Ziarno współpracy sposobem na pobudzenie transgranicznej aktywności kulturalnej 2007

Projekt "Ziarno współpracy" częściowo finansowany jest przez Unię Europejską - Program Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.

 

Realizator:Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid"Pl. K. Jagiellończyka 182-300 Elbląg/ PolskaTel.: 0048 55 611 20 50Fax: 0048 55 611 20 60e-mail: sekretariat@swiatowid.elblag.plwww.swiatowid.elblag.pl

Stworzenie świata według Słowian

Na początku wszechrzeczy istniało tylko światło i bezkresne morze. Istniał też wtedy bóg Świętowit, który krążył pod postacią łabędzia nad ową przepastną przestrzenią. Bogowi krążącemu nieustannie nad wodą zaczęła doskwierać samotność, jednakże po chwili dostrzegł na wodzie swój cień. Tak więc Świętowit oddzielił cień i ciało z cieniem związane. Tak oto powstali bogowie Swaróg i Weles...

Tak zaczyna się słowiańska legenda o stworzeniu świata. Jej tekst stanowi inspirację do działań artystycznych podejmowanych przez elbląskie Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid” w roku 2007. Od stycznia realizujemy projekt pn. „Ziarno współpracy sposobem na pobudzenie transgranicznej aktywności kulturalnej”.

„Ziarno współpracy” jest projektem narodowym, realizowanym przy współudziale trzech instytucji z Obwodu Kaliningradzkiego: Federacji Tańca Sportowego, Domu Nauczyciela oraz Szkoły Twórczości im. P. Czajkowskiego.

Celem projektu jest intensywny rozwój partnerstwa Polski i Obwodu Kaliningradzkiego w zakresie kultury i sztuki poprzez wspólne działanie na rzecz wzbogacania, kultywowania i rozszerzania oferty kulturalnej.  Oferta programowa służy także pobudzeniu świadomości społeczności lokalnych w zakresie integracji europejskiej i więzów łączących kultury Polski i Rosji oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za kultywowanie wspólnych inicjatyw.

Bezpośrednim adresatem projektu są: utalentowana muzycznie, tanecznie i plastycznie młodzież, pedagodzy, trenerzy, animatorzy kulturalni, działacze organizacji pozarządowych i instruktorzy sztuki. W niektóre działania angażujemy również lokalną społeczność. W sumie w przedsięwzięciu bierze udział 70 uczestników z Obwodu Kaliningradzkiego oraz 670 osób z Polski.

Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu ukierunkowane są na stworzenie przedsięwzięcia muzyczno-tanecznego, które jednoczy różne sztuki (muzyka, taniec, plastyka, teatr, śpiew), style (hip-hop i muzyka klasyczna, śpiew chóralny i rozrywkowy, taniec standardowy i nowoczesny); propaguje korespondencję kultur i prezentuje wszechstronne formy wypowiedzi artystycznej. Scenariusz finałowego widowiska nawiązuje do tekstu słowiańskiej legendy o stworzeniu świata. Powstałe w ramach projektu widowisko muzyczno-taneczne ma szanse stać się kulturalną wizytówką obszaru transgranicznego. Może być wielokrotnie prezentowane zarówno w Polsce, jak i w Obwodzie Kaliningradzkim również po wykorzystaniu dotacji. Przygotowywanie kolejnych prezentacji widowiska będzie okazją do licznych spotkań młodzieży i artystów z Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego. Powstałe w ramach projektu aranżacje muzyczne do tańców (suity taneczne) w przyszłości będą mogły  zostać wykorzystane zarówno przez Polaków, jak i Rosjan do organizacji przedsięwzięć artystycznych i turniejów tanecznych. Finałowe przedstawienie zostanie sfilmowane, a film posłuży do upowszechnienia rezultatów projektu.

Na projekt składa się sześć comiesięcznych spotkań weekendowych (piątek – niedziela). Każde spotkanie przebiega wg schematu: warsztaty artystyczne(muzyka do tańców standardowych i latynoamerykańskich, śpiew rozrywkowy i wokalny, hip-hop, taniec, scenografia), seminarium oraz dodatkowa niespodzianka.

