Wolontariat - działanie z pasją

Projekt realizowany przez CSE „Światowid” oraz Stowarzyszenie Kulturalne „Viva art”, dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Termin realizacji: 1.04 - 31.12.2016

Projekt „Wolontariat – działanie z pasją” adresowany jest do młodzieży z powiatu elbląskiego i braniewskiego.

Cele szczegółowe na etapie realizacji projektu:

  • przełamanie lęku wśród wolontariuszy w pracy z ON,
  • nabycie podstawowej wiedzy dotyczącej specyfiki pracy z ON oraz starszymi przez wolontariuszy,
  • poznanie form i metod arteterapii stosowanych w pracy z ON oraz starszymi przez wolontariuszy,
  • wzrost kompetencji wolontariuszy, niezbędnych w pracy z osobami  z niepełnosprawnościami oraz starszymi.

 

Młodzież uczestnicząca w projekcie zdobywa nie tylko wiedzę na temat pracy wolontarystycznej, ale także ma możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce poprzez udział w warsztatach arteterapeutycznych oraz realizację praktyki w charakterze wolontariusza w trakcie imprez, przedsięwzięć integracyjnych odbywających się w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” oraz  współpracujących z nami organizacjach i placówkach pracujących z osobami niepełnosprawnymi oraz starszymi.

Wolontariat jest dobrą formą zdobycia doświadczenia życiowego  przez uczestników szkoleń. Podczas pracy wolontarystycznej mają szansę poznać swoje słabe i mocne strony, dowiedzieć  się w czym są dobrzy, a nad czym powinni jeszcze popracować. Nasz projekt umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu pracy z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i starszymi  oraz nabycie nowych kompetencji.

Czasami doświadczenia z pracy wolontarystycznej mają wpływ na rozwój młodych ludzi, na wybór ich drogi życiowej. 

Projekt „Wolontariat – działanie z pasją” realizowany będzie poprzez trzy moduły szkoleniowe:

1) Specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi. Rodzaje i stopnie niepełnosprawności. Praca wolontarystyczna na rzecz osób starszych, jej uwarunkowania.

2) Pierwsza pomoc przedmedyczna

3) Metody i techniki arteterapeutyczne stosowane w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Oprócz wiedzy teoretycznej wolontariusze będą uczestniczyli w ćwiczeniach, a zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystywać podczas codziennej pracy z ON oraz starszymi w trakcie realizacji całego projektu.

Zapisz się do newslettera