Nadbałtyckie Konfrontacje Dzieci i Młodzieży 2006

 Stowarzyszenie „Jantar” w roku 2006 realizowało projekt pn. Nadbałtyckie konfrontacje dzieci i młodzieży programem wzmocnienia rosyjskich liderów. Projekt o numerze 2005/142 rozpoczął się w czerwcu 2006 r., a realizowany jest w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Czas trwania projektu wynosił 7 miesięcy, a jego realizacja zakończyła się w grudniu 2006 r.

Celem ogólnym projektu było wzmocnienie i utrwalenie współpracy poprzez wymianę kulturalno – sportowo – artystyczną  dzieci i młodzieży oraz kształtowanie tradycji i długookresowej współpracy między partnerami z obszaru transgranicznego  Polski i Rosji z wykorzystaniem wartości jakie niesie ze sobą  kultura i sport.  

Cele bezpośrednie projektu:- otwarte studia artystyczne ( z plastyki, muzyki, fotografii, ceramiki, tańca) dla dzieci i młodzieży z Iławy- obóz dla początkujących tancerzy tańca nowoczesnego i towarzyskiego  z Polski i Rosji w Iławie,- obóz dla zaawansowanych tancerzy tańca towarzyskiego z Polski i Rosji w Iławie,- wystawa prac powstałych w czasie otwartych studiów artystycznych w Iławie, Elblągu i Kaliningradzie,- warsztaty szkoleniowe dla dzieci i młodzieży z Polski i Rosji w Elblągu, - prezentacje artystyczno – sportowe podczas Konfrontacji Tanecznych „O Puchar Euroregionu Bałtyk” w Iławie,- seminarium pn. “Rola i znaczenie nauczyciela, instruktora, trenera w kształtowaniu osobowości artystycznej u dzieci i młodzieży” w Elblągu,- turniej tańca towarzyskiego w Kaliningradzie.

Zrealizowane etapy projektu: 1 miesiąc: Prace przygotowawczo-organizacyjne2 miesiąc:- realizacja otwartych studiów artystycznych z plastyki, muzyki, fotografii i tańca- realizacja obozu wypoczynkowo-szkoleniowego dla dzieci i młodzieży zaczynających przygodę z tańcem. W obozie uczestniczyły dzieci o następujących klasach tanecznych: D, C, E oraz dwa początkujące zespoły tańca nowoczesnego oraz Rosjanie3 miesiąc: Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla zaawansowanych tancerzy z Polski i Rosji (B,A,S)4 miesiąc: - dwudniowe seminarium dla trenerów, instruktorów różnych dziedzin artystycznych oraz dla pracowników ośrodków kultury z Polski i Rosji pod nazwą "Rola i znaczenie nauczyciela, instruktora, trenera w kształtowaniu artystycznej osobowości dzieci i młodzieży". Seminarium prowadzone będzie przez doświadczonych wykładowców z Kaliningradu.- organizacja dwóch  trzydniowych warsztatów w Elblągu dla zaawansowanych tancerzy tańca towarzyskiego(standard, latin)- organizacja Międzynarodowej wystawy prac plastycznych pn. "Iławskie lato"5 miesiąc: Realizacja Konfrontacji Tanecznych w Iławie "O Puchar Euroregionu Bałtyk"6 miesiąc: Organizacja turnieju tańca w Kaliningradzie towarzyskiego7 miesiąc: Spotkanie podsumowujące realizację projektu

 

 

Przedłużeniem realizacji projektu "Nadbałtyckie Konfrontacje Dzieci i Młodzieży..." jest dalsza współpraca z Federacją Tańca Sportowego w Kaliningradzie oraz Klubem Tańca Gracja z Iławy.

Od roku 2007 co roku organizujemy wspólne obozy artystyczne dla dzieci i młodzieży oraz międzynarodowe turnieje taneczne i prezentacje artystyczne. Młodzież z Polski i Rosji spotyka się co roku w Iławie w ramach obozów szkoleniowo - wypoczynkowych oraz podczas międzynarodowych turniejów tańca - w Elblągu m.in. Międzynarodowy Turniej Tańca Sportowego "POMOSTY", Międzynarodowy Festiwal Tańca "Baltic Cup". Z kolei partner z Rosji zaprasza naszych tancerzy co roku do udziału w Międzynarodowym Turnieju Tańca w Kaliningradzie, który odbywa się pod koniec grudnia.

 

Zapisz się do newslettera