Akademia sukcesu. Szkoła w Milejewie 2013/2014

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. Akademia sukcesu. Rozwijanie kompetencji kluczowych i uzdolnień uczniów Szkoły Podstawowej w Milejewie w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość dofinansowania:   245 696, 59 zł

Projektodawca: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, zwiększenie skuteczności uczenia się i podniesienie umiejętności w zakresie czytania, pisania, myślenia naukowego, matematycznego, komunikowania się w języku obcym, kompetencji informatycznych, społecznych i obywatelskich, poszerzenie pasji artystycznych i kulturalnych, zwiększenie motywacji i poczucia wartości.  

Głównymi zadaniami projektu jest opracowanie Indywidualnych Ścieżek Rozwoju dla każdego ucznia, przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych kształcących umiejętności kluczowe oraz przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych zwiększających ekspresję kulturalną.

W projekcie uczestniczy 34 uczniów z klasy V a oraz V b ze Szkoły Podstawowej w Milejewie.

Realizacja działań projektowych rozpoczęła się 1 czerwca 2013 i potrwa do 31 października 2014 r.

Od września odbywają się regularnie zajęcia pozalekcyjne w szkole w Milejewie oraz pozaszkolne w CSE "Światowid". Podczas nich uczniowie podwyższają swoje kompetencje z zakresu czytania, pisania, myślenia matematycznego, naukowego oraz umiejętności informatycznych i komunikowania się w języku angielskim, ale również odkrywają nowe pasje, uczestnicząc w warsztatach  teatralnych, tanecznych, fotograficznych, filmowych, muzycznych i plastycznych.

Na początku października zorganizowano również wyjazd edukacyjny do Gdańska, gdzie uczestnicy mogli zwiedzić Muzeum Sportu, Stadion oraz Stare Miasto.

Ponadto uczestnicy projektu zostali zaopatrzeni w atrakcyjne materiały szkolne, edukacyjne gry planszowe, dodatki dydaktyczne, lektury szkolne i sprzęt: wizualizer, urządzenie wielofunkcyjne, kserokopiarka, interaktywne plansze edukacyjne.

Na uczestników czeka jeszcze szereg atrakcji, m.in. wizyta w muzeum i galerii, wyjazd do  Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz spotkania z osobami, które pochodzą z małych miejscowości  i osiągnęły sukces w życiu zawodowym.

Artykuły:

http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/inne/doga-do-sukcesu/

Galeria:

Zdjęcia z zajęć pozalekcyjnych: http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/akademia-sukcesu-zaj-cia-pozalekcyjne/

Wizyta w szkole w Milejewie: http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/z-wizyt-w-szkole-w-milejewie/

Zapisz się do newslettera