Akademia Animatora Wiejskiego 2009

 „Akademia Animatora Wiejskiego – cykl szkoleń dla animatorów działań lokalnych”

 Celem projektu jest: podniesienie wiedzy i umiejętności 14 animatorów lokalnych wsi -  młodzieży oraz  osób dorosłych, którzy pragną aktywizować własne środowisko wiejskie, rozwijać je i zmieniać.

Cele szczegółowe:

- wykształcenie 14 liderów aktywności lokalnej do pracy z dziećmi i młodzieżą zamieszkującą tereny wiejskie;

- wykorzystanie potencjału osób mieszkających na terenach wiejskich do poprawy jakości życia środowiska wiejskiego;

- ożywienie życia kulturalnego na terenie Warmii i Mazur;

- wzbogacenie o nowe narzędzia i metody pracy z zakresu plastyki oraz z zakresu pracy z grupą;

- rozwój manualny i intelektualny osób zainteresowanych pracą z osobami mieszkającymi na terenach wiejskich i miejskich powiatów elbląskiego i braniewskiego.

Harmonogram spotkań w projekcie „Akademia Animatora Wiejskiego”:

Maj 2009

15-16 - zajęcia psychologiczno-pedagogiczne

22-23 - zajęcia psychologiczno-pedagogiczne

Czerwiec 2009

05-06 - diagnoza środowiska

19-20 - diagnoza środowiska

26-27 - zajęcia plastyczne 12h

Lipiec 2009

3-4 zajęcia plastyczne 12h

Sierpień 2009

28-29 zajęcia plastyczne 12h

Wrzesień 2009

11-12- zajęcia plastyczne 14h

25-26- zdolności menadżerskie -10h

Październik 2009

2-3 pozyskiwanie środków -10h

16-17 pozyskiwanie środków -10h

Wyjazd integracyjny dla uczestników projektu odbył się w dniach 17-18 kwietnia 2009 roku. 

 

     

 Organizator: Stowarzyszenie JANTAR     

 Projekt "Akademia Animatora Wiejskiego" jest realizowane przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zapisz się do newslettera