Spotkanie 12-4 lutego 2007

Warsztaty muzyczne - muzyka do tańców standardowych i latynoamerykańskichPolscy i rosyjscy muzycy rozwijają zdolności wykonywania muzyki tanecznej poprzez pracę nad tworzeniem i aranżacją cyklu utworów, które posłużą jako podkład muzyczny dla par tanecznych wykonujących tańce standardowe i latynoamerykańskie. Sięgnięcie do muzyki tanecznej jest dla młodych muzyków doświadczeniem nowym.

Utalentowana młodzież pracuje pod kierunkiem reżysera finałowego przedstawienia - Tomasza Stroynowskiego.

Tomasz Stroynowski 

Tomasz Stroynowski – muzyk wszechstronny, z wykształcenia pianista klasyczny. Uczył się pod kierunkiem takich znakomitych muzyków jak Wiktor Mierżanov, Borys Gerlich, Pierr Yvesem Artand, Wojciech Świtała, Andrzej Artykiewicz. To instrumentalista o wybitnej technice pozwalającej na wykonanie najtrudniejszych dzieł literatury fortepianowej. Jego repertuar jest bardzo bogaty i zawiera najznakomitsze i najtrudniejsze dzieła muzyczne przeznaczone na fortepian. Poza muzyką klasyczną Tomasz Stroynowski specjalizuje się w wykonawstwie tanga argentyńskiego. Dzięki niemu zespół Guardia Nueva należy do najlepszych tego typu formacji w Polsce. Fortepian w tangu pod jego palcami przestaje być jedynie instrumentem sekcyjnym, a staje się instrumentem solowym.  Jako miłośnik muzyki jest jej niezmordowanym popularyzatorem i wybitnym pedagogiem.  Z pasją i zaangażowaniem działa jako animator kultury.

Warsztaty scenograficzneMłodzież podjęła naukę tworzenia scenografii upiększającej widowisko muzyczno-taneczne. Młodzi ludzie wykorzystaliswe uzdolnienia plastyczne do działań wielkoformatowych. Zdobywają doświadczenia z zakresu aranżacji dużych przestrzeni, wykorzystania możliwości, jakie daje duża scena. Pierwsze spotkanie warsztatowe poświęcono przygotowywaniu projektów scenografii finałowego widowiska.

Zajęcia warsztatowe prowadzone są przez profesjonalnych artystów z Polski i Rosji, którzy stanowią dla uczestników nie tylko źródło nowej wiedzy, ale również inspirację do intensywnej pracy i przykład twórczej postawy obywatelskiej. Artystyczna współpraca młodzieży z Polski i Rosji daje szansę na poznanie idei i wartości prezentowanych przez odmienne kultury, pozwala likwidować bariery i wzajemne uprzedzenia. Warsztaty pozwalają na zdobycie nowych umiejętności, nawiązanie kontaktu z nowymi środowiskami twórczymi oraz umożliwiają zaprezentowanie swego talentu na forum międzynarodowym.

SeminariumSeminaria otwarte są dla lokalnej społeczności. Ich głównym adresatem są nauczyciele, animatorzy kulturalni, działacze NGO, dziennikarze, pedagodzy, trenerzy, instruktorzy i artyści. Dwa seminaryjne bloki (tematyka artystyczna i unijna) mają na celu zbudowanie teoretycznego podłoża do pracy na rzecz dalszych działań w ramach projektu oraz tworzenia kolejnych programów kulturalnych. Będą ukierowane na stworzenie narzędzi i technik pracy, opracowanie strategii radzenia sobie z problemami, które mogą pojawiać się w czasie realizacji zamierzeń artystycznych. Seminaria dla społeczności lokalnych służą prezentacji możliwości, jakie daje Unia Europejska i fundusze krajowe poprzez swoje finansowanie dla rozwoju kultury i sztuki oraz innych działań w obszarze transgranicznym.

