Domino 2010

 

O pozytywnych efektach partnerstw zawiązywanych w celu rozwiązywania istotnych problemów społecznych chyba nikogo specjalnie przekonywać nie potrzeba. Od kilku lat polsko-niemiecko-rosyjskie działania podejmowane w ramach programu Partnerstwo Inicjatyw Społecznych podejmowane przez trzy partnerskie organizacje: Ohne Barrieren z Niemiec, Ruczejok z Rosji i Stowarzyszenie Kulturalne Viva art. z Polski umożliwiają szersze spojrzenie na prawa osób niepełnosprawnych.Projekt „DOMINO" umożliwi kadrze pracującej z osobami niepełnosprawnymi wymianę doświadczeń w zakresie arteterapii, wzrost umiejętności i kompetencji oraz wzbogacenie własnego warsztatu pracy i wypracowanie katalogu metod arteterapii, uwzględniającego różnego rodzaju dysfunkcje osób niepełnosprawnych. Udział w projekcie będzie dla większości uczestników czynnikiem motywującym do działania, wyzwalającym nową energię.

W oparciu o wypracowane przez uczestników projektu metody, chcemy uzyskać efekt domina, czyli przełożenie doświadczeń tych osób na kolejnych terapeutów i nauczycieli w środowisku lokalnym, systematycznie poszerzać krąg specjalistów w dziedzinie arteterapii.Podczas realizacji projektu korzystać będziemy z ośrodka arteterapii Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu, partnera w tym projekcie.

Cele projektu:

- przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie kompetencji kadry terapeutycznej i zmiany w środowisku lokalnym- prezentacja dobrych praktyk i wymiana doświadczeń pomiędzy partnerskimi organizacjami oraz włączenie do projektu kolejnych organizacji z innych regionów w każdym kraju partnerskim  -utworzenie ośrodka arteterapii, realizującego działania na rzecz partnerów zagranicznych  -zwiększenie umiejętności i kompetencji kadry terapeutycznej w zakresie arteterapii.

Działania w ramach projektu to:

- warsztaty pedagogiczno-terapeutyczne - szkolenia z zakresu arteterapii- wizyty studyjne terapeutów w Polsce, Niemczech i Obwodzie Kaliningradzkim (Rosja)- praktyki zawodowe- międzynarodowa konferencja dot. arteterapii.

Efekt domina - włączanie nowych podmiotów realizujących działania z zakresu arteterapii, kadra przeszkolona dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi, wzrost kompetencji w regionach.

Wizyta studyjna i szkolenie w Niemczech (Elmshorn k/Hamburga) 9-14 maja 2010 r.

Z Elbląga wyjeżdża 12-osobowa grupa terapeutów, pedagogów z województwa warmińsko-mazurskiego (Ostróda, Bartoszyce, Elbląg) oraz z Obwodu Kaliningradzkiego (Zielonogradsk, Kaliningrad). Wspólnie ze specjalistami z Rostoku i Elmshorn weźmie udział w warsztatach z arteterapii.Uczestnicy projektu odwiedzą również Eichenkamp Thesdorf, studio tworzenia obrazów i sztuki zdobniczej Organizacji „Lebenshilfe", Oddział wczesnej interwencji Norderstedt, Ośrodek edukacyjny dla młodzieży w Barmstedt, Wydział Społeczno-Pedagogiczny Szkoły Zawodowej w Pinneberg, oddział przysposobienia do pracy w szkole „Raboisenschule".

 

 

Projekt uzyskał dofinansowanie z Fundacji im. Stefana Batorego oraz Robert Bosch Stiftung.

 

Wizyta Rosjan w Elblągu

27 czerwca do Elbląga przyjeżdżają uczestnicy projektu DOMINO - na co dzień pracujący z osobami niepełnosprawnymi. Wymienią się doświadczeniami w arteterapii, pracować będą nad katalogiem metod arteterapeutycznych uwzględniających różnego rodzaju dysfunkcje osób niepełnosprawnych.

