Grunwald dawniej i dziś 2010

 Głównym celem projektu jest podkreślenie znaczenia bitwy pod Grunwaldem w procesie historycznym, który doprowadził do zawiązania Unii Lubelskiej. Projekt zostanie zrealizowany poprzez szereg działań: konferencję naukową „Rzeczpospolita Obojga Narodów", festyn historyczny dla mieszkańców regionu, plenerową projekcję trzech filmów podczas Dni Grunwaldu, a także plener artystyczny.  Dodatkowo podczas Dni Grunwaldu powstanie obszerna relacja radiowo-telewizyjna z inscenizacji bitwy.

Zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

                          

 

  

 KONFERENCJA

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" zaprasza na konferencję „Rzeczpospolita Obojga Narodów". Konferencja rozpocznie się 8 czerwca o godzinie 11:00 w Sali Kameralnej kina „Światowid". Temat konferencji dotyczy wspólnego państwa polsko-litewskiego, powstałego po Unii Lubelskiej. Skierowana do historyków, pasjonatów historii a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych stanowić będzie okazję do rozważań na temat powstania, a także przyczyn upadku państwa stworzonego przez dynastię Jagiellonów. Jako prelegenci na konferencji wystąpią historycy cieszący się uznaniem w kręgach naukowych: - profesor Jarosław Wenta (wywiad - zobacz; rozmowa radiowa - posłuchaj) - profesor Józef Włodarski - profesor Jarosław Poraziński (wywiad - zobacz; rozmowa radiowa - posłuchaj) - magister Wiesława Duży

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa pod numerem telefonu: 55 611 20 83 lub mailowo: dominika.smiech@swiatowid.elblag.pl FESTYN HISTORYCZNY

19 czerwca 2010 r., Pl. K. Jagiellończyka 1, godz. 13:00 – 18:00

Kto chce trud wielkich rycerzy podziwiać, z dobrym jadłem i swawolami połączyć, podpatrzeć pracę rzemieślników średniowiecznej epoki, ten uczynić będzie owo mógł w grodzie naszym, na Placu Kazimierza Jagiellończyka dnia 19 czerwca roku pańskiego 2010.

 

- Festyn będzie pełen atrakcji, gdyż do współpracy zaprosiliśmy Teatr Historyczny „Baszta Maślankowa” z Malborka – mówi Dominika Śmiech z CSE Światowid – to grupa rekonstrukcyjna z bardzo bogatym doświadczeniem. Inicjowała już e „Oblężenie Malborka”, „Bitwę pod Koronowem”, „Bitwę pod Płowcami”, „Piknik Jaćwieski” czy „Jarmark Cysterki”.

Elblążanie obserwować będą mogli turniej rycerski, specjalne pokazy walk, obsługi artylerii polowej oraz ręcznej broni palnej. Kto lubi tańczyć pozna kroki średniowiecznych tańców. Będą również gry i zabawy dla dzieci i dorosłych.

Ponadto na stoiskach będzie można zobaczyć jak wyglądała obróbka bursztynu, miłośnicy numizmatyki obejrzą pokaz bicia monet, a głodni i spragnieni będą mogli skosztować specjałów kuchni rycerskiej.

Reportaż telewizyjny z Festynu - zobacz!

KOMIKS

Konkurs ogłoszony został w listopadzie 2009 roku. Temat nawiązywać miał do wydarzeń 1410 roku. Skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

- Wiele osób z całej Polski nadesłało swoje propozycje, nagrodziliśmy dwa komiksy.

 Prace oceniało jury, w którym zasiadły: Anna Kobierowska- historyk, Helena Wojciechowska - plastyk i Teresa Miłoszewska - pedagog.

- Oceniając komiksy brałyśmy pod uwagę wartość historyczną pracy, stronę plastyczną, dialogi - mówi Teresa Miłoszewska - członek jury. - Oczywiście zwracałyśmy też uwagę na to, jak autor rozwinął temat, jakie nadał komiksowi cechy indywidualne. Ważny też był ogólny wyraz artystyczny.

Nagrodzono i opublikowano prace Jakuba Rotte z Wrocławia i Marcina Podolca z Jarosławia. Jury postanowiło przyznać też wyróżnienie dla Jakuba Sroki z Jarosławia, za niekonwencjonalne podejście do tematu.- Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez dyrektora CSE Światowid. Główną nagrodą była oczywiście publikacja komiksu.

Komiks w nakładzie trzystu egzemplarzy trafił do szkół ponadgimnazjalnych oraz  do uczestników konkursu.

PUBLIKACJA NAUKOWA I KATALOG

Założenia projektu były ambitne. Od początku bowiem postawiliśmy sobie za cel, że w jego ramach odbędą się nie tylko wydarzenia rozrywkowe (choć takie też zaplanowaliśmy - czyli festyn historyczny, pokazy plenerowe filmów na Polach Grunwaldzkich), ale przede wszystkim wydarzenia naukowe. Dlatego zaprosiliśmy na wykłady do Elbląga znanych historyków z uniwersytetów w Toruniu oraz Olsztynie. Owocem tych spotkań będzie publikacja naukowa, która już jest w druku. Katalog grunwaldzki to fotodokumentacja przebiegu uroczystości rocznicowych pod Grunwaldem. Zadbaliśmy jednak, by znalazły się w nim przystępnie napisane teksty autorstwa historyka.

„Średniowieczne zakony rycerskie i tradycja Rzeczypospolitej Obojga Narodów" pod takim tytułem CSE „Światowid" wydało książkę w ramach obchodów sześćsetnej rocznicy Bitwy pod Grunwaldem. W publikacji znalazły się artykuły sześciu historyków, którzy brali udział w dwóch konferencjach naukowych w CSE „Światowid".

W publikacji, pod redakcją dr. Janusza Hochleitnera znalazły się teksty:- Magdaleny Satory - „Dyskusja nad dalszym losem zakonu templariuszy po wycofaniu się chrześcijan z Ziemi Świętej (przełom XIII i XIV wieku)"- Jarosława Wenty: „Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach" oraz „O zagadce powstania Unii między Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim. Uwagi do syntezy dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego"- Mariana Dygo: „Zakon krzyżacki w opiniach intelektualistów polskich XV wieku"- Jana Gancewskiego: „Gospodarka zakonu krzyżackiego w Prusach od Grunwaldu do sekularyzacji - przemiany, cechy charakterystyczne zjawisk"- Wiesławy Duży: „Wprowadzenie do historii sztuki i kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów"- Jarosława Porazińskiego: „Małe miasta Prus Królewskich w systemie politycznym Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w."

Książka trafiła do bibliotek na terenie całego kraju. Dostępna jest też bezpłatnie w CSE „Światowid". 

 

Katalog jest kompilacją historycznych faktów i źródłowych tekstów dotyczących bitwy, łączących się w opowieść, co działo się 15 lipca 1410 roku na podgrunwaldzkich polach, wzbogaconą zdjęciami z tegorocznej inscenizacji. To pomysł na to, jak połączyć naukowe fakty z ciekawą formą.

W  folderze znalazł się również płyta DVD z materiałami filmowymi oraz radiowymi zrealizowanymi podczas obchodów 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem przez ekipę portalu kulturalnego Warmii i Mazur eswiatowid.pl.

 

Grunwald 2010: bitwa bez precedensu, impreza, jakich mało - zobacz!

 Filmowa opowieść o Bitwie pod Grunwaldem - obejrzyj na eswiatowid!

Zapisz się do newslettera