Lutowe seminarium poświęcone było tematowi: "Polsko-rosyjska współpraca kulturalna w latach 2005-2006. Perspektywy na przyszłość". Uczestnicy seminarium oraz przedstawiciele mediów wysłuchali wystąpienia m.in. Adrianny Gniado ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk.

 Dodatkowa niespodzianka - dodatkowe warsztaty

Wydarzenia z tego cyklu służą zaprezentowaniu tradycji i kultury krajów, z których pochodzą uczestnicy projektu. Prezentacje są przygotowywane przez uczestników w okresie między poszczególnymi spotkaniami. Do udziału w dodatkowych wydarzeniach zapraszamy lokalną społeczność w celu przekonania mieszkańców do bogactwa i dostępności oferty kulturalnej w ich regionie – regionie transgranicznym. Każde dodatkowe wydarzenie dotyczy konkretnego tematu i podsumowane zostaje wstępem zaproszonych artystów.

Na zjeździe inauguracyjnym odbyło się spotkanie folklorystyczne kultywujące polsko-rosyjskie obrzędy i tradycje. Uczestnicy projketu oraz lokalna społecznośc  skosztowali przysmaków kuchni narodowej - ruskich pierogów, barszczyku z uszkami, polskiego bigosu... Ponadto wzięli udział w warsztatach i biesiadzie folklorystycznej. Wydarzenie miało szeroki oddźwięk w lokalnych i regionalnych mediach. W "Tygodniu w Elblągu" nr 3/195 napisano: Występy gości z Kaliningradu zachwyciły widzów. Wielobarwne stroje ludowe, świetne głosy wykonawców, ich entuzjazm i żywiołowość, utwory łatwo wpadające w ucho i uroda wykonawczyń podbiły serca publiczności. Toteż oklaskom nie było końca. Równie gorąco przyjęto występ kapeli młodzieżowej "The Rozmisz" z Kościerzyny, wykonującej kaszubskei utwory ludowe w nowoczesnych aranżacjach.

Zobacz także reportaż filmowy:mms://live.swiatowid.elblag.pl/ziarnowspolpracy

Spotkanie drugie: 02-04.03.2007

W ramach bloku warsztatowego młodzież pod czujnym okiem ekspertów uczestniczyła w zajęciach teoretycznych i praktycznych z zakresu tworzenia muzyki do tańców standardowych, hip-hopu oraz scenografii. Tym razem młodzi muzycy przygotowali aranżacje walca angielskiego. Z kolei uczestnicy sekcji scenograficznej spotkali się z reżyserem finałowego widowiska oraz kompozytorem muzyki w celu skonsultowania ostatecznego  projektu scenograficznego. Na sobotnich i niedzielnych zajęciach zaczęły powstawać rekwizyty i elementy scenografii do pierwszego aktu musicalu, którego akcja rozegywa się na sali balowej.

W dniu 02.03.2007 r. pedagogów, nauczycieli przedmiotów artystycznych, artystów i animatorów kulturalnych zaprosiliśmy na konferencję pt. Aby zdobyć wielkość człowiek musi tworzyć – rola i metoda nauczania sztuki w rozwoju społeczeństwa kulturalnego. Dzięki ekspertom z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Zespołu Szkół Muzycznych oraz Dziecięco-Młodzieżowego Centrum Kultury Rejonu Leningradzkiego słuchaczy udało się przekonać do  słuszności stwierdzenia Exupery’ego, które zawarliśmy w tytule konferencji.

Uczestnicy projektu mieli także niepowtarzalną okazję zaprezentować swoim kolegom  ulubione filmy. W ramach prezentacji w dniu 03.03.2007 r. młodzież oraz lokalna społeczność zobaczyły film rosyjski „Powrót” z 2003 roku w reż. A. Zwiaginceva (laureat Złotego Lwa na 60. Festiwalu Filmowym w Wenecji) oraz polską komedię „Statyści” z 2006 roku w reż. M. Kwiecińskiego (Nagroda specjalna jury na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni).

