Światowidowy kurs na edukację

Projekt „Światowidowy kurs na edukację” jest skierowany do 12 osób zatrudnionych w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Projekt rozpocznie się w sierpniu 2016 roku, a skończy we wrześniu 2017 roku. Celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników Światowida, a także poszerzenie ich horyzontów i zwiększenie motywacji. Dzięki projektowi będziemy chcieli wprowadzić do oferty kulturalnej „Światowida” nowych działań, szczególnie pod kątem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Chcemy stać się  nowoczesną i pełną ciekawych pomysłów instytucją kultury, dzięki której zarówno młodzi mieszkańcy, jak i osoby dojrzałe oraz osoby defaworyzowane będą mogły spełniać swoje marzenia, rozwijać talenty, doskonalić umiejętności – dodaje Antoni Czyżyk.

Uczestnicy wezmą udział w szkoleniu doskonalącym znajomość języka angielskiego, szkoleniach przygotowawczych oraz wizytach w zagranicznych instytucjach kultury w Danii i Hiszpanii. Zdobytą w programie wiedzę i umiejętności wykorzystają, dzieląc się z innymi pracownikami kultury oraz środowiskiem lokalnym, a potem włączą do nowej koncepcji działalności instytucji. W wyniku realizacji projektu pojawić się mają nowe pomysły, nowe  programy autorskich warsztatów, nowe imprezy i wydarzenia kulturalne.

Projekt znalazł się w pierwszej dziesiątce wśród grantów do realizacji, w akcji 1 Mobilność kadry edukacji dorosłych w sektorze Edukacja dorosłych w programie Erasmus + w roku 2016. Otrzymał najwyższą kwotą dofinansowania w wysokości 39 744 euro.

 

***

W dniach 2-8 kwietnia oraz 7-13 maja br. dwunastu pracowników CSE „Światowid” w Elblągu wzięło udział w pierwszej projektowej mobilności w ramach projektu „Światowidowy kurs na edukację”, który otrzymał dofinansowanie w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.  Kursy realizowane były w Barcelonie i Kopenhadze.

Celem szkolenia było poznanie nowych metod i narzędzi pracy i wdrożenie ich w Nasz system pracy. I faktycznie, cel został osiągnięty. Zwiedziliśmy instytucje kultury o podobnym profilu działalności co nasza, poznaliśmy dyrektorów, prezesów i pracowników hiszpańskich i duńskich stowarzyszeń, kin oraz muzeów. Dodatkowo wymieniliśmy się doświadczeniami i nawiązaliśmy nowe partnerstwa. Do Polski wróciliśmy z nowymi pomysłami i inspiracjami.

***

             Od sierpnia 2016 roku do września 2017 roku 12 pracowników CSE wzięło udział w projekcie „Światowidowy kurs na edukację”, projektu który był realizowany w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych, akcja Mobilność kadry edukacji dorosłych. Pracownicy CSE wzili udział w cyklu spotkań i szkoleń, których celem było zainspirowanie się działaniami zaobserwowanymi za granicą i zbudowanie nowej oferty kulturalnej. Kurs zrealizowany był przez partnerów projektu: Associació Cultural Catalanopolonesa w Barcelonie i The Danish Cultural Institute w Kopenhadze. Nasi pracownicy podszkolili swój język podczas półrocznego kursu z języka angielskiego, odbyli spotkania kulturowe, odwiedzili kilkanaście instytucji kultury, poznali kilkudziesięciu pracowników, w tym kilku prezesów i dyrektorów.

            Wizyty w Barcelonie i Kopenhadze pokazały naszym pracownikom, że w tworzenie nowych działań muszą przede wszystkim włączyć się mieszkańcy regionu. Będziemy starali się, żeby mieszkańcy Elbląga i okolic nie byli jedynie biernymi odbiorcami wydarzeń realizowanych w naszym budynku, a sami przyczyniali się i pomagali w kształtowaniu oferty kulturalnej.

            Kolejnym bardzo ważnym aspektem, który jest szczególnie rozwinięty w krajach skandynawskich, jest współpraca z seniorami. Osoby starsze często dysponują czasem wolny, który chcą wykorzystać w sposób pożyteczny, a dodatkowo chcą poczuć się potrzebni. Chcielibyśmy im pomóc i chcielibyśmy, by oni pomogli nam.

            Dodatkowo podczas realizacji projektu pojawiły się pomysły na nowe działania, które będziemy starali się na bieżąco wprowadzać w ofertę naszej instytucji. Pani Teresa już podczas tegorocznej edycji Letniej Szkoły Edukacji Artystycznej (interdyscyplinarnych warsztatów dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami) zrealizowała cykl edukacyjnych warsztatów pt. "Podróże...małe i duże", podczas których dzieliła się z uczestnikami szkoły naszą wiedzą, wrażeniami z pobytów w Barcelonie i Kopenhadze. Pani Ewa na zajęciach artystycznych stara się rozszerzyć temat biblioterapii skierowanej również do osób dorosłych i wykluczonych - chce tworzyć przestrzeń, w której można organizować warsztaty książki dotykowej, rekwizytów, takich jak mała scenografia czy kieszenie pamięci z rekwizytami. Natomiast Centrum Tańca PROMYK wprowadza wieczór taneczny flamenco, a Ola zorganizuje festiwal kultur różnych krajów (na początek Hiszpanii i Danii).

***

„Światowidowy kurs na edukację” dobiegł końca!

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu serdecznie zaprasza mieszkańców Elbląga oraz przedstawicieli instytucji kultury na spotkanie podsumowujące projekt "Światowidowy kurs na edukację".

CSE „Światowid” w Elblągu od sierpnia 2016 roku do września 2017 roku realizował projekt „Światowidowy kurs na edukację”, który otrzymał dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, akcja Mobilność edukacji dorosłych. Celem projektu było podniesienie kompetencji pracowników Światowida, a także poszerzenie ich horyzontów i zwiększenie motywacji.

Podczas spotkania przedstawimy informacje dotyczące realizacji projektu, porozmawiamy z uczestnikami projektu oraz podsumujemy dotychczasowe rezultaty projektu. Spotkanie odbędzie się 29 września 2017 r. o godz. 12.00 w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, w sali 38.

 

"Projekt otrzymał wsparcie finansowe Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca."

Pliki do pobrania

Zapisz się do newslettera