Ślady kultury 2013

marzec - grudzień 2013

Projekt ma charakter interdyscyplinarny, skierowany w szczególności do środowisk wiejskich, mający na celu ochronę i promocję dziedzictwa materialnego i niematerialnego Warmii i Mazur.

Poprzez szereg działań edukacyjnych (warsztaty, plenery, wystawy) chcemy promować zjawiska kultury ludowej charakterystyczne dla regionu Warmii i Mazur i utrwalić wśród społeczności lokalnych tradycje i dawne zwyczaje. Działania te przyczynią się do popularyzacji dziedzictwa kulturowego, wykorzystując potencjał i zaangażowanie społeczności lokalnych, promując postawy oparte na świadomości własnej tożsamości kulturowej, tym samym propagujące wśród młodych szacunek i tolerancję dla kultury i tradycji.

Efekty warsztatów i plenerów będzie można oglądać na wystawach zorganizowanych we wsiach i w Galerii Nobilis w Elblągu oraz na portalu kulturalnym Warmii i Mazur eŚwiatowid.pl., gdzie znajdzie się filmowa relacja z przebiegu projektu, dokumentacja powstałych prac oraz bezpłatne materiały e-learningowe.

W ramach projektu odbywają się:

- Warsztaty z kowalstwa artystycznego

Zapowiedź: http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/warsztaty-z-kowalstwa/

Po: http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/odkryc-rzemios-a-zapomniane/

Galeria: http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/warsztaty-kowalstwa-artystycznego-w-ole-nie/

Materiał filmowy: http://eswiatowid.pl/Aktualno%C5%9Bci/tabid/158/ItemId/37275/Default.aspx

- Warsztaty ze zdobienia skrzyń

Zapowiedź: http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/warsztaty-zdobienia-skrzyn-w-suchaczu/

Galeria: http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/skrzynie-jak-malowane/

- Plener artystyczny w Kadynach

Zapowiedź: http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/imprezy/lady-kultury-w-kadynach/#

http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/imprezy/artystyczne-kadyny/

http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/inne/zamki-na-piasku/

Po: http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/imprezy/plener-na-pla-y/

Galeria zdjęć: http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/plener-artystyczny-w-kadynach-2013/

http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/kadynski-plener-w-obiektywie-julii-zinko/

Zapisz się do newslettera