Społeczeństwo wszystkich 2009

„Społeczeństwo wszystkich" to tytuł kolejnego polsko-rosyjsko-niemieckiego projektu realizowanego przez Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid" w Elblągu, Stowarzyszenie Kulturalne „Viva art" w Elblągu oraz Organizację „Ruczejok" z Zielonogradska i „Ohne Barrieren" z Rostocku.

WIZYTA STUDYJNA

Od 21 kwietnia do 25 kwietnia w Rostocku (Niemcy) realizowane było pierwsze działanie w ramach projektu: wizyta studyjna oraz szkolenie dla instruktorów i terapeutów pracujących z osobami niepełnosprawnymi.

- Projekt adresowany jest do młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych, rodziców, opiekunów, terapeutów, a także pracowników opieki społecznej i administracji samorządowej oraz wolontariuszy - wyjaśnia Teresa Miłoszewska z CKiWM „Światowid".

W ramach projektu zaplanowane są warsztaty pedagogiczno-terapeutyczne dla młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych, wizyty studyjne terapeutów w Elblągu, Rostocku i Zielonogradsku, konsultacje dla rodziców i opiekunów oraz seminarium.

Projekt, dofinansowany ze środków Roberta Bosch Stiftung oraz Fundacji im. Stefana Batorego, zakończy się 30 września.

SEMINARIUM

W środę, 17 czerwca w Centrum Pomocy Społecznej Rodzinie i Dzieciom „Źródło" w Zielonogradsku odbędzie się międzynarodowe seminarium realizowane przez partnerów z Polski, Rosji i Niemiec.

- Podczas wizyty w Zielonogradsku zaprezentowana zostanie praca Centrum „Źródło" - oddziału zapobiegania bezdomności oraz oddziału dziennego dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży - mówi Teresa Miłoszewska z CKiWM „Światowid". - Specjaliści z Rosji., Polski i Niemiec zaprezentują systemy prawne dotyczące osób niepełnosprawnych w poszczególnych krajach.

Wśród ekspertów z Polski znalazły się Marlena Szwemińska, pedagog specjalny i Alicja Guła, oligofrenopedagog, a tytuł ich prezentacji to „Takie same potrzeby, inne możliwości. Wspólne życie, wspólne korzyści."

Zapisz się do newslettera