Kultura 3xTAK 2015

Projekt Kultura 3xTAK! to nieodpłatne działania kulturalne, warsztaty edukacji filmowej i warsztaty pn." Czym jest digitalizacja?" w ramach programu Kultura Dostępna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pokazy filmowe i warsztaty dotyczące digitalizacji odbędą się w trzech miejscowościach naszego województwa: Młynarach, Tolkmicku i Zalewie:

1. 26.09.2015 Ośrodek Kultury w Młynarach:
  godz. 12.00 warsztaty "Czym jest digitalizacja?"
   godz. 16.00 pokaz zrekonstruowanego cyfrowo filmu "Wesele" Andrzeja Wajdy;
2. 24.10.2015 Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku:
   godz. 14.00 warsztaty "Czym jest digitalizacja?"
   godz. 18.30 pokaz zrekonstruowanego cyfrowo filmu "Ziemia obiecana" Andrzeja Wajdy;

3. 28.11.2015 Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Zalewie:   godz. 12.00 warsztaty "Czym jest digitalizacja?"   godz. 16.00 pokaz zrekonstruowanego cyfrowo filmu "Potop. Redivivus" Jerzego Hoffmana;

 

 Podczas warsztatów "Czym jest digitalizacja?" w sposób kompleksowy przedstawione zostanie zagadnienie digitalizacji. Wyjaśnieniu samego pojęcia towarzyszyć będzie prezentacja etapów tego złożonego procesu, a także przede wszystkim potrzeba jego realizacji, dla ochrony dziedzictwa kulturowego, jego badań, kontroli stanu zachowania, udostępnienia dla szerokiego grona odbiorców, popularyzacji, celów edukacyjnych, twórczego przetworzenia oraz możliwości w niej czynnego uczestnictwa. Osobom biorącym udział w warsztatach zaprezentowane zostaną przykłady portali krajowych i zagranicznych udostępniających zdigitalizowane obiekty w internecie oraz możliwości, jakie dają one użytkownikom. Podczas warsztatów możliwe również będzie zapoznanie się z praktycznymi aspektami procesu digitalizacji w Regionalnej Pracowni Digitalizacji działającej w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu. Zaprezentowany zostanie wykorzystywany w pracowni specjalistyczny sprzęt do skanningu 3D oraz przedstawione zostaną kolejne etapy pracy przy jego wykorzystaniu.

Projekt "Kultura 3xTAK!" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapisz się do newslettera