ABS – aktywny i bezpieczny senior

Termin realizacji: 1.04 – 31.12.2017

W szybko zmieniającym się świecie, pełnym pośpiechu, sprzyjającym wyalienowaniu chcemy poprzez nasze działania pochylić się nad problemami osób starszych, niesamodzielnych i ich opiekunów.

Słowa Matki Teresy z Kalkuty, która mawiała: „Nie martw się tak bardzo problemami, jakimi żyje świat, ale po prostu odpowiadaj na potrzeby konkretnych ludzi” oddają sens tego, co chcemy robić.

Projekt dotyka wielu obszarów życia seniorów: aktywności życiowej, społecznej oraz bezpieczeństwa w szerokim tego słowa znaczeniu. Niski poziom bezpieczeństwa socjalnego stanowi jedną z barier pozazawodowej aktywności społecznej osób starszych. Poziom bezpieczeństwa socjalnego tej grupy osób jest bardzo zróżnicowany, ze względu – między innymi – na rodzaj otrzymywanego świadczenia, przynależność do grupy zawodowej, płeć.

Ludzie starsi, bardziej niż pozostali, odczuwają braki w zaspokajaniu swoich potrzeb. Wielu z nich znajduje się w gorszej, niż pozostałe grupy, sytuacji materialnej. Wielu pogarsza się z upływem lat stan zdrowia oraz ogólna sprawność. W związku z tym ulega pogorszeniu ich sytuacja oraz pozycja społeczna. Z wiekiem rośnie zależność starszego pokolenia od pokoleń młodszych. Jest to zależność psychiczna  –  czyli to, jak starszy człowiek postrzega swoją obecną sytuację, jak sobie z nią radzi emocjonalnie. Zależność funkcjonalna, czyli korzystanie z pomocy innych w wykonywaniu czynności niemożliwych do zrobienia przez konkretnego człowieka. Wreszcie występuje (szczególnie w Polsce) zależność ekonomiczna, związana z niewystarczającą ilością środków na zaspokojenie potrzeb.

Wraz z wiekiem zmieniają się potrzeby ludzi starszych, a także siła, możliwości i sposoby ich zaspokajania.

Człowiek starszy szczególnie mocno odczuwa: potrzebę bezpieczeństwa ( ponieważ w tym wieku nasilają się niepokoje, poczucie zagrożenia), potrzebę przynależności do grupy (ponieważ na starość drastycznie ogranicza się liczba kontaktów i głównym problemem staje się osamotnienie), potrzebę niezależności (która jest zagrożona zarówno przez czynniki biologiczne, jak i ekonomiczne) oraz – mimo pojęciowej sprzeczności – potrzebę uzależnienia, ale rozumianą jako poszukiwanie opieki i postrzeganie jej jako obowiązku otoczenia wobec osoby starszej, potrzebę użyteczności (która jest szczególnie zagrożona we współczesnym, szybko modernizującym się społeczeństwie) oraz potrzebę prestiżu (związaną z faktem, że siwe włosy nie są dziś symbolem budzącej szacunek mądrości).

Poprzez nasze działania chcemy zainspirować osoby starsze i ich opiekunów do zwiększenia aktywności społecznej  i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa.

Ewaluacja trzech edycji projektu „Bez korzeni nie ma korony drzew”, realizowanego z seniorami z Tolkmicka, Oleśna, Suchacza, Aniołowa i Elbląga wykazała ogromne zapotrzebowanie na rozwijanie zróżnicowanych form aktywności tej grupy społecznej, umożliwiających sprawniejsze funkcjonowanie w społeczności lokalnej, w środowisku rodzinnym. Rozwijanie umiejętności, pobudzanie do kreatywnego myślenia, pielęgnowanie swoich zainteresowań, przebywanie w grupach międzypokoleniowych zapobiega demencji, opóźnia proces alienacji.

Podczas naszych rozmów z seniorami często poruszaliśmy problemy związane z opieką nad członkami rodzin, współmałżonkami, sąsiadami. Najczęściej opiekę sprawują osoby, które też już są starsze, obciążone problemami zdrowotnymi, obowiązkami wobec własnych członków rodziny. Widzimy potrzebę wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych, wyposażenia w dodatkowa wiedzę umożliwiającą sprawniejsze wykonywanie czynności np. pielęgnacyjnych, ale także potrzebę wzmocnienia sfery psychicznej, poczucia bezpieczeństwa.

Odnalezienie się w roli opiekuna nie jest pro­ste. Niestety często ta nowa sytuacja generuje problemy. Najpoważniejszym z nich może być zespół stresu opiekuna, którym naukowcy na świecie zajmują się dopiero od 20 lat. W Polsce zwrócono uwagę na to zjawisko kilka lat temu. Warto wiedzieć, czym jest zespół stresu opieku­na i jak sobie z nim poradzić.

W projekcie przewidziano specjalistyczną pomoc dla członków rodzin i bliskich sprawujących opiekę nad osobą starszą.

Zadanie o zasięgu wojewódzkim realizowane będzie poprzez cykl warsztatów tematycznych, wykładów dla seniorów i ich opiekunów oraz  seminarium „Aktywny i bezpieczny senior”. Uczestnikami naszych działań będą seniorzy, opiekunowie osób starszych i niesamodzielnych z województwa warmińsko-mazurskiego.

Miejscem realizacji jest Elbląg, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, oraz region warmińsko-mazurski.

Warsztaty dla seniorów:

- Rękodzieło artystyczne (2 warsztaty x 2 godziny x 15 osób) 

W ramach tego działania odbędą się dwa warsztaty: witrażu i fusingu oraz wykonywania naturalnych kosmetyków. Ten ostatni warsztat to novum – domowe SPA, własnoręcznie wykonane mydełka robione z naturalnych składników, barwników i ziół.

- Twórcze myślenie (gry planszowe, kolorowanki dla dorosłych, krzyżówki, różnego rodzaju gry słowne)  

 (1 warsztaty x 2 godziny x 15 osób) 

Poprzez te działania chcemy zainspirować seniorów do rozwijania kompetencji artystycznych. Zarówno praktyczne, jak i logiczne działania mają wpływ na trening mózgu, opóźniają procesy degradacyjne w strukturach mózgowych, zmiany detencyjne, otępienie. Ćwiczenia grupowe, w przyjaznej atmosferze, prowadzone przez zespół specjalistów o wysokim poziomie empatii i kwalifikacjach zawodowych. W tym celu zakupimy zestaw gier planszowych, kolorowanki i krzyżówki.

Wykłady, spotkania dla seniorów

- Bezpieczny senior – w domu i w przestrzeni publicznej ( 1 wykład x 2 godz. x 20 osób) 

- Asertywność seniora, czyli jak unikać natarczywych reklam telefonicznych centrów dystrybucji, naciągaczy, oszustów.

( 1 spotkanie z policjantami z KRP x 2 godz. x 20 osób) 

Celem działań jest ograniczanie negatywnych zjawisk w postaci kradzieży, oszustw czy innych przestępstw i wykroczeń popełnianych na wyżej wymienionej grupie poprzez propagowanie bezpiecznych zachowań i przestrzeganie  przed oszustami.

Oszuści wchodzą do mieszkań pod różnymi pretekstami, sprzedaż artykułów przemysłowych, powołując się na  osoby urzędowe jak: pracownicy ZUS-u, urzędu skarbowego, opieki społecznej, pogotowia ratunkowego, gazowni, zakładu energetycznego albo innych instytucji. Szczególnym przypadkiem tego typu przestępstw jest oszustwo lub kradzież „na wnuczka”. Czynów tych dopuszczają się młodzi ludzie, którzy wcześniej rozpoznają sytuacją rodzinną  i materialną ofiary. 

W przestępstwach „na wnuczka” – przeważnie sprawcy dzwonią na telefon domowy przedstawiając się jako wnuk, wnuczka, siostrzeniec lub siostrzenica (głos w telefonie jest zniekształcony i starsi ludzie często myślą, iż dzwonią faktycznie osoby z rodziny). Tłumaczą „dziadkowi” lub „babci”, np. że są w hipermarkecie lub na giełdzie i mają niepowtarzalną okazję zakupić  przedmiot po bardzo okazjonalnej cenie. W związku z tym proszą o pożyczkę pieniężną. Oszuści dzwoniąc ponownie twierdzą, że nie mogą przyjechać po pieniądze wