Let's dance together! 2015

INFORMACJE O PROJEKCIE: Tytuł: „Let’s dance together”Realizator: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w ElbląguOkres realizacji: 01.01 – 15.12.2015Kwota całkowita projektu: 195 330,00 EuroDofinansowanie w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+: 155 000,00 EuroWkład własny: 40 330,00 Euro

----------------------------------------------------------------------------------------

W dn. 06.12.2014 r. Komisja Europejska ogłosiła długo oczekiwaną informację na temat wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach programu Erasmus + Sport 2014. W ramach części Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe”, na którą złożono 406 projektów, zostały wyłonione 3 wnioski, wśród których znalazł się projekt z Polski - „Let's dance together!” zgłoszony przez Centrum Spotkań Europejskich "Światowid".

Głównym działaniem projektu jest organizacja międzynarodowej imprezy sportowej – Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup”, w którym udział wezmą tancerze pochodzący z klubów tańca z 12 krajów europejskich. W ramach turnieju odbędą się również zawody integracyjne dla par mieszanych, w których jeden z partnerów porusza się na wózku inwalidzkim.

Zawodom towarzyszyć będą działania, których ogniwem łączącym będzie taniec - będą to seminaria, warsztaty, konferencje, zarówno dla zawodników, jak również dla trenerów, instruktorów i działaczy sportowych.  Uzupełnieniem programu będą akcje animujące i włączające w działania sportowe i kulturalne społeczności 12 krajów uczestniczących w projekcie. Motywem przewodnim projektu i wszystkich działań będzie międzynarodowa akcja flashmobowa „Let’s dance with us!”, do udziału w której włączymy społeczności i tancerzy z krajów uczestniczących w projekcie.

Szczegółowe informacje nt. projektu i wydarzeń: www.balticcup.swiatowid.elblag.pl

---------------------------------------------------------------------------------------

REALIZACJA PROJEKTU

Zasady udzielania zamówień publicznychOgłoszenie o planowanych zamówieniach publicznych

Zapytanie ofertowe na promocję projektu - reklama w mediach

Odpowiedź na pytanie wykonawcy dot. "Zapytania ofertowego na promocję projektu - reklama w mediach"

Unieważnienie zapytania ofertowego „Zapytanie ofertowe na promocję projektu - reklama w mediach” w punktach 2,3,4,5.

Zapytanie ofertowe na promocję projektu - wkładka reklamowa

Zapytanie ofertowe na promocję projektu - reklama telewizyjna

Unieważnienie zapytania ofertowego na promocję projektu - reklama telewizyjna

Zapytanie ofertowe na promocję projektu - wkładka reklamowa - WYNIKI

Zapytanie ofertowe na promocję projektu - reklama w mediach - WYNIKI

Zapisz się do newslettera