Poszukiwania kamienia filozoficznego 2008

 Gdybym był czarodziejem - konkurs literacki

Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid” zaprasza niewidome i niedowidzące dzieci i młodzież do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim pn. „Gdybym był czarodziejem”. Prace należy przysyłać do 26 października 2008 r.

Ogólnopolski konkurs literacki pn. „Gdybym był czarodziejem” realizowany jest w ramach projektu „Poszukiwanie Kamienia Filozoficznego - wyprawa dzieci niewidzących do świata literatury. Projekt ten stanowi kontynuację elbląskich spotkań dzieci niewidomych z literaturą, który zainaugurowano w roku 2007 projektem "Cała naprzód ku nowej przygodzie".  

Cele projektu 

- promocja czytelnictwa wśród dzieci niewidzących i niedowidzących

- prezentacja nowoczesnych technik umożliwiających kontakt osób niewidzących z literaturą oraz innymi dziedzinami sztuki (takich jak np. audiodeskrypcja filmu).

- inspirowanie dzieci niewidomych do rozwoju własnej twórczości literackiej

- integracja z rówieśnikami z Polski i Europy.    

Adresaci konkursu 

Konkurs adresowany jest do niewidomych i niedowidzących dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 9-14 lat z całej Polski.  

Wiersz lub opowiadanie  

Prace nadesłane na konkurs inspirowane muszą być tematem konkursowym: GDYBYM BYŁ CZARODZIEJEM. Mogą one mieć formę: wiersza lub opowiadania. Prace muszą zawierać maksymalnie 3 strony znormalizowanego maszynopisu. Każdy uczestnik może w danej kategorii konkursowej (wiersz, opowiadanie) zgłosić tylko jedną pracę.  

Wymagania konkursowe  

Każda praca musi zostać podpisana (imię i nazwisko autora, wiek, szkoła, klasa, nr telefonu, imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela). 

Termin nadsyłania prac  

Prace muszą zostać nadesłane do organizatora konkursu do 26 października 2008, do godz. 16.00 listownie lub mailowo na adres:  

Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid”pl. K. Jagiellończyka 182-300 Elbląg 

mail: agata.malenczyk@swiatowid.elblag.pl 

dopisek na kopercie lub tytuł maila: KONKURS LITERACKI

Etapy konkursu

Konkurs literacki przebiegał będzie w kilku etapach:

-  do 3 listopada 2008: wyłonionych zostanie 15 finalistów ogólnopolskiego konkursu

13-16 listopada 2008: 15 finalistów weźmie udział w programie „Poszukiwanie Kamienia Filozoficznego …” oraz w II Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych, które odbędą się w Elblągu – finał konkursu literackiego.  

Wyłonienie laureatów konkursu 

Nadesłane prace oceniać będzie profesjonalne jury w składzie: przedstawiciel CKiWM „Światowid”, dziennikarz, filolog polski oraz autorka literatury dziecięcej. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: wiersz i proza.  

Jury wybierze 15 finalistów konkursu – ich lista zostanie opublikowana do 26 października 2008 na stronie internetowej www.swiatowid.elblag.pl. O wynikach konkursu osoby zakwalifikowane do finału oraz ich opiekunów powiadomimy także telefonicznie, mailowo i listownie.  

Nagrody  

Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i wyróżnienia. 15 finalistów zaproszonych zostanie do udziału w finałowym etapie projektu pt.  „Poszukiwanie Kamienia Filozoficznego” i weźmie udział w II Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych, które odbędą się od 13 do 16 listopada 2008 w Elblągu. 

Podczas spotkania w Elblągu 15 finalistów zaprezentuje swoje utwory publiczności i profesjonalnemu jury, które wyłoni ostatecznych zwycięzców konkursu. Nagrodzone utwory zwycięzcy konkursu nagrają w profesjonalnym studiu radiowym. Płyta z nagraniem rozesłana zostanie do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych.  

Więcej informacji można uzyskać u koordynatora projektu: Agaty Maleńczyk, tel. 055 611 20 50, 055 611 20 83, tel. kom. 0692730304, mail: agata.malenczyk@swiatowid.elblag.pl.

Projekt „Poszukiwanie kamienia filozoficznego - wyprawa dzieci niewidzących do świata literatury zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Wyniki konkursu literackiego "Gdybym był czarodziejem"

Znane są już wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pn. „Gdybym był czarodziejem”. 15 finalistów weźmie udział w programie „Poszukiwanie kamienia filozoficznego…” oraz w II Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych”, podczas których wyłonieni zostaną ostateczni zwycięzcy konkursu. Najciekawsze utwory laureaci nagrają w profesjonalnym studiu radiowym.

 Ogólnopolski konkurs literacki pn. „Gdybym był czarodziejem” realizowany jest w ramach projektu „Poszukiwanie Kamienia Filozoficznego - wyprawa dzieci niewidzących do świata literatury. Projekt ten stanowi kontynuację elbląskich spotkań dzieci niewidomych z literaturą, który zainaugurowano w roku 2007 projektem "Cała naprzód ku nowej przygodzie". 

Na konkurs nadesłane zostały utwory napisane przez niewidome i niedowidzące dzieci i młodzież szkolną z całej Polski. Jedna z prac została nadesłana z Hiszpani.

Literackie prace oceniali: Przewodnicząca komisji tyflopedagog, członek Polskiego Związku Niewidomych Pani Aleksandra Uzdowska, dziennikarka Radia El Pani Marta Hajkowicz, nauczyciel, bibliotekarz Warmińsko – Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu Pani Monika Kobylińska.

Nazwiska 15 finalistów konkursu:

Olga Jędrysiak ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Sorii (rejon w Hiszpanii)

Monika Mroczek z Gimnazjum nr 68

Kaja Grzesiak ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubinie

Kacper Piotrowski ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubinie

Patrycja Litewka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niewidomych i Słabo Widzących w Krakowie

Mateusz Dąbrowski ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6 w Łodzi

Joanna Slewa ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Elblągu

Ola Lisiecka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łodzi

Paweł Juźwik ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łodzi

Anita Murdza ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niewidomych i Słabo Widzących w Krakowie

Klaudia Nowak ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińsku

Marek Młynarczyk ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lublinie

Kornelia Moszczyńska ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łodzi

Dominika Kuchnia ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niewidomych i Słabo Widzących w Krakowie

Ewa Kolasa ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Krakowie

Podczas Międzynarodowych Spotkań Artystycznych, które odbędą się w Elblągu od 14 do 16 listopada finaliści zaprezentują swoje utwory publiczności i jury, które wyłoni ostatecznych zwycięzców konkursu. Nagrodzone utwory zwycięzcy konkursu nagrają w profesjonalnym studiu radiowym. Płyta z nagraniem rozesłana zostanie do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych. Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy i wyróżnienia.

Projekt „Poszukiwanie kamienia filozoficznego - wyprawa dzieci niewidzących do świata literatury zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Przenieśli się do świata Harrego Pottera

W miniony weekend 15 niewidomych i niedowidzących finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pn. „Gdybym był czarodziejem” wzięło w programie „Poszukiwanie kamienia filozoficznego”, podczas którego wyłonieni zostali ostateczni zwycięzcy konkursu. Wszystkie prace nagrywane były w profesjonalnym studiu radiowym.  

Ogólnopolski konkurs literacki pn. „Gdybym był czarodziejem” realizowany był w ramach projektu „Poszukiwanie Kamienia Filozoficznego - wyprawa dzieci niewidzących do świata literatury. Projekt ten stanowi kontynuację elbląskich spotkań dzieci niewidomych z literaturą, który zainaugurowano w roku 2007 projektem "Cała naprzód ku nowej przygodzie".  

Głównym celem projektu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci niewidzących i niedowidzących oraz prezentacja nowoczesnych technik umożliwiających kontakt osób niewidzących z literaturą oraz innymi dziedzinami sztuki. Projekt ten ma na celu także inspirowanie dzieci niewidomych do rozwoju własnej twórczości literackiej oraz integrację z rówieśnikami z całej Polski.

Przez cztery dni 15 finalistów ogólnopolskiego konkursu literackiego przeniosło się do świata Harrego Pottera.

Dom Gryffindor

Pierwszego dnia uczestnicy wzięli udział w warsztatach integracyjnych, które stworzyły im możliwość wymiany doświadczeń oraz opowiedzenia o swoich radosnych, ale i trudnych chwilach. Kolejnym elementem programu było uczestnictwo w warsztatach muzycznych.

Dom Huffepuff

Drugiego dnia finaliści obejrzeli spektakl „Niewidzialni” w wykonaniu Teatru K3 z Białegostoku oraz wzięli udział w zajęciach z bajkopisarką Wiolettą Piasecką. Po południu zaś nagrywali swoje utwory konkursowe w profesjonalnym studiu radiowym. Na zakończenie Marlena Szwemińska zapoznała ich z legendami o Elblągu.

Dom Slytherin

Atrakcją kolejnego dnia pobytu w Elblągu był wyjazd nad morze. Po powrocie niewidomi i niedowidzący uczestnicy projektu udali się na warsztaty filozoficzne oraz ceramiczne. O godz. 18:00 w Galerii Nobilis centrum kultury „Światowid” wszyscy finaliści odczytali swoje prace konkursowe, po czym jury udało się na obrady i wyłoniło ostatecznych zwycięzców w dwóch kategoriach: proza i poezja.

Dom Ravenclaw

Ostatniego dnia finaliści konkursu wybrali się do elbląskiego Muzeum Archeologiczno – Historycznego, gdzie wzięli udział w warsztatach archeologicznych pn. „Oswajanie Ciemności”. Na zakończenie tajemniczej przygody organizatorzy przygotowali dla uczestników projekcję filmu z audiodeskrypcją „Harry Potter i kamień filozoficzny”.

A oto ostatecznie zwycięzcy konkursu literackiego pn. „Gdybym był czarodziejem”.

Zwycięzcy w kategorii poezja:I miejsce Marek MłynarczykII miejsce Olga JędrysiakIII miejsce Dorota Wieczorek

Wyróżnienia:Kaja GrzesiakMonika Mroczek

Zwycięzcy w kategorii proza:I miejsce Kacper PiotrowskiII miejsce Dominika KuchniaIII miejsce  Ola Lisiecka i Paweł Juźwik

Wyróżnienia:Kornelia MoszczyńskaMateusz  DąbrowskiPatrycja LitewkaEwa KolasaKlaudia NowakAnita Murdza

Projekt „Poszukiwanie kamienia filozoficznego - wyprawa dzieci niewidzących do świata literatury zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Gdybym był czarodziejem...posłuchaj jak dzieci czytaja!

Świat bez zła, wojen i głodu, za to cały ze... słodyczy, czary, które przywracają zdrowie, psom dają dobrych właścicieli, a rodzicom więcej czasu dla swoich dzieci, magia, która sprawia, że ukochana mama ma pościel z pieniędzmi zamiast pierza, a najsłynniejszym imieniem świata jest imię Urszula - zapraszamy do wysłuchania wierszy i opowiadań nagrodzonych w konkursie literackim.

Konkurs był częścią adresowanego do niewidomych i niedowidzących dzieci z całej Polski projektu

Poszukiwanie Kamienia Filozoficznego.

Jurorzy przyznali nagrody w dwóch kategoriach: proza i poezja.

Przejdź na stronę portalu www.eswiatowid.pl i posłuchaj, jak młodzi autorzy czytają swoje wiersze i opowiadania:

Zapisz się do newslettera