Twórcza Terapia 2015

Termin realizacji: 2.02 – 31.12.2015

Przełamywanie stereotypów społecznych i podejmowanie prób innego myślenia o osobach niepełnosprawnych to podstawowy cel „Twórczej terapii”.

Upowszechnianie kultury poprzez wspieranie uczestnictwa w życiu kulturalnym, jest jednym z najważniejszych instrumentów zapobiegania patologiom społecznym i oddziaływania wychowawczego. Uczestnicy „Twórczej terapii” to nie tylko osoby niepełnosprawne to również osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, to wolontariusze, którzy chcą pomagać, to w końcu wszyscy, którzy chcą uczestniczyć w ciekawych wydarzeniach artystycznych.

Na „Twórczą terapię” składa się wiele wydarzeń. Wśród nich m.in.: zajęcia arteterapeutyczne w formie cyklicznych warsztatów artystycznych, akcje plastyczne w ramach cyklu „Przenikanie” realizowanego w miejscowościach o utrudnionym dostępie do kultury,  Letnia Szkoła Edukacji Artystycznej, ogólnopolskie konkursy plastyczne: Kompozycje i Ceramiony, a także Międzynarodowe Spotkania Artystyczne (9. edycja).

Kształcenie artystyczne, oprócz nauczania o sztuce, służy rozwijaniu kreatywności oraz edukuje do odbioru kultury. Ważne jest, aby działania artystyczne oprócz wartości estetycznych i artystycznych dostarczały wyników społecznych i kulturalnych, takich jak poczucie własnej wartości, indywidualna ekspresja, praca zespołowa, czynny udział w kulturze, budowanie własnej tożsamości czy szacunek dla odmienności kulturowej. To najważniejsze wyzwania, które stoją przed arteterapeutami.

Ciągłość działań arteterapeutycznych odgrywa istotną rolę. Systematycznie poszerzamy krąg uczestników i odbiorców naszych działań, staramy się docierać do nowych osób, grup. Współpracujemy z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i opiekuńczymi, by nasze działania były jak najbardziej skuteczne.

Podczas realizacji działań projektowych współpracować będziemy z organizacjami i instytucjami:

- Stowarzyszenie Kulturalne „Viva art.”

- Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi „Oleśno-wieś z pomysłem”

- Stowarzyszenie „Sprawniejsi”

- Policealna Szkoła im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zapisz się do newslettera