Młodzież uczestniczyła także w warsztacie dodatkowym z zakresu tworzenia muzyki do filmu niemego. Zajęcia warsztatowe przeprowadził Bartosz Krzywda - ekspert – pianista, który podsumował warsztaty pokazem ilustracji muzycznej niemego filmu Charliego Chaplina z 1915 roku.  Zajęcia i prezentacja pn. „Uniwersalny język filmu” miała uświadomić uczestnikom projektu, że język sztuki jest uniwersalny, ponadnarodowy i ponadczasowy oraz świetnie nadaje się do przełamywania barier oraz wzajemnych uprzedzeń.

Spotkanie trzecie: 13-15.04.2007

Piękna wiosenna pogoda oraz zbliżająca się rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej zainspirowały organizatorów i uczestników zjazdu do wyjątkowych działań. Piątek i niedzielę poświęciliśmy ćwiczeniom warsztatowym. Pod kierunkiem najlepszych ekspertów młodzież doskonaliła swe umiejętności wokalne, instrumentalne, taneczne i plastyczne. Przypomnijmy, że celem warsztatów jest przygotowanie widowiska muzyczno-tanecznego, które zostanie zaprezentowane lokalnej społeczności 23 czerwca bieżącego roku. Tym razem poza muzyką do tańców standardowych młodzież rozpoczęła pracę nad utworami z kręgu rytmów latynoamerykańskich. Do grupy warsztatowiczów dołączyli tancerze, którzy pod okiem ekspertów przygotowali pierwsze układy choreograficzne do finałowego widowiska. Grupa miłośników hip-hopu pogłębiała swą wiedzę na temat tego gatunku muzycznego, ale także uczestniczyła w zajęciach dotyczących przekazu słownego i poetyki tekstu hip-hopowego. Scenografowie wykonali kolejne eleaty scenograficzne, a wokaliści rozpoczęli intensywny trening swego głosu. 

 Podczas tego zjazdu młodzież z Polski i Kaliningradu wzięła także udział w biegu na orientację pn. „Właściwy kierunek”. W pięknych okolicznościach przyrody Parku Krajobrazowego „Bażantarnia” uczestnicy, posługując się mapą i kompasem musieli odnaleźć ukryte w lesie kopert z pytaniami i zadaniami. Sprawdzały one wiedzę na temat Unii Europejskiej.

  Na dodatkowych warsztatach młodzież zapoznawała się z  dorobkiem europejskiej muzyki.

Celem dodatkowych zajęć było przygotowanie koncertu melodii europejskich, który odbył się 14.04.2007 w muszli koncertowej Parku Krajobrazowego „Bażantarnia”. Koncertu wysłuchała 100-osobowa publiczność. W programie koncertu znalazły się m.in. tango, piosenka francuska, utwory folkowe, czardasze, flamenco. Gościem specjalnym warsztatów i koncertu była instrumentalistka grająca na ksylofonie, którego dźwięk uatrakcyjnił aranżacje przygotowane przez młodzież. Doświadczenie zdobyte podczas warsztatu oraz podczas koncertu młodzież wykorzystała w czasie przygotowań do finałowego widowiska.

Zjazd czwarty: 11-13.05.2007

Tym razem pedagogów, animatorów kulturalnych, instruktorów oraz nauczycieli zaprosiliśmy do rozważań na temat tremy. Wspólnie z ekspertami zastanawialiśmy się, czy to uczucie przeszkadza w wyrazie artystycznym czy motywuje do ponadprzeciętnych zachowań artystycznych.

Z całą pewnością tremie nie poddali się uczestnicy czwartego zjazdu, którzy ćwiczyli umiejętności wokalne, muzyczne i plastyczne podczas warsztatów z zakresu tworzenia muzyki tańców latynoamerykańskich, warsztatów wokalnych i scenograficznych.

