Podaj dalej 2013

 

 

Termin realizacji: 1.04 - 30.09.2013

Realizatorzy: Stowarzyszenie Kulturalne „Viva art” w Elblągu, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

Partnerzy: Społeczna Organizacja Wsparcia i Ochrony Praw Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Ruczejok"  z Zielonogradska, Centrum Rehabilitacji i Korekcji Dzieci z Ograniczonymi Możliwościami Rozwoju z Kaliningradu. 

Projekt dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasięg międzynarodowy. Uczestnicy projektu reprezentować będą:

- region Warmii i Mazur, Polska- Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.

„Podaj dalej” to projekt inspirujący kadrę terapeutyczną i instruktorską pracującą na co dzień z osobami niepełnosprawnymi do korzystania z nowych technik terapeutycznych. Poprzez coaching grupowy i indywidualny zamierzamy wzmocnić specjalistów, aby zapobiec wypaleniu zawodowemu oraz wprowadzić nową jakość w ich pracy.

Współpraca z Obwodem Kaliningradzkim umożliwia wymianę doświadczeń, korzystanie z dobrych praktyk, z korzyścią dla wszystkich uczestników projektu.

Warsztaty prowadzone przez specjalistów pozwolą pogłębić metody pracy, poznać nowe techniki pracy terapeutycznej.

Projekt nastawiony jest na działania praktyczne. Realizacja warsztatów odbywać się będzie po obu stronach granicy – w Elblągu, Kaliningradzie i Zielonogradsku.

Cele projektu:

  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami
  • wzrost kompetencji kadry terapeutycznej
  • prezentacja dobrych praktyk i wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi i rosyjskimi organizacjami i instytucjami pracującymi z osobami niepełnosprawnymi.

Wykorzystywanie nowoczesnych form komunikowania się (Facebook, Skype, Internet) pozwoli na stały kontakt między uczestnikami projektu, umożliwi wymianę doświadczeń oraz stworzenie grupy wsparcia w codziennej pracy.

Działania w ramach projektu to:

  • warsztaty pedagogiczno-terapeutyczne

Informacja o warsztatach z bajkoterapii i z komunikacji oraz budowania grupy: http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/podaj-dalej-warsztaty-pedagogiczno-terapeutyczne/

  • coaching

Szkolenie dotyczące zaawansowanych technik komunikacji i wpływu:  http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/terapeuci-na-szkoleniach/

  • warsztaty z zakresu arteterapii
  • Działania realizowane będą w Polsce i Obwodzie Kaliningradzkim (Rosja)

 http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/podaj-dalej-w-obwodzie-kaliningradzkim/

Galerie zdjęć z warsztatów:

http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/warsztaty-z-komunikacji-budowania-grupy-w-ramach-projektu-podaj-dalej/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/warszaty-bajkoterapii-w-ramach-projektu-podaj-dalej/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/podaj-dalej-w-obwodzie-kaliningradzkim/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/padaj-dalej-w-ole-nie-i-janowie/

Zapisz się do newslettera