Cyfrowe Warmia i Mazury 2013/2014

Zarząd województwa pod koniec grudnia rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie inwestycji informatycznych skierowanych do obywateli ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. W sumie 22 projekty uzyskały wsparcie w wysokości ponad 20 mln złotych. Wśród nich znalazł się projekt Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” - „Cyfrowe Warmia i Mazury”. Uzyskał on dofinansowanie w kwocie: 891 497,85 zł. Całkowity koszt projektu to 1 048 821 zł.

16 stycznia nastąpiło podpisanie umowy na realizację projektu.

Na bazie CSE "Światowid" powstanie Regionalna Pracownia Digitalizacji, w której będą cyfryzowane zasoby kultury i dziedzictwa Warmii i Mazur w postaci muzealiów i materiałów archiwalnych. W efekcie projektu powstanie podstrona "Cyfrowe Warmia i Mazury", która będzie zawierać zdigitalizowane materiały i obiekty będące w posiadaniu muzeów Warmii i Mazur, w tym obiekty w formacie 3D. Uzupełnieniem wirtualnej kolekcji będą wybrane kapliczki warmińskie.

Partnerami projektu są:

  • Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku,
  • Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie,
  • Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny  w Olsztynku,
  • Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku,
  • Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu.

 

Regionalna Pracownia Digitalizacji będzie pierwszym w województwie ośrodkiem digitalizującym w technice 3D.  Pierwsze efekty takiej cyfryzacji zbiorów w województwie warmińsko-mazurskim będzie można oglądać w przyszłym roku. Materiały zdigitalizowane w Regionalnej Pracowni Digitalizacji zostaną umieszczone na stronie Cyfrowe Warmia i Mazury, będą również służyły do prowadzenia lekcji edukacyjnych i e-learningu w utworzonym punkcie dostępowym – Pracowni Edukacji Regionalnej.

„Warmia  i  Mazury  regionem  zjednoczonej  Europy”   - zobacz:

http://europa.eu/index_pl.htmhttp://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/http://www.rpo.warmia.mazury.pl/

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.

 

REALIZACJA PROJEKTU:

Rok 2014Zapytanie ofertowe - promocja projektu - reklama w mediach - rozstrzygnięcieZapytanie ofertowe - promocja projektu - reklama w mediachWyniki oceny zapytania ofertowego - promocja projektu - ulotki promocyjne, rozstrzygnięcie Wyniki oceny zapytania ofertowego - promocja projektu - gadżety promocyjneZapytanie ofertowe -promocja projektu - ulotki promocyjne Zapytanie ofertowe -promocja projektu - gadżety promocyjne

Rok 2013Zapytanie ofertowe - promocja projektu - reklama w mediachZapytanie ofertowe - wykonanie podstrony www Regionalnej Pracowni DigitalizacjiZapytanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego projektuZapytanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego projektu - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zasady udzielania zamówień publicznychOgłoszenie o planowanych zamówieniach publicznychPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i sprzętu do digitalizacji, serwerów oraz sprzętu fotograficznego i filmowego wraz z oprogramowaniemZapytanie ofertowe - adaptacja pomieszczenia Zapytanie ofertowe - dostawa agregatu prądotwórczegoZapytanie ofertowe - promocja projektu - reklama w mediachZapytanie ofertowe - promocja projektu - rekalma w mediach - PYTANIA I ODPOWIEDZI Zapytanie ofertowe - promocja projektu - ulotki promocyjne  - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONEZapytanie ofertowe - promocja projektu - gadżety promocyjne - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONEZapytanie ofertowe - promocja projektu - gadżety promocyjne - PYTANIA I ODPOWIEDZIWyniki oceny zapytania ofertowego - promocja projektu - ulotki promocyjneWyniki oceny zapytania ofertowego - promocja projektu - gadżety promocyjneWyniki oceny zapytania ofertowego - promocja projektu - reklama w mediach

Zapisz się do newslettera