Podczas wieczoru poetyckiego młodzież zaprezentowała swoje ulubione utwory z kręgu poezji polskiej i rosyjskiej. 

Zjazd piąty i szósty: 20-22.06.2007 i 23-25.06.2007

Do premiery finałowego widowiska zostały tylko dwa dni! Na dużej sali kinowej rozpoczęliśmy więc wspólne próby. Uczestnicy sekcji scenograficznej rozpoczęli montaż scenografii. Trzeba przyznać, że wykonali kawał dobrej roboty! Scena niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki z sali balowej zmienia się w centrum handlowe. Ale tancerze, muzycy i wokaliści również nie próżnują. Na warsztatach ćwiczą to wszystko, czego nauczyli się na poprzednich zjazdach. A jest tego sporo: walc, tango, jive,  samba, rumba… Musical obejrzy 300-osobowa publiczność! A relację z przedstawienia będzie można na żywo śledzić w Internecie dzięki portalowi www.eswiatowid.pl.

Ostatnie zjazdy to również okazja do dyskusji na poważne tematy. W tym celu zorganziwano da seminaria: „Elbląg i Kaliningrad – miasta partnerskie” oraz  „Szanse dla inicjatyw lokalnych i współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej”. Seminarium poprzedziła prezentacja multimedialna promująca miasta Elbląg i Kaliningrad przygotowana przez uczestników projektu. Celem spotkania było podsumowanie 13-letniej współpracy, jaką realizują miasta na mocy umowy podpisanej w 1994 roku. Na slajdach młodzież zaprezentowała swoje rodzinne miasta – ich historię, architekturę, zabytki, walory turystyczne i gospodarcze. Spotkanie było także okazją do obejrzenia filmu reportażowego w polsko-rosyjskiej wersji językowej promującej województwo warmińsko-mazurskie oraz największe przedsięwzięcia kulturalne tu realizowane (film powstał w 2006 roku jako efekt realizacji projektu „Baltic Cup – wizytówka kulturalna Warmii i Mazur” finansowanego ze środków ZPORR). Z kolei Dyrektor Światowida prezentował projekt „Ziarno współpracy” jako przykład dobrej współpracy pomiędzy partnerami krajów obszaru transgranicznego, zachęcając do podejmowania tego typu inicjatyw przez inne organizacje i jednostki.

Uczestnicy naszego projektu, a także młodzież z sekcji artystycznych działających przy CKiWM  wzięli udział w warsztatach marynistycznych. Hasło warsztatów „Łączy nas morze” oraz zakres tematyczny miały wskazać uczestnikom, iż istnieje wiele tradycji wspólnych dla kultur obu narodów. Jedną z tych tradycji jest tradycja morska – obydwa kraje położone są w basenie Morza Bałtyckiego. W związku z tym posiadają rozwinięty przemysł stoczniowy, flotę sieć portów, a co za tym idzie bogate tradycje morskie. Odwołanie do tej wspólnej tradycji służyło  przełamywaniu barier i niesłusznych uprzedzeń poprzez działania artystyczne. 

Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu ukierunkowane były na stworzenie przedsięwzięcia muzyczno-tanecznego, które jednoczy różne sztuki (muzyka, taniec, plastyka, teatr, śpiew), style (hip-hop, rock i muzyka klasyczna, śpiew chóralny i rozrywkowy, taniec standardowy i nowoczesny); propaguje korespondencję kultur i prezentuje wszechstronne formy wypowiedzi artystycznej. Scenariusz finałowego widowiska nawiązywał do tekstu słowiańskiej legendy o stworzeniu świata. Powstałe w ramach projektu widowisko muzyczno-taneczne ma szanse stać się kulturalną wizytówką obszaru transgranicznego.

Powstałe w ramach projektu aranżacje muzyczne do tańców (suity taneczne) w przyszłości będą mogły  zostać wykorzystane zarówno przez Polaków, jak i Rosjan do organizacji przedsięwzięć artystycznych i turniejów tanecznych.

Zapisz się do newslettera