Magia Kina 2014

 

Początki kina. Seanse połączone z prezentacjami multimedialnymi – i przy jednym z tytułów - z muzyką na żywo. Lekcje filmowe przeprowadzone m.in. przez filmoznawców. Nie w Sali kinowej, a w szkole. To w skrócie o Magii kina – nowym projekcie Kina Światowid.

Magia kina to nowy projekt Kina Światowid przygotowany z myślą o uczniach szkół i podopiecznych placówek resocjalizacyjnych z  województwa warmińsko-mazurskiego.

 - Ten projekt powstał z potrzeby dotarcia do placówek, które ze względu na ograniczone możliwości finansowe, rosnące koszty transportu oraz dojeżdżających do szkół uczniów mają ograniczony dostęp do zajęć umożliwiających podniesienie kompetencji młodych widzów w zakresie wiedzy o filmie – wyjaśnia Aleksandra Bielska z Kina Światowid.

Filmowe lekcje zostaną zrealizowane od września do grudnia 2014 r. w wybranych placówkach w województwie warmińsko-mazurskim. Łącznie odbędzie się 12 spotkań w różnych ośrodkach, wybranych na postawie ankiet. Jako pierwsi w programie wezmą udział uczniowie klas I-III szkół podstawowych (wrzesień), w październiku uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej, w listopadzie – gimnazjaliści, w grudniu – uczniowie klas szkół ponadgimnazjalnych.

 Tematy lekcji

W programie projektu Magia kina znajdują się  propozycje czterech lekcji dostosowanych do następujących poziomów edukacji:

 - klasy I – III szkoły podstawowej – „Od zabawy do kina” – multimedialna prezentacja pokazująca ewolucję różnych form zabawek wizualnych do pojawienia się kina (latarnie magiczne, azeotropy, kinetografy etc.). Przejście od prostych form zapowiadających kino do animacji. Projekcja zestawu polskich krótkometrażowych filmów animowanych dedykowanych dzieciom.  - klasy IV-VI szkoły podstawowej – „Kino wędruje” – multimedialna prezentacja pokazująca próby utrwalenia obrazu na taśmie filmowej, problemy jakie towarzyszyły wynalazcom oraz charakter pierwszych projekcji filmowych. Projekcja filmu niemego z muzyką na żywo. - klasy gimnazjalne -  „ Śmiejemy się na serio” – multimedialna prezentacja pokazująca genezę jednego z najpopularniejszych gatunków filmowych – komedii. Wskazanie różnych funkcji kina – od rozrywki po edukację. Jako przykład posłuży sylwetka Charciego Chaplina, twórcy dzięki któremu filmy należące do kina popularnego stały się dziełami sztuki. Projekcja wybranego filmu Charciego Chaplina. - klasy ponadgimnazjalne – „Cudze chwalicie, swojego nie znacie, czyli pionierzy są wśród nas” – multimedialna projekcja prezentująca początki polskiej kinematografii, sylwetki najważniejszych wynalazców, twórców, dzieł. Projekcja filmu „Pan Tadeusz” (1928 r.).

Jak można się zgłosić?

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i do dnia 15.07.2014 r.:

- dostarczenie jej osobiście, pocztą lub faksem (liczy się data dostarczenia) na adres:

Centrum Spotkań Europejskich Światowid Plac K. Jagiellończyka 182-300 Elblągfaks: 22 611-20-60 z dopiskiem „Zgłoszenie do udziału w projekcie pn. Magia kina”;

 - lub wysłanie drogą elektroniczną na adres: kino@swiatowid.elblag.pl.

Karta zgłoszeniowa jest dostępna na www.swiatowid.elblag.pl w zakładce Nasze projekty/Magia kina,  na www.kino.swiatowid.elblag.pl/dlaszkol oraz w biurze organizatora projektu.

O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie organizator poinformuje telefonicznie oraz listownie, nie później niż 1.09.2014.  Ponadto informacja o zakwalifikowanych placówkach zostanie również umieszczona na stronie www.swiatowid.elblag.pl w zakładce Nasze projekty/Magia kina oraz na www.swiatowid.elblag.pl w zakładce Dla szkół/Magia kina.

Regulamin projektu pn. Magia kina jest dostępny na stronie www.swiatowid.elblag.pl w zakładce Nasze projekty/Magia kina oraz na www.swiatowid.elblag.pl w zakładce Dla szkół/Magia kina oraz w biurze organizatora projektu.

 Projekt Magia kina dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Pliki do pobrania

Zapisz się do newslettera