Z historią na TY 2007

Projekt jest realizowany w terminie 01.06 - 30.12.2007 poprzez cyklicznie prowadzone zajęcia edukacyjne, warsztaty szkoleniowe organizację wystaw i przedsięwzięć plenerowych.

W ramach projektu dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich w trakcie trwania roku szkolnego zorganizujemy spotkania edukacyjne - „Lekcje historii”, połączone z prezentacją materiałów filmowych i wykładami. Spotkania zrealizowane będą przy współpracy historyków z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.

Dla nauczycieli pracujących na co dzień z młodzieżą w szkołach przygotowane zostaną warsztaty szkoleniowe z zakresu edukacji historycznej, przygotowane we współpracy z metodykami z Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz historykami IPN w Gdańsku.

Wśród młodzieży szkolnej ogłosimy konkurs literacki na współczesny scenariusz legendy o Piekarczyku (jest to postać, która obroniła miasto Elbląg przed najazdem Krzyżaków). Na podstawie najlepszego scenariusza uczestnicy sekcji teatralnej działającej przy CKiWM „Światowid” przygotują widowisko plenerowe - Piknik Historyczny, nawiązujące do historii i tradycji dawnego Elbląga, a obrazujące najazd Krzyżaków na Elbląg i jego obronę przez legendarnego Piekarczyka. Inscenizacji towarzyszyć będzie biesiada staropolska, połączona z prezentacją zespołów muzyki dawnej, jarmarku sztuki ludowej itp.

Uzupełnieniem oferty edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży będzie organizacja Rajdu Śladami Historii na terenie Wysoczyzny Elbląskiej. Ma to kształtować wśród młodzieży postawy patriotyzmu lokalnego oraz zachęcić je do poznawania historii własnego regionu.

Dla szerokiej rzeszy osób przygotujemy wystawy multimedialne prezentujące historię Polski okresu PRL-u. Jest to okres szczególnie ważny dla naszego narodu, ponieważ dotyczy on historii najnowszej a ciągle jest pełen tajemnic i niedomówień. Chcemy w ten sposób pokazywać społeczeństwu, że nasza historia miała swoje dobre i złe strony, ale żadnej z nich nie można pomijać. Wystawy przygotowywane we współpracy z IPN gwarantują rzetelny komentarz historyczny.

Zapisz się do newslettera