Kompetentny wolontariusz 2014

KOMPETENTNY WOLONTARIUSZ

Termin realizacji: kwiecień-grudzień 2014

Realizatorzy: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” oraz Stowarzyszenie Kulturalne „Viva art” w Elblągu

Projekt „Kompetentny wolontariusz” realizowany będzie poprzez trzy moduły szkoleniowe:

1) Specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi. Rodzaje i stopnie niepełnosprawności. Praca wolontarystyczna na rzecz osób starszych, jej uwarunkowania.

2) Pierwsza pomoc przedmedyczna

3) Metody i techniki arteterapeutyczne stosowane w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Oprócz wiedzy teoretycznej wolontariusze będą uczestniczyli w ćwiczeniach, a zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystywać podczas codziennej pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz starszymi w trakcie realizacji całego projektu.

 ----------------------

Ad. 1) Specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi. Rodzaje i stopnie niepełnosprawności. Praca wolontarystyczna na rzecz osób starszych, jej uwarunkowania (8 godzin).

Galeria zdjęć z pierwszych zajęć: http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/wolontariusze-wystartowali/

Galeria zdjęć z zajęć: http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/wolontariusz-w-teorii/

Zakres programowy tego modułu:

  • Niepełnosprawność – podstawowe pojęcia oraz specyfika poszczególnych rodzajów  niepełnosprawności .
  • Specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnościami.
  • Sposób komunikowania się osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami
  • Włączanie osób niepełnosprawnych w otwarte społeczeństwo.
  • Praca wolontarystyczna z osobami starszymi i jej uwarunkowania. Potrzeby i oczekiwania osób starszych, jak wykorzystać ich wiedzę i umiejętności.

Ad.2 ) Pierwsza pomoc przedmedyczna (3 godziny)

Moduł ten obejmować będzie podstawowy zakres wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, uwzględniający sytuacje spotykane podczas wykonywania pracy wolontarystycznej.  

Z uwagi na małą liczbę godzin szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, realizowane przez wykwalifikowanego ratownika medycznego będzie miało charakter wprowadzenia do tematu, kompendium wiedzy.

Ad.3) Metody i techniki arteterapeutyczne stosowane w pracy z osobami niepełnosprawnymi (8 godzin)

Arteterapia jako funkcja sztuki sięga do podstawowych form autoekspresji. Metodę tą może stosować każdy, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia, zdolności, stanu zdrowia. W pracy z osobami  z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz starszymi bardzo często korzysta się z arteterapii. Dlatego też w ramach naszego szkolenia młodzież pozna w praktyczny sposób metody z zakresu technik  plastycznych (ceramika, papieroplastyka, malarstwo, rysunek, itd.), muzykoterapii oraz teatroterapii.

Zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi przez wykwalifikowanych szkoleniowców i terapeutów.

Kolejnym działaniem w ramach projektu będzie praktyka wolontariuszy podczas 8. Międzynarodowych Spotkań Artystycznych.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zapisz się do newslettera