Pajęczyna 2013

maj - wrzesień 2013

Trzy grupy młodzieży - z Ornety, Oleśna i Elbląga - działały równolegle, a każda z nich pracowała nad swoim spektaklem pod okiem różnych instruktorów teatralnych.

Młodzi ludzie poznawali teatr poprzez tworzenie spektaklu. Każda grupa miała inny punkt wyjścia - jedni tworzyli spektakl zaczynając od pracy z głosem, inni od ruchu i tańca, a jeszcze inni od pracy z przedmiotem. Grupy spotykały się w Szymonowie, aby się lepiej poznać i wymienić doświadczeniami. Ma to na celu wzmocnienie ich wiary w siebie i swoje możliwości, a także pomoc w zarażaniu teatrem innych.

Efekty pracy młodzieży można było zaobserwować oglądając spektakle teatralne w Szymonowie, Elblągu, Ornecie i Oleśnie.

Teraz czas na kolejne działanie: młodzi ludzie zamienią się z aktorów w animatorów i sami poprowadzą warsztaty teatralne dla swoich rówieśników.

I. SZYMONOWO

Pierwszym krokiem projektu było spotkanie grup z trzech miejscowości Ornety, Oleśna i Elbląga w przestrzeni, której nie znały, w małej wiosce Szymonowo. Tu zamieszkali w szkole i spędzili razem dwa dni. W tym czasie wzięli udział w warsztatach, które pozwoliły im zintegrować się, stworzyć grupę. Był to czas poznawania się, ale i czas uczenia się dobrej komunikacji, współpracy, i zaufania.

Fotogaleria z warsztatów: http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/projekt-paj-czyna-warsztaty-motywacyjne-w-szymonowie/

ORNETA, OLEŚNO, ELBLĄG

Kolejnym  etapem projektu była praca w mniejszych, ośmioosobowych, grupach. Każda grupa wróciła do swojej miejscowości i tam pracowała z wybranym specjalistą z określonej dziedziny teatru, koncentrując się nad przygotowaniem powarsztatowego pokazu, spektaklu.

W Ornecie odbyły się warsztaty z teatru przedmiotu, które poprowadziła Aneta Głuch-Klucznik - aktorka Wrocławskiego Teatru Lalek, dziekan Wydziału Lalkarskiego PWST Filia we Wrocławiu.  Jest to rodzaj teatru uczący dużej dyscypliny i cierpliwości, a równocześnie niezwykle pobudzający  kreatywność. Ten rodzaj teatru rzadko jest praktykowany przez grupy teatralne, a jest formą, która niezwykle silnie oddziałuje na publiczność. Grupa z Ornety przygotowała spektakl "Wszystko i nic" wykorzystując teatr przedmiotu.

Artykuł: http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/teatr-przedmiotu-w-ornecie/

W Oleśnie odbyły się warsztaty bazujące na pracy z głosem, które prowadził Tomasz Rodowicz - aktor, reżyser, muzyk, pedagog, współtwórca Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, współzałożyciel Stowarzyszenia Teatralnego, dyrektor artystyczny Fabryki Sztuki w Łodzi i Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego RETRO/PER/SPEKTYWY CHOREA. Zaczynając od pracy z głosem młodzi ludzie pracowali nad końcowym pokazem, performancem teatralnym "Wszystko ze świata".

W Elblągu odbyły się warsztaty z teatru tańca poprowadzone przez Annę Haracz - tancerkę, choreografa, nauczycielkę jogi, założycielkę Teatru Tańca i Muzyki KINO VARIATINO. Poprzez pracę z ciałem zbudowali spektakl, performance teatru tańca - "Wszystko, co kocham".

Artykuł (przed): http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/imprezy/opowie-c-o-ro-nych-wymiarach-mi-o-ci/

Spektakl "Wszystko to, co kocham" w holu CSE "Światowid" - galeria: http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/wszystko-to-co-kocham-spektakl-teatru-tanca-w-wiatowidzie/

http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/wszystko-to-co-kocham-spektakl-w-obiektywie-piotra-siemienasa/       

Każda z grup miała okazję poznać teatr od innej strony i popracować nad swoim warsztatem aktorskim bazując na różnych narzędziach pracy. Nie można zapomnieć, że niezwykle ważny w tej pracy jest aspekt terapeutyczny. Uczestnicy nie tylko zdobyli nowe umiejętności, ale również wzmocniły się więzi między nimi, przepracowane zostały wewnętrzne blokady, grupa nauczyła się obdarzać akceptacją.

II. SZYMONOWO

Kolejnym krokiem było ponowne spotkanie 3 grup w Szymonowie. Podczas tego spotkania odbyły się dwudniowe warsztaty dotyczące motywacji. Było to szkolenie pozwalające pochylić się nad tematem automotywacji. Umożliwiło uczestnikom odkrycie sposobów na motywowanie grupy. Celem tych warsztatów było wyposażenie uczestników w narzędzia potrzebne do pracy młodym animatorom.

Artykuł: http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/projekt-paj-czyna-teatralne-spotkania-w-szymonowie/

III. SZYMONOWO

Ten czas będzie początkiem wielkiego podsumowania i świętowania. Grupy zakończyły już cykl warsztatów i przygotowały powarsztatowy pokaz. Teraz ­spotkają się znowu na dwa dni w Szymonowie. Tym razem nie będzie z nimi żadnego szkoleniowca. Tym razem to oni będą mogli się sprawdzić w roli prowadzących warsztaty.

Pierwszego dnia każda z grup poprowadzi warsztaty teatralne dla pozostałych, bazując na wiedzy i umiejętnościach zdobytych podczas dotychczasowej pracy w swojej miejscowości. Orneta poprowadzi warsztaty z teatru przedmiotu, Oleśno warsztaty z głosem, Elbląg warsztaty z teatru tańca i pracy z ciałem. Tym samym uczestnicy będą mogli sprawdzić się w roli nauczycieli. Będą specjalistami ze swojej dziedziny, co wzmocni ich poczucie własnej wartości.

Na drugi dzień wspólnie poprowadzą warsztaty dla dzieci z Domu Dziecka w Szymonowie dzieląc się z nimi swoją świeżo zdobytą wiedzą.

Natomiast wieczorem, dla mieszkańców Szymonowa i okolic, uczestnicy zagrają przygotowane przez nich w ośmioosobowych grupach powarsztatowe pokazy, spektakle.

Szymonowo, wieś położona jest w pobliżu lasu i jeziora Ruda Woda na szlaku kanału ostródzko-­elbląskiego jest doskonałą przestrzenią dla takich inicjatyw.

Dzięki działaniom teatralnym udało się ożywić miejscowości.

ORNETA

Wszystkie trzy spektakle zostały zaprezentowane 26 lipca w Miejskim Domu Kultury. 

Fotogaleria z warsztatów: http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/paj-czynowe-warsztaty-w-ornecie/

Fotogaleria ze spektakli: http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/paj-czyna-spektakle-w-ornecie/

OLEŚNO

Efekty pracy w postaci spektakli można było zobaczyć 27 lipca w Stodolarni. Poprzedziły je piknik integracyjny oraz happening. 

Fotogaleria z warsztatów: http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/paj-czynowe-warsztaty-w-ole-nie/

 Fotogaleria ze spektakli: http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/paj-czyna-spektakle-w-ole-nie/

ELBLĄG

Spektakle "Wszystko to, co kocham", "Wszystko i nic" oraz "Wszystko ze świata" zostały zaprezentowane w CSE "Światowid" 28 lipca.

Artykuły o spektaklach (przed): http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/imprezy/oblicza-teatru-paj-czyna/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/imprezy/wszystko-ich-czy/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/imprezy/teatr-dla-wszystkich/

ORNETA, OLEŚNO, ELBLĄG

Teraz, każda z grup ma za zadanie poprowadzić warsztaty teatralne, w swojej miejscowości, bazując na wiedzy i umiejętnościach zdobytych podczas projektu. Tym samym wcielają się w rolę animatorów, a ucząc innych utrwalą sobie zdobyty warsztat aktorski. Równocześnie pobudzą twórczo swoje środowisko.

IV. ORNETA

Wielkie podsumowanie projektu odbędzie się 28 września. Tego dnia zaprosimy mieszkańców na koncert zespołu „Nie po drodze”. Przed koncertem zaprezentowany zostanie film, który dokumentować będzie działania projektowe.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zapisz się do newslettera