- Liczymy na to, ze udział w projekcie będzie dla większości uczestników czynnikiem motywującym do działania, wyzwalającym nową energię - mówi Teresa Miłoszewska, koordynatorka projektu. - Chcemy uzyskać efekt domina, czyli przełożenie doświadczeń tych osób na kolejnych terapeutów i nauczycieli w środowisku lokalnym, systematycznie poszerzać krąg specjalistów w dziedzinie arteterapii.

Uczestnicy korzystać będą z ośrodka arteterapii Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu. Wezmą udział w warsztatach wg teorii Wygotskiego, warsztatach dawnych rzemiosł w Chacie Wikingów w elbląskim Muzeum, warsztatach artystycznych - teatralnych, malarsko-rzeźbiarskich, ceramicznych... Odwiedzą ośrodki wsparcia osób niepełnosprawnych prowadzone przez MOPS, Warsztaty Terapii Zajęciowej...

Główne cele, jakie sobie postawili to, m.in: przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych, zwiększenie kompetencji kadry terapeutycznej, wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami oraz włączenie do projektu kolejnych organizacji z innych regionów w każdym kraju partnerskim, a także utworzenie ośrodka arteterapii służącego również partnerom z zagranicy.

galeria zdjęć - kliknij

Wizyta studyjna w Elblągu - sierpień

Dwudziestu terapeutów, pedagogów, instruktorów z Niemiec, Polski i Rosji, na co dzień pracujących z osobami niepełnosprawnymi, przyjechało do Elbląga w ramach projektu Domino.

Przez tydzień uczestniczyć będą w warsztatach w ośrodku arteterapii CSE Światowid. W programie znalazły się zajęcia z integracji sensorycznej, warsztaty z fusingu, witrażu, decoupage, teatralne; warsztaty technik plastycznych wykorzystywanych w arteterapii: papieroplastyka i rzeźba w drewnie. Ponadto uczestnicy Domina odwiedzą instytucje i placówki pracujące metodą arteterapii w Elblągu, Gdyni i Gdańsku.

Ideą projektu jest efekt domina - czyli przełożenie doświadczeń jednych terapeutów na kolejnych. W ten sposób następuje wymiana doświadczeń, poszerzanie wiedzy i umiejętności, nowe spojrzenie na pracę z osobami niepełnosprawnymi. A doskonalenie i poznawanie technik arteterapeutycznych pozwala na urozmaicanie zajęć, na pogłębianie ich.

DOMINO w Rosji

W niedzielę, 5 września do Rosji wyjechała kilkunastoosobowa grupa terapeutów, pedagogów i instruktorów z województwa warmińsko-mazurskiego oraz z Niemiec w ramach projektu "Domino".

Przez kilka dni wspólnie z instruktorami z Zielonogradska i Kaliningradu uczestniczyła w warsztatach arteterapeutycznych. Odwiedziła, m.in. szkołę dla dzieci niesłyszących, Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz organizacje pracujące z osobami niepełnosprawnymi.

DOMINO - dzielimy się doświadczeniem

„Techniki arteterapeutyczne w terapii i nauczaniu" - pod takim hasłem 20 listopada odbędzie się konferencja w ramach Międzynarodowych Spotkań Artystycznych. Udział w niej zapowiedzieli terapeuci, pedagodzy z Polski, Litwy, Rosji i Niemiec.

Tematy, które zostaną poruszone podczas konferencji to:

- Inteligencje wielorakie, a style nauczania:Marlena Szwemińska, konsultant ds. pedagogiki specjalnej, W-MODN w ElbląguMariola Chodakowska-Malkiewicz, konsultant d/s języka angielskiego i edukacji europejskiej, W-MODN w Elblągu- Zastosowanie metod terapii artystycznej w dziennym centrum zatrudnienia „Klaipedos lakstute":Danutė Daukantienė, Dyrektor „Klaipedos lakstute" / LitwaLubov Popcova, pedagog specjalny- Arteterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną:Vera Maltseva, przewodnicząca OO „Ruczejok" z Zielonogradska, Rosja- Terapia w rozwoju intelektualnym:Gabriele Kascha, położna, pedagog specjalny, Verein Selenogradsk e.v./Niemcy Konferencja: 20 listopada 2010 r., godz. 13, CSE „Światowid", Sala Kameralna

Zapisz się do newslettera