Warmio, quo vadis?

W latach 2016-2017 Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, wraz z partnerami, zrealizuje szereg działań na rzecz Warmii.

Będą one możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 3 - Kultura ludowa i tradycyjna Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał na realizację projektu pt. „Warmio, quo vadis?” 95 tys. zł. Całkowity budżet przedsięwzięcia wyniesie 129 657,43 zł.

 

O projekcie informowaliśmy na koferencji prasowej, zorganizowanej 16 marca 2016 roku. Nagranie video tu:

http://eswiatowid.pl/Aktualno%C5%9Bci/tabid/158/ItemId/38818/btab/106/Default.aspx

 

 

 

 

 

 

Za sprawą projektu „S.O.S. dla żuławskich domów podcieniowych”, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Warmińsko-Mazurskie, w 2014 r. możliwe było przeprowadzenie działań dokumentacyjnych, informacyjnych i edukacyjnych dotyczących dziedzictwa kulturowego Żuław, w szczególności zabytkowych domów z podcieniami.

Teraz, współpracując z instytucjami, specjalistami i pasjonatami z różnych miejsc regionu, będziemy chcieli zwrócić  uwagę na kulturowe dziedzictwo Warmii. Projekt zakłada m.in. przeprowadzenie etnologicznych badań terenowych na temat aktualnego stanu zachowania wybranych elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego na terenie jednego z powiatów, które leżą przy historycznej granicy Warmii z Mazurami. Wyniki badań zostaną opracowane i udostępnione publicznie.

O referatach badaczy: http://eswiatowid.pl/Aktualno%c5%9bci/tabid/158/ItemId/39178/Default.aspx

Wybrane zabytki wsi warmińskiej, należące do najciekawszych, najważniejszych, najbardziej zagrożonych,  zostaną udokumentowane w formie skaningu 3D. W planach jest digitalizacja jednego z kościołów  pielgrzymkowych, folwarku (złożonego z domu mieszkalnego i budynków gospodarczych) lub dwóch wiejskich domów mieszkalnych oraz dziesięciu kapliczek. Materiały ze skaningu zostaną opracowane, także pod kątem naukowym, a następnie przekazane  instytucjom, które zajmują się ochroną i konserwacją zabytków, muzeom, właścicielom oraz opiekunom obiektów. W uproszczonej formie - wizualizacji 3D zostaną udostępnione poprzez stronę Regionalnej Pracowni Digitalizacji - cyfrowewm.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moża je oglądać tu:

Kościół pw. św. Krzyża w Braniewie: http://www.cyfrowewm.pl/obiekt/521/kosciol-pw-krzyza-swietego-w-braniewie

Wiejski dom z terenu Warmii: http://www.cyfrowewm.pl/obiekt/520/wiejski-dom-z-terenu-warmii

Plebania w Henrykowie: http://www.cyfrowewm.pl/obiekt/519/plebania-henrykowie

Kaplica w Dobrym Mieście: http://www.cyfrowewm.pl/obiekt/507/kaplica-w-dobrym-miescie

Figura Marii z Dzieciątkiem na kolumnie w Borowcu: http://www.cyfrowewm.pl/obiekt/508/figura-marii-z-dzieciatkiem-na-kolumnie-w-borowcu

Kapliczka w Bukwałdzie: http://www.cyfrowewm.pl/obiekt/509/kapliczka-w-bukwaldzie

Kapliczka w Świątkach: http://www.cyfrowewm.pl/obiekt/510/kapliczka-w-swiatkach

Kaplica w Kominkach: http://www.cyfrowewm.pl/obiekt/511/kaplica-w-kominkach

Kapliczka w Biskupcu: http://www.cyfrowewm.pl/obiekt/512/kapliczka-w-biskupcu

Kapliczka w Dąbrówce - http://www.cyfrowewm.pl/obiekt/515/kapliczka-w-dabrowce

Kapliczka w Najdymowie - http://www.cyfrowewm.pl/obiekt/517/kapliczka-w-najdymowie

Kapliczka pielgrzymkowa, gmina Reszel - http://www.cyfrowewm.pl/obiekt/514/kapliczka-pielgrzymkowa-gmina-reszel

Kapliczka w Barczewie - http://www.cyfrowewm.pl/obiekt/513/kapliczka-w-barczewie

Kapliczka w Mawrach - http://www.cyfrowewm.pl/obiekt/516/kapliczka-w-mawrach

Podobnie, jak w przypadku Żuław, planujemy przygotowanie i wydanie specjalnej książki o charakterze albumowym, która w przystępny sposób opowie o współczesnym krajobrazie kulturowym Warmii i wsi warmińskiej. Wśród tematów pojawią się: stan zachowania i udokumentowania układów przestrzennych wybranych miejscowości i obiektów architektonicznych, aktualne problemy i wyzwania związane z udokumentowaniem, remontowaniem, konserwacją, zachowaniem tego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń w odpowiednim stanie, tradycyjna zieleń wsi warmińskiej, "zielone" otoczenie domów, kościołów, cmentarzy, kapliczek, czy zachowanie cennych przydrożnych alei drzew.

