na którym malowano obrazy olejne, szkicowano oraz powstały piękne rzeźby z ceramiki. Prace będzie można oglądać na wystawie w CKiWM „Światowid".Z kolei na holu prezentowane były prace wykonane podczas zajęć plastycznych w trakcie roku kulturalnego.

 

Plener, na którym powstały piękne rzeźby z ceramiki

Wrzesień 2006:We wrześniu tradycyjnie uruchomione zostały po przerwie wakacyjnej nabory do pracowni plastycznej i ceramiczne. Zorganizowaliśmy również warsztaty szkoleniowe z zakresu technik plastycznych - tym razem tematyką było malarstwo i akwarele. Zaplanowana na ten termin wystawa prac poplenerowych została przesunięta na październik, ponieważ w Galerii Nobilis odbywały się w tym czasie inne działania. Z kolei na holach od 15.09.2006 r. można było oglądać wystawę fotografii Zbigniewa T. Szmurło pt: "Ormiańskie peregrynacje".

Zbigniew Szmurło otwiera wystawę "Ormiańskie peregrynacje"

 
Pracownia plastyczna: warsztaty z akwareli i malarstwa
Pracownia plastyczna: warsztaty z akwareli i malarstwa

Wystawa prac uczestników sekcji

Październik 2006:W ramach zajęć plastycznych dzieci uczyły się jak wyrażać postaci ludzi i zwierząt w pracach plastycznych - malowały farbą plakatową i witrażową, oraz jak dostrzegać i rozróżniać barwy chromatyczne. Młodzież i dorośli ćwiczyli rysunek martwej natury ołówkiem, piórkiem i tuszem, rysunek lawowany z uwzględnieniem kolejności planów. Natomiast podczas spotkań z ceramiką uczestnicy zajęć uczyli się wykonywania form kwadratowych, zasad sklejania ścian naczyń oraz pokrywania angobą wykonanych prac. 13 października uroczyście otworzyliśmy wystawę zdjęć Przemysława Tomczuka pt.: "Street in my eye". Z kolei w dn. 21 października odbył się wernisaż i otwarcie wystawy poplenerowej, która była pokłosiem sierpniowego pobytu w Iławie. Na wystawie znalazły się zarówno obrazy olejne jak również ceramiki.

Wystawa poplenerowa

 
Na wystawie można było podziwiać również ceramiki
 
Młodzież i dorośli ćwiczyli  malowanie martwej natury
 
Zdjęcie Przemysława Tomczuka - wystawa "Street in my eye"

Listopad 2006:W listopadzie dzieci poznawały nową technikę plastyczną - batik na zimno, wykonywały prace metodą witrażową, malowały farbami akwarelowymi i akrylowymi. Młodzież wykonywała rysunek ołówkiem i piórkiem, rysunek lawowany. Instruktor podczas zajęć omawiał twórczość artystów średniowiecza i renesansu (M. Anioła, Durera, Bruegela, Rembrandta). Dorośli tworzyli prace techniką malarstwa olejnego i akrylowe kompozycje obrazu, ćwiczyli projektowanie scen rodzajowych. W ramach zajęć ceramicznych uczestnicy lepili formy płaskie, zdobili wykonane prace rożnokolorową angobą. Przygotowywali również prace na Ogólnopolski Konkurs Ceramiczny "Ceramiony".  9 listopada odbył się wernisaż zdjęć Iwony Burdzanowskiej "Isadora".

Młodzież wykonuje prace metodą witrażową

Projektowanie scen rodzajowych - ćwiczenia dla dorosłych

W ramach zajęć ceramicznych uczestnicy lepili formy płaskie

 Iwona Burdzanowska - fotografia z cyklu "Isadora"

Grudzień 2006:Podczas zajęć plastycznych dla dzieci poruszalismy tematykę dostrzegania płynnego konturu w formie przestrzennej - prace w glinie i modelinie, malarską interpretację przestrzeni - technika akwarelowa. Młodzież tworzyła prace z rysunku i collage - temat: pejzaż polski. Dorośli zajmowali się malarstwem olejnym, akwarelowym i akrylowym - temat: motywy pejzażu regionalnego. Zajęcia ceramiczne obejmowały malowanie na szkle, wykonywanie ram ceramicznych do namalowanych prac. W piątek 8 grudnia o godzinie 18.00 odbył się wernisaż wystawy Jarosława Drążka pt. „Rysunek z humorem".  Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem elblążan.

 

Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zapisz się do newslettera