­Średniowieczne historie w wirtualnym świecie 

"Wikińska osada Truso i Bitwa pod Grunwaldem - średniowieczne historie w wirtualnym świecie" to projekt, w którym digitalizacji poddana zostanie unikatowa kolekcja przedmiotów z okresu wikińskiego (VIII-­XI w.), pochodzących z jedynego, w pełni skandynawskiego emporium na ziemiach polskich ­ Truso, a także pozostałości po jednej z najsłynniejszych bitew w historii średniowiecza – Bitwy pod Grunwaldem. 150 obiektów z dwóch regionalnych muzeów już wkrótce będzie można zobaczyć na stronie cyfrowewm.pl.

Informacje o projekcie:

http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/regionalna-pracownia-digitalizacji/redniowieczne-historie-w-wirtualnym-wiecie/

http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/88/oni-znajduja-my-digitalizujemy/

http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/106/z-mrokow-sredniowiecza/

http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/112/150-zdigitalizowanych-obiektow/

http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/113/zobacz-je-z-bliska/

SPOTKANIA Z ARCHEOLOGAMI:

http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/114/odkrywcy-historii/

http://www.cyfrowewm.pl/artykuly/115/poznaj-odkrywcow-sredniowiecznej-historii/

FILMY PROJEKTOWE:

https://www.youtube.com/channel/UCyfp29Hbai2lPuyJ3HR8fdA

 

 

O wyborze obiektów do digitalizacji i upowszechniania zadecydowała ich wysoka wartość historyczna oraz wspólna tematyka militarna, która będzie wzmacniać przekaz popularyzujący podejmowane działania i ich efekty. Istotne jest również prestiżowe i międzynarodowe znaczenie tych miejsc, a także nowe, aktualne fakty będące wciąż źródłem zainteresowania Osadą Truso oraz Polami Grunwaldzkimi międzynarodowych środowisk archeologicznych, historycznych oraz krajowych i zagranicznych turystów jak również mieszkańców regionu.  Pola Grunwaldzkie, miejsce gdzie rozegrała się jedna z najsłynniejszych bitew Europy doby średniowiecza, zostały uznane za pomnik historii w 2010 roku. Zwycięstwo sprzymierzonych wojsk polsko­litewskich nad siłami zakonu krzyżackiego było wydarzeniem o ogromnym znaczeniu – skutecznie zahamowało ekspansywną politykę państwa zakonnego, stając się początkiem zmierzchu jego potęgi. Ze względu naliczbę uczestników to także jedno z największych starć militarnych w polskiej historii, świetnie rozegrane strategicznie dzięki sprawnemu dowodzeniu króla Władysława Jagiełły. Data Bitwy pod Grunwaldem jest jedną z najbardziej znanych dat historycznych wśród Polaków wszystkich pokoleń, a Pola Grunwaldzkie miejscem, które rocznie odwiedza ponad 250 tys. zwiedzających. Historia tego miejsca wciąż jest zgłębiana, ponieważ na Polach Grunwaldzkich w ostatnich latach prowadzone są i nadal będą badania wykopaliskowe. Przedostatnie badania zakończono w sierpniu 2015, kolejne we wrześniu 2016 r. W efekcie tych działań muzealne zasoby powiększane są nawet o kilkaset obiektów. To właśnie te wykopane na przestrzeni ostatnich 3 lat zabytki będą poddane digitalizacji i szerokiemu upowszechnianiu. Przeznaczony do digitalizacji wyjątkowy zbiór przedmiotów pochodzących z badań wczesnośredniowiecznej osady rzemieślniczo­handlowej w Janowie Pomorskim/Truso to różnego rodzaju przedmioty użytkowe (nity szkutnicze, klucze, noże, krzesiwa, igielniki, okucia i ogniwa), ale w większości to elementy broni (groty strzał, groty włóczni i elementy mieczy – głowice, jelce). Całość zbioru przeznaczonego do digitalizacji stanowi unikatową kolekcję przedmiotów z okresu wikińskiego (VIII - XI w.), pochodzących z jedynego, w pełni skandynawskiego emporium na ziemiach polskich ­ Truso. Ich wytypowanie wiążę się z pokazaniem życia codziennego mieszkańców osady w zakresie działalności gospodarstwa domowego, konstrukcji domostw i łodzi (wizualizacje), a także sfery militarnej.  Do konserwacji wytypowane zostaną zabytki żelazne i ze stopów miedzi. Zabytki żelazne, w trakcie zalegania w ziemi uległy prawie całkowitej korozji i głębokiej destrukcji. Procesy korozyjne spowodowały też deformacje i spęcznienia przedmiotów. Z tego względu niezbędna jest specjalistyczna konserwacja, polegająca na oczyszczeniu z powierzchniowych nawarstwień mineralnych, strefowym oczyszczeniu, pozwalającym uchwycić oryginalną powierzchnie, a następnie stabilizacji i scaleniu. Zasoby, które zostaną udostępnione, a wcześniej zdigitalizowane i opracowane, nie były wcześniej poddawane takim pracom przez inne podmioty. Podczas realizacji projektu realizowane będą także działania dokumentacyjne.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapisz się do newslettera