Przełamać ciszę 2013

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne „Viva art” oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”.

Termin realizacji: 1 sierpnia – 31 grudnia 2013 r.

Projekt ma charakter edukacyjny, adresowany jest przede wszystkim do młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych z uszkodzeniem słuchu z powiatów elbląskiego   i braniewskiego. Różnorodność i interdyscyplinarność działań oraz włączanie w nie osób sprawnych - wolontariuszy, odbiorców wystaw i materiałów filmowych są niezwykle istotne w procesie integracji i rehabilitacji społecznej uczestników projektu.

Działania w ramach projektu obejmą:

- warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych– warsztaty wyjazdowe

- warsztaty artystyczne – plastyczne, teatralne

- seans filmowy z napisami połączony z edukacją filmową

- wystawę fotografii niesłyszących laureatów ogólnopolskich konkursów fotograficznych

- wystawę prac plastycznych wykonanych przez osoby z uszkodzeniem słuchu

- warsztaty PJM – integracyjne warsztaty dla osób niesłyszących oraz wolontariuszy – język migowy  w praktyce.

Wszystkie formy realizowane będą w grupach.

Efekty wielomiesięcznej pracy , takie jak uwrażliwienie na odbiór kultury i sztuki , włączanie osób niesłyszących i niedosłyszących w działania twórcze również w środowisku otwartym, będą się przekładały na najbliższe środowisko, w którym żyją na co dzień uczestnicy projektu, wpłyną na zmianę postrzegania osób niepełnosprawnych poprzez ich możliwości, a nie ograniczenia.

Cele projektu:

- nabycie i rozwój umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób  z uszkodzeniem słuchu w życiu kulturalnym, społecznym

- stworzenie możliwości komunikowania się  z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu  z wykorzystaniem PJM

- aktywizacja społeczna osób niesłyszących i niedosłyszących, przywrócenie im wiary w swoje możliwości, pomoc w odkryciu własnych zdolności, zainspirowanie do dalszych działań

- umożliwienie uczestnikom zajęć zaprojektowania ścieżki własnego rozwoju artystycznego.

Osoby niepełnosprawne bardzo często pozostając bez zatrudnienia popadają w bierność społeczną  i zawodową. W szczególności problem ten dotyczy osób z uszkodzeniem słuchu, dla których bariera językowa jest czynnikiem ograniczającym funkcjonowanie w środowisku społecznym. Większość kontaktów odbywa się na poziomie grupy głuchych. Nasz projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych z uszkodzeniem słuchu , przy udziale tzw. sprawnej społeczności. Integracyjny charakter naszych działań oraz różnorodność realizowanych  form, są niewątpliwym atutem projektu.

Osoby z uszkodzeniem słuchu w ograniczonym stopniu korzystają z życia kulturalnego, nie uczęszczają na spektakle teatralne, seanse filmowe. Nie korzystają z oferty zajęć artystycznych. Wynika to z braku możliwości pełnego komunikowania się. Udział w tym projekcie jest dla tej grupy niezwykle istotny z punktu widzenia realizacji własnych potrzeb, samorealizacji, ale także z punktu widzenia społecznego. Uczestnicy projektu nabędą nowe umiejętności, kompetencje, które przydatne będą w ich codziennym życiu.

Odbiorcy zadania to mieszkańcy Elbląga oraz powiatów elbląskiego i braniewskiego, osoby niesłyszące i niedosłyszące posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu słuchu, w wieku od 18 do 70 lat. Bezpośredni uczestnicy – 30 osób niesłyszących i niedosłyszących oraz 5 wolontariuszy - studentów.

W trakcie działań projektowych osoby niesłyszące korzystać będą z pomocy tłumacza języka migowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

Szczegółowe informacje i zapisy – Teresa Miłoszewska, koordynator projektu: teresa.miloszewska@swiatowid.elblag.pl. Tel. 55 611 20 65, kom. 697 636 656, fax. 55 611 20 60

 Zapisy przyjmowane są do 26 sierpnia.

Projekt realizowany jest w ramach zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,  zleconych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego  i współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapisz się do newslettera