Wirtualne zabytki Warmii i Mazur 2014/2015

Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego oraz Antoni Czyżyk, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” 29 września 2014 r. podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Wirtualne zabytki Warmii i Mazur – rozbudowa serwisu Cyfrowe Warmia i Mazury".

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” otrzymało dotację w wysokości 428.533,72. zł. Unijne wsparcie zostało przyznane CSE „Światowid” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2007 - 2013. Wkład własny do projektu pochodzi z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W CSE „Światowid” działa pierwsza w regionie pracownia digitalizacji, w której archiwizowane są eksponaty w technice 3D. Efekty pracy można oglądać na stronie cyfrowewm.pl. Dzięki dofinansowaniu, w wirtualnej rzeczywistości znajdzie się jeszcze więcej obiektów. Zostanie zakupiony sprzęt do digitalizacji 3D obiektów wielkogabarytowych oraz zostanie rozbudowany serwis Cyfrowe Warmia i Mazury.

Partnerzy projektu:- Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie,- Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny  w Olsztynku,- Muzeum Żuławskie w Nowym Dworze Gdańskim

W ramach projektu zostaną także zdigitalizowane eksponaty z trzech muzeów: Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie i Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku oraz muzeum w Nowym Dworze Gdańskim. Wkrótce będzie można je oglądać w przestrzeni internetowej i będą służyły do prowadzenia lekcji edukacyjnych i e-learningu w Pracowni Edukacji Regionalnej.Dodatkowo, poprzez serwis cyfrowewm.pl, wkrótce będzie można wybrać się na wirtualne wędrówki po województwie . Użytkownik będzie mógł samodzielnie zaplanować trasę wędrówki, wybierając spośród dostępnych interesujące go miejsca kulturalne, np. kapliczki, muzea, itp. Aby przybliżyć dzieciom i młodzieży dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur powstanie także multimedialna gra edukacyjna.

„Warmia  i  Mazury  regionem  zjednoczonej  Europy”zobacz:http://europa.eu/index_pl.htmhttp://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/http://www.rpo.warmia.mazury.pl/

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

REALIZACJA PROJEKTU:

Rok 2015:Zapytanie ofertowe na promocję projektu - reklama w mediach - WYNIKIZapytanie ofertowe na promocję projektu - reklama w mediachZapytanie ofertowe na promocję projektu - ulotki promocyjne - WYNIKIZapytanie ofertowe na promocję projektu - ulotki promocyjne Zapytanie ofertowe na wykonanie podstrony internetowej - serwisu wirtualnych wędrówek po województwie warmińsko-mazurskim - WYNIKIZapytanie ofertowe na stworzenie gry multimedialnej dotyczącej zabytków Warmii i Mazur - WYNIKI

Rok 2014:Zapytanie ofertowe na promocję projektu - reklama w mediachZapytanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego projektu - WynikiZapytanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego projektu  Zapytanie ofertowe na promocję projektu - reklama w mediach - WYNIKI   Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do digitalizacji wraz z oprogramowaniem  

-------------------------------------------------Zasady udzielania zamówień publicznychOgłoszenie o planowanych zamówieniach publicznych

Zapisz się do newslettera