Link do wersji elektronicznej książki: http://eswiatowid.pl/Aktualno%C5%9Bci/tabid/158/ItemId/39312/btab/106/Default.aspx

Powstaną scenariusze lekcji dla trzech typów szkół (podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) oraz ulotka - praktyczny przewodnik na temat tego, jak na Warmii dobierać rośliny (drzewa, krzewy, kwiaty, zioła, byliny) i jak urządzać tereny zielone, aby nie zniekształcać unikatowego krajobrazu kulturowego regionu.

Na Warmii zachowało się wiele dzieł sztuki z minionych epok, przede wszystkim sztuki sakralnej. Sam pejzaż warmiński aż prosi o to, by go kontemplować i uwieczniać, ale - przede wszystkim - aby go doceniać, troszczyć się o niego i chronić. Pragnąc zwrócić na to uwagę, planujemy zorganizować plener i warsztaty artystyczne oraz wystawę poplenerową, połączoną z otwartym spotkaniem o dziedzictwie kulturowym Warmii, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kultury ludowej - materialnego i niematerialnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o wernisażu i wykładzie: http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/94/o-warmii/

Zdjęcia z wernisażu: http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/96/dzien-z-warmia/

Wirtualna wystawa prac plenerowych: http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/105/odwiedz-nasza-wystawe-wirtualnie-warmio-quo-vadis/

Program 2-letnich działań obejmuje również realizację cyklu filmów dokumentalnych, także w wersji z napisami dla osób niesłyszących oraz przeprowadzenie szeregu spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Specjaliści, znawcy i pasjonaci Warmii przybliżą historię i bogactwo dziedzictwa kulturowego tej ziemi i jej współczesnych mieszkańców, zaproszą do dyskusji o tym co zrobić, aby je ochronić, a także podpowiedzą jak remontować obiekty historyczne. Będziemy uważnie słuchali tego, co mówią Warmiacy, uczestnicy wszelkich działań, eksperci, pasjonaci, społecznicy czy np. samorządowcy.

Informacja o filmach i ich dostępności: http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/130/piec-filmowych-opowiesci-o-warmii/

Okazją, by to wszystko zebrać i podsumować, a także zastanowić się, jakie działania są potrzebne w przyszłości, by zachować wyjątkową przestrzeń kulturową Warmii, jak również bardziej efektywnie chronić materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe tego terenu i jego mieszkańców, będzie spotkanie w Elblągu. Odbędzie się ono w „Światowidzie”, pod koniec 2017 roku. Propozycje  konkretnych działań zostaną spisane, przekazane opinii publicznej i władzom.

Podsumowanie projektu - film: http://eswiatowid.pl/Aktualno%C5%9Bci/tabid/158/ItemId/39465/btab/106/Default.aspx

Podsumowanie projektu - galeria zdjęć: http://eswiatowid.pl/galeria.aspx?ItemId=39466

Projektowe liczby:

- odwiedziliśmy 52 warmińskie miasta, miasteczka i wsie, niektóre niejednokrotnie

- 180 stron liczy projektowa publikacja

- zdigitalizowano 11 kapliczek i 3 obiekty dużej architektury

- odbyło się 10 spotkań w szkołach, w których udział wzięło ponad 600 uczniów

- ponad 1000 wyświetleń miały filmy na youtubie

- ponad 200 pobrań miała wersja cyfrowa książki (plus 500 egz. wydrukowanych)

- ponad 3 700 razy obejrzano zdigitalizowane obiekty

- przeprowadzono 117 pogłębionych wywiadów kwestionariuszowych

- 60 zdjęć i map warmińskich wykorzystano w książce

- powstało 6 scenariuszy zajęć o Warmii.

------------------------------------

BADANIA TERENOWE - NABÓR BADACZY - szczegóły

PLENER ARTYSTYCZNY W GODKACH - szukamy chętnych!

CO W PROJEKCIE W 2017 ROKU

 

 

Zapisz się do newslettera