Szkoła młodych geniuszy

Beneficjent: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

Partnerzy: Gmina Rychliki, Gmina Markusy, Gmina Pasłęk, Gmina Gronowo Elbląskie oraz podległe im szkoły: Szkoła Podstawowa w Zwierznie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sucharskiego w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku, Szkoła Podstawowa w Rychlikach, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim oraz Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Jegłowniku.

W Projekcie uczestniczyć będzie 194 uczniów, 84 nauczycieli oraz prawni opiekunowie uczniów. Celem projektu jest podniesienie umiejętności kluczowych uczniów oraz ich kreatywności, innowacyjności i pracy w zespole, a także doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli.

W czasie roku szkolnego uczestnicy projektu wezmą udział w zajęciach pozalekcyjnych kształcących umiejętności matematyczne, językowe, ICT oraz w zajęciach pozaszkolnych z kreatywności, innowacyjności. Efektem działań będzie zorganizowany przez uczestników "Festiwal kreatywności". W projekcie przewidziano również wyjazdy edukacyjne do Warszawy, Katowic i Gdyni.

W projekt zaangażujemy również nauczycieli ze szkół partnerskich. Zorganizujemy dla nich szkolenia doskonalące z zakresu nowoczesnych metod pracy, w tym wykorzystania technologii ICT oraz zajęcia kształtujące u uczniów właściwe postawy (kreatywność, innowacyjność, pracę w zespole).

Działania Projektu będą również skierowane do rodziców, dla których zorganizujemy „Akademię dla rodziców”. Dzięki projektowi chcemy przekonać jego uczestników, że sukces może osiągnąć każde dziecko, bez względu na miejsce zamieszkania. Mamy nadzieję, że świadomość ta przyczyni się do wzrostu aspiracji edukacyjnych wszystkich uczestników projektu.

Czas realizacji: 01.01.2017 – 30.09.2018

Wartość projektu: 1 557 982,32 zł (w tym dofinansowanie 1 479 482,32 zł)

Projekt „Szkoła młodych geniuszy” został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

***

Od marca CSE "Światowid" w Elblągu rozpoczął realizację zajęć realizowanych w ramach projektu "Szkoła młodych geniuszy". Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych (w załączeniu).
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:
W Szkole Podstawowej w Gronowie Elbląskim, w godz. 13.35-15.10
10.05.2017 - zajęcia matematyczne i ICT
24.05.2017 - zajęcia matematyczne i ICT
07.06.2017 - zajęcia przyrodnicze i matematyczne
W Szkole Podstawowej w Jegłowniku, w godz. 12.45-14.25
19.05.2017 - zajęcia przyrodnicze i matematyczne
26.05.2017 - zajęcia językowe i ICT
09.06.2017 - zajęcia przyrodnicze i matematyczne
W Szkole Podstawowej w Rychlikach, w godz. 13.05-14.40
11.05.2017 - zajęcia matematyczne i ICT
25.05.2017 - zajęcia przyrodnicze i ICT
08.06.2017 - zajęcia matematyczne i językowe
W Szkole Podstawowej w Zwierznie, w godz. 13.15-14.50
12.05.2017 - zajęcia językowe i ICT
26.05.2017 - zajęcia przyrodnicze i matematyczne
09.06.2017 - zajęcia matematyczne i językowe
W Szkole Podstawowej w Pasłęku
klasa A w godz. 12.40-14.15
28.04.2017 - zajęcia językowe i ICT
02.06.2017 - zajęcia językowe i ICT
klasa B w godz. 13.30-15.05
18.05.2017 - zajęcia matematyczne i ICT
08.06.2017 - zajęcia przyrodnicze i ICT
klasa C w godz. 13.30-15.05
27.04.2017 - zajęcia matematyczne i językowe
01.06.2017 - zajęcia matematyczne i językowe
***

W środę, 26 kwietnia br., w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Rychlikach oraz Szkole Podstawowej nr 3 w Pasłęku odbyło się uroczyste podpisanie umowy i przekazanie sprzętu dydaktycznego.

Szkoły realizujące w partnerstwie z CSE "Światowid" projekt "Szkoła młodych geniuszy" otrzymały m.in. urządzenia wielofunkcyjne, tablice multimedialne, projektory, laptopy, wizualizery i tablety. W spotkaniach uczestniczyli: Burmistrz Pasłęka - Wiesław Śniecikowski, Wójt Gminy Rychliki - Henryk Kiejdo, Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora CSE "Światowid" w Elblągu - Antoni Czyżyk i Magdalena Czarnocka-Kaptur, Dyrektorzy i Wicedyrektorzy szkół, osoby odpowiedzialne za realizację projektu oraz uczniowie i nauczyciele.  Sprzęt komputerowy trafił również do Szkoły Podstawowej w Zwierznie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim oraz Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Jegłowniku.

***

18.11.2017 oraz 25.11.2017 r. w ramach projektu „Szkoła młodych geniuszy” zrealizowaliśmy drugi wyjazd edukacyjny, tym razem do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 

W wyjeździe udział wzięło 133 uczniów w dn. 18.11.2017 oraz 52 osób w dniu 25.11.2017. Nad bezpieczeństwem uczestników i dobrą organizacją wyjazdu czuwali pracownicy CSE „Światowid” w Elblągu, nauczyciele partnerskich szkół oraz wolontariusze.
Podczas wyjazdu uczestnicy mogli samodzielnie eksperymentować, w sposób efektywny przyswajać wiedzę, obserwować zjawiska, które pomagają zrozumieć otaczające procesy, a także pobudzić swoją ciekawość świata. Każdy samodzielnie mógł wybrać swoją ścieżkę zwiedzania i decydował, jakie chce przeprowadzić doświadczenia i w jakiej kolejności. Uczniowie mogli przetestować symulator trzęsienia ziemi, poznać różnorodne zagadnienia związane z ruchem
w fizyce, a w specjalnych symulatorach mogli się dowiedzieć, jak wygląda trzęsienie ziemi i jak powstaje tornado. Ponadto poznali tajniki ludzkiego organizmu, a także mogli zrozumieć otaczające nas na co dzień zjawiska, takie jak np. występowanie prądu w gniazdku elektrycznym oraz skorzystać z wielu innych ciekawych eksponatów. Dzieci miały również możliwość obejrzenia multimedialnego pokazu w Planetarium połączonego z prelekcją. Wykonywane samodzielnie eksperymenty cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników.​

Zapisz się do newslettera