Twórcza terapia 2014

 

 

 

Celem strategicznym projektu jest rozwój kreatywności i inspirowanie zachowań twórczych osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt zakłada realizację następujących celów szczegółowych:

  • Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych
  • Wyrównywanie szans i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej grup defaworyzowanych
  • Szeroko rozumiana integracja społeczna.
  • Różnorodność oraz interdyscyplinarny charakter działań w ramach projektu umożliwią zrealizowanie zakładanych celów oraz dostosowanie programu do indywidualnych możliwości uczestników.

W trakcie realizacji projektu korzystać będziemy z innowacyjnych form pracy z uczestnikami, m.in. z interaktywnych warsztatów, akcji happeningowych, animacji poklatkowej, pedagogiki zabawy. W realizację działań zaangażowani będą profesjonalni twórcy, artyści – muzycy, plastycy, ludzie pióra.

Zamierzamy także twórczo eksperymentować – miedzy innymi poprzez działania muzyczne nazwane przez nas „Przenikanie”, do realizacji których zaprosimy profesjonalnych muzyków, sekcję wokalną CSE Światowid oraz osoby z niepełnosprawnościami. Efekty wielomiesięcznej pracy artystycznej zaprezentowane zostaną podczas świątecznego koncertu otwartego dla szerokiej publiczności oraz w formie wydanej płyty z kolędami.

Oprócz warsztatów artetrapeutycznych realizowane będą działania integracyjne, z udziałem osób sprawnych: Letnia Szkoła Edukacji Artystycznej (interdyscyplinarne warsztaty wakacyjne dla osób niepełnosprawnych i wolontariuszy), dwa ogólnopolskie konkursy plastyczne: Kompozycje i Ceramiony, w których aktywnie uczestniczą osoby sprawne  i niepełnosprawne oraz dwa znaczące przedsięwzięcia o charakterze integracyjnym, skierowane do artystów z Polski i zagranicy: 7. Międzynarodowy Plener Artystyczny IMPRESJE oraz 8. Międzynarodowe Spotkania Artystyczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym roku – jubileuszowa 15. edycja Ogólnopolskiego Konkursu CERAMIONY!

Projekt „Twórcza Terapia” realizowany jest cyklicznie, w każdym roku. Ciągłość działań arteterapeutycznych odrywa istotną rolę. Systematycznie poszerzany jest krąg uczestników  i odbiorców naszych działań, staramy się docierać do nowych osób, grup. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i opiekuńczymi, by nasze działania były jak najbardziej skuteczne. Wykorzystujemy różne narzędzia do komunikowania się, informacje o naszych działaniach przekazujemy za pomocą mediów internetowych, tradycyjnych, newslettera, tradycyjnej poczty mailowej, ulotek, plakatów, ale także facebooka. Sami także reagujemy na potrzeby społeczne, monitorujemy środowisko.

Nasze obserwacje, doświadczenia, ale także ewaluacja poprzednich edycji wskazują na ogromne zapotrzebowanie na działania skierowane do grup marginalizowanych i przy udziale tzw. sprawnych osób. Zaangażowanie do pracy z osobami z niepełnosprawnościami uznanych artystów oraz doświadczonej, kreatywnej i empatycznej kadry specjalistów umożliwia wychodzenie poza standardowe rozwiązania edukacyjne i artystyczne.

Galerie zdjęć:

Wystawa "Wokół Twórczej Terapii": http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/tworcza-terapia-na-wystawie/

Warsztaty "Papier czerpany":  http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/papier-czerpany-na-tworczej-terapii-2014/

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapisz się do newslettera