POMOSTY 2009

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

"POMOSTY - Europejskie Spotkania Młodzieży Artystycznie Uzdolnionej"

Okres realizacji projektu: kwiecień -  grudzień 2009

Przypomnimy - pomysł i idea „Pomostów" od lat spotykają się z uznaniem instytucji je dotujących. Po raz kolejny otrzymaliśmy środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W poprzednich edycjach to taniec był głównym narzędziem w promowaniu idei integracji europejskiej. Przedsięwzięcie każdego roku jest rozszerzane o spotkania młodzieży uzdolnionej w różnych dyscyplinach artystycznych.

W tegorocznej edycji, która rozpoczęła się w kwietniu, a potrwa do listopada pojawią się po raz pierwszy zajęcia plenerowe z ceramiki, malarstwa i fotografii cyfrowej, których udział wezmą młodzi artyści z Polski i Rosji.

- W ramach projektu organizujemy cykle warsztatów szkoleniowych prowadzonych przez specjalistów z danych dziedzin sztuki, które mają przygotować młodzież z Polski i Rosji do prezentacji zdobytych umiejętności na forum publicznym podczas międzynarodowych konfrontacji artystycznych - wyjaśnia koordynatorka projektu Magdalena Czarnocka, kierownik działu strategii i projektów w CKiWM „Światowid". - Uzupełnieniem działań projektowych będą seminaria i warsztaty dla instruktorów i nauczycieli przedmiotów artystycznych z zakresu wybranych dziedzin sztuki oraz edukacji artystycznej dzieci i młodzieży. Jak podkreśla Magdalena Czarnocka celem „Pomostów" jest idea, by podczas warsztatów wymienić poglądy i doświadczenia, ale również nauczyć nowych technik wyrazu artystycznego i umożliwić uzdolnionym artystycznie dzieciom i młodzieży rozwijanie swoich pasji i twórczych zainteresowań.

Kalendarium projektu:

Kwiecień 2009:

Ogłoszenie międzynarodowych konkursów: Międzynarodowy Konkurs Ceramiczny CERAMIONY, Międzynarodowy Konkurs Plastyczny KOMPOZYCJE

Warsztaty tańca nowoczesnego

W dniach 23 - 25 kwietnia w Elblągu uczestnicy projektu POMOSTY (młodzież z Polski i Rosji) po raz pierwszy spotkali się podczas warsztatów tanecznych - były to warsztaty z zakresu tańca nowoczesnego, które miały przygotować grupy taneczne do udziału w Międzynarodowych Konfrontacjach Tanecznych.

 

  

Międzynarodowe Konfrontacje Taneczne (26.04.2009)

W niedzielę salę wypełniły zespoły tańca nowoczesnego - odbyły się tu Konfrontacje Taneczne. Zgłosiło się 49 zespołów, które zaprezentowały inscenizacje, hip-hop i disco-dance.

Ich taniec oceniały sędziny: Angelika Amsterdamiak ze Szczecina, Małgorzata Kasińska z Łodzi oraz Ewa Wasilak z Otwocka.

 

Warsztaty tańca towarzyskiego

Uczestnicy warsztatów tanecznych spotkali się w maju aż dwa razy - pierwszy raz w dniach 1 - 3 maja, a następnie w dniach 29 - 31.05.2009 r. Oba spotkania upłynęły naszym tancerzom na ciężkich treningach pod bacznym okiem szkoleniowca z Norwegii Tora Floysvika. Efekty pracy warsztatowej można było następnie podziwiać na koniec czerwca, kiedy to nasi warsztatowicze stanęli w szranki z innymi parami z Polski i Rosji w Międzynarodowym Turnieju Tańca Sportowego POMOSTY.

   

Warsztaty dziennikarskie (29 - 31.05.2009)

Uczestnicy warsztatów (młodzież z Polski i Rosji) pod okiem dziennikarza Jarosława Grabarczyka uczyli się zasad przygotowywania krótkich informacji prasowych. Efektem warsztatów były teksty i relacje z wydarzeń kulturalnych, które w tym samym czasie odbywały się w Światowidzie.

Rosyjska Majówka (29 - 31.05.2009)W ramach spotkań polsko - rosyjskich odbyła się impreza mająca na celu prezentację kultury rosyjskiej. Można było obejrzeć występy zespołów artystycznych z Kaliningradu, wystawę rękodzieła, skosztować kuchni rosyjskiej oraz wziąć udział w bezpłatnych warsztatach plastycznych.

 

Międzynarodowy Turniej Tańca Sportowego POMOSTY (21.06.2009)

Blisko 150 par wzięło udział w turnieju. Startowały pary z całej Polski, m.in. ze Szczecina, Koszalina, Gdańska, Warszawy, Torunia, a także pary z Rosji i Litwy. Elbląski Klub Tańca „Jantar" reprezentowało 29 par. Turniej rozegrany został w wielu kategoriach, stylach i klasach tanecznych.

Międzynarodowy Plener Artystyczny „Kadyny – wioska sztuki” (30.06 - 04.07.2009)

W programie pleneru znalazły się warsztaty prowadzone przez specjalistów z zakresu ceramiki, malarstwa, batiku i fotografii. Przed wojną Kadyny znane były z pięknych wyrobów majolikowych misternie zdobionych kafli i innych dzieł ceramicznych pochodzących z Kadyńskiej wytworni majoliki. Nazwa Kadyny umieszczona na wytworach artystycznych znana była w wielu krajach, o czym świadczyły zamówienia na dzieła napływające z całego świata. Mimo tych sukcesów działalność kadyńskiego zakładu po wielu latach zamarła.

Organizatorzy i uczestnicy pleneru chcą wskrzesić tradycje twórczej pracy w przepięknej scenerii tego miejsca.Do Kadyn, na Plażę Srebrna Riwiera należącą do Hotelu Srebrny Dzwon, przyjechała uzdolniona artystycznie młodzież oraz osoby dorosłe z Warszawy, Zakopanego, Zduńskiej Woli, Luzina, Gdańska oraz Elbląga. W plenerze udział wzięli również młodzi Rosjanie z Kaliningradu.

Tematem prac był "człowiek, zwierzę, roślina" - słowem wszystko, co jest dla człowieka użyteczne i piękne, przedstawione w kompozycji figuratywnej lub w formie motywu zdobienia. Efekty pleneru będzie można oglądać na wystawie, która zostanie otwarta na początku września w Galerii Nobilis w Światowidzie.

 

Otwarcie wystawy poplenerowej (11.09.2009 r.)

Efekty pracy uczestników pleneru artystycznego, jaki odbył się w pierwszych dniach lipca w Kadynach, zobaczyć można było na poplenerowej wystawie w Galerii Nobilis.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” oraz Stowarzyszenie „Jantar” zorganizowały w lipcu warsztaty z zakresu ceramiki, batiku, malarstwa i fotografii. W plenerze pn. „Kadyny - wioska sztuki” udział wzięła uzdolniona artystycznie młodzież z Polski i Rosji, która pracowała pod okiem specjalistów z Gdańska, Zakopanego i Elbląga.

Jak zauważyła jedna z prowadzących warsztaty Grażyna Bielska-Kozakiewicz, podczas pleneru panowała atmosfera niesamowitego skupienia i twórczej pracy młodzieży. - Uczestnicy zamieniali swój czas na prace malarskie, formy i rzeźby ceramiczne oraz rysunki piórkiem, a także prace w technice batiku, zawierając we wszystkich swoją spontaniczność i wrażliwość - mówiła.

To pierwszy plener z hasłem przewodnim, który brzmiało: „Człowiek, zwierzę, roślina”. W odpowiedzi na zadany temat powstało 70 prac ceramicznych. Tematem prac malarskich był pejzaż Kadyn - tu powstało 20 obrazów olejnych, 15 obrazów wykonanych w technice akrylowej oraz 20 rysunków piórkiem i tuszem. Osobną kategorią była fotografia. Tutaj młodzież już sama szukała sobie tematu oraz artystycznego wyrazu swoich zdjęć, a podsumowaniem tego działania była korekta Piotra Kajmera, który przekazał młodzieży wiele cennych uwag dotyczących kompozycji zajęcia, światła, odpowiedniego kadrowania, a przede wszystkim ciągłego poszukiwania. Podczas pleneru dostępne były bez ograniczeń wszystkie materiały plastyczne. Malownicze położenie i bliskość dzikiej przyrody parku krajobrazowego powoduje, że plener jest również wyjątkową formą letniego wypoczynku. Cały czas, od rana do wieczora, poświęcony był pracy w glinie i malowaniu, a także korektom i rozmowom o sztuce. W chwilach relaksu od pracy twórczej młodzież pływała łodzią czy też uczestniczyła w koncercie muzyków w klasztorze Franciszkanów.

Jak co roku zaprosiliśmy też do Kadyn dziennikarzy, których prace także zostały pokazane na wystawie.

Wystawa otwarta została w Galerii Nobilis, ale oglądać ją można było również na holu głównym - tam stał stelaż ze zdjęciami wykonanymi przez uczestników warsztatów z fotografii cyfrowej.

 

Warsztaty taneczne

Wrzesień i październik upłynął tancerzom na przygotowaniach do udziału w jednym z największych festiwali tańca - Międzynarodowym Festiwalu Tańca BALTIC CUP. W związku z tym zorganizowaliśmy kolejne warsztaty taneczne, które poprowadził zaproszony przez nasze Centrum Tor Floysvik. W warsztatach wzięli udział tancerze z Polski i Rosji, którzy ćwiczyli pod okiem trenera w dniach 14 - 16.09 i 20 - 22.10.2009 r.

   

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny KOMPOZYCJE 2009

W dniu 21 października 2009 r., w CSE „Światowid" miało miejsce uroczyste otwarcie pokonkursowej wystawy „Kompozycje 2009" oraz wręczenie nagród i wyróżnień, które zdobyli młodzi artyści. Tego też dnia, w holu głównym CSE „Światowid", odbyły się warsztaty batiku, grafiki oraz malarstwa dla młodzieży, a także konkurs plastyczny pt.: „Kompozycje własne". A o godzinie 17.00, w sali kameralnej kina, o pięknie opowiadał Filip Gawliński.

W tym dniu odbyły się warsztaty plastyczne z różnych technik artystycznych m.in. z linorytu. W warsztatach udział wzięli zarówno nauczyciele z Polski jak i instruktorzy z Rosji, którzy przyjechali na warsztaty z Kaliningradu. - Po raz pierwszy nauczyciele uczestniczyli w warsztatach graficznych ucząc się jednej z technik -linorytu, dzięki temu będą mogli ją wykorzystać w przyszłej pracy z dziećmi i młodzieżą - mówi Ewa Bednarska - Siwilewicz, organizator warsztatów.

Tuż po warsztatach, odbył się konkurs na „kompozycję własną", w którym wzięli udział uczniowie Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym i III Liceum Ogólnokształcącego, uczestnicy zajęć plastycznych organizowanych w CSE „Światowid" oraz mieszkańcy Pasłęka i Tolkmicka. W konkursie wzięła również udział grupa młodzieży z Kaliningradu, którą gościliśmy w Światowidzie. Najlepsze prace zostały nagrodzone: pierwszą nagrodę otrzymała Marta Jerzykiewicz, drugą - Maciej Wójtowicz, a trzecią Michał Ciekot. Wręczono również wyróżnienia, otrzymali je: Karolina Kardas, Miriam Stołowska, Agata Żurańska, Joanna Kruk, Dagmara Staniecka, Konrad Dydziński.

O godz.16.00 w Galerii Nobilis nastąpiło otwarcie wystawy pokonkursowej. Prace na konkurs „Kompozycje 2009" nadeszły z całej Polski: z domów kultury w Chojnicach, Dęblinie, Rybniku, w Pasłęku, Zwoleniu, Zawierciu i Kaniowie, ze szkół plastycznych w Jarosławiu, Dąbrowie Górniczej, Bydgoszczy, Koszalinie, Radomiu, Gronowie Górnym, z pracowni Bogdana Kilińskiego Inveni Ryt w Elblągu. Prace nadesłane zostały również z Rosji z jednej ze szkół artystycznych w Obwodzie Kaliningradzkim.

Wykład „Tęsknota za pięknem, czyli dzieje sztuki jako dzieje malejącej wrażliwości", który poprowadził historyk sztuki Filip Gawliński, był bardzo zaskakujący, obfitował w ciekawe spostrzeżenia i porównania. Jak na naszą wrażliwość wpływa otoczenie kanciastych bloków i balkonów, czyli dlaczego nie lubimy ostrych kształtów, psychofizyczne rozpatrywanie piękna - piękna kobieta, piękny samochód, piękny koń - obłe kształty, które nam się podobają. Rozróżnienie pojęcia piękna od stosowności, piękna od sztuki, czy pojęć brzydkie i piękne z przyjemne, nieprzyjemne lub estetyczne, nieestetyczne - to przykłady poruszanych przez Filipa Gawlińskiego problemów.

    

Międzynarodowy Festiwal Tańca BALTIC CUP 23 - 25.10.2009W piątek w Elblągu rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Tańca „Baltic Cup". To „święto tańca" trwało do niedzieli. Najlepsze pary taneczne, międzynarodowa komisja sędziowska, pokazy mistrzów świata w kategorii kabaret oraz Formacji Standardowej LOTOS-Jantar, muzyka grana przez Orkiestrę Filharmonii z Grodna - wszystko to czekało na publiczność kolejnej edycji Baltic Cup. Wieczorną galę w sobotę i niedzielę rozpoczął pokaz Erica Luny i Georgii Ambarian ze Stanów Zjednoczonych, trzykrotnych mistrzów świata w kategorii tanecznej Cabaret. Śmiało można powiedzieć, że były to gwiazdy Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup w Elblągu - odważne podnoszenia i piękna muzyka sprawiały, że taniec tej pary mimo ogromu parkietu był wielkim show.Zmagania taneczne par z kilkunastu krajów europejskich oceniała międzynarodowa komisja ekspercka. Wśród tancerzy festiwalu znaleźli się również uczestnicy projektu POMOSTY - podczas prezentacji tanecznych mogli zaprezentować umiejętności taneczne, jakie zdobywali w ciągu roku podczas warsztatów tanecznych prowadzonych przez jednego z najlepszych trenerów tańca standardowego - Tora Floysvika z Norwegii.

Zwycięskie pary otrzymywały nagrody i puchary, tzw. puchary Bałtyku.

Festiwalowi towarzyszyła wystawa fotografii nadesłanych na konkurs fotograficzny, na których można było podziwiać tancerzy biorących udział w poprzednich edycjach festiwalu Baltic cup.

 

 

Warsztaty dziennikarskie (4 - 6.12.2009)

Było to ostatnie spotkanie uczestników warsztatów dziennikarskich. Tym razem oprócz dziennikarza Dziennika Elbląskiego, Jarosława Grabarczyka zajęcia poprowadziła również Marta Hajkowicz - dziennikarka z Radia El. Spotkanie to było okazją do poznania pracy w redakcji radiowej oraz przygotowywaniem krótkich wywiadów radiowych.

Międzynarodowy Konkurs Ceramiczny CERAMIONY (11.12.2009)

W piątek, 11 grudnia o godz. 16.00, w Galerii Nobilis, w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac pokonkursowych nadesłanych na „Ceramiony 2009" - Międzynarodowy Konkurs Ceramiczny.

Prace na Międzynarodowy Konkurs Ceramiczny „Ceramiony" nadeszły m.in. z Liceum plastycznego z Zamościa, Liceum plastycznego ze Szczecina, z Częstochowy, z Ełckiego Centrum Kultury, z Pałacu Młodzieży ze Szczecina, z Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie, z Centrum dla dzieci i młodzieży w Kaliningradzie, a także z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Trzcianki, Iławy czy Szkoły Specjalnej w Katowicach.

Formy nieregularne, ozdobne kafle, figurki wykonane bez użycia koła, lepione „z wolnej ręki", różnorodne techniki zdobienia: relief, kolorowe szkliwa - wszystko to można znaleźć w nadesłanych pracach.

- Każde praca nosi „ślad ręki", ma indywidualny, niepowtarzalny charakter. Dodatkowo dekoracje wzbogacane są farbami naszkliwnymi, z użyciem angob - kolorowych glinek, pięknie komponujących się z czerwonym biskwitem czerepu naczyń ręcznie malowanych farbami naszkliwnymi. Nadeszły również plakiety ceramiczne inspirowane ikoną - mówi Ewa Bednarska - Siwilewicz, organizator konkursu. - Ideą „Ceramionów" jest pokazanie ceramicznych metod tworzenia prac i dokonań dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w dziedzinie ceramiki, a spośród nadesłanych prac - wybrania tych najlepszych.

Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród laureatom odbyło się w piątek, 11 grudnia o godz. 16.00, w Galerii Nobilis w CSE "Światowid". W tym dniu odbyły się również warsztaty ceramiczne, konkurs rzeźby ceramicznej oraz wykład o rzeźbie ceramicznej "Forma i dekoracja", który wygłosił elbląski artysta plastyk Bogdan Kiliński.

 

Edycja POMOSTY 2009 jest kontynuacją projektu z 2006 roku:

Projekt „POMOSTY" był realizowany w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.

Zapisz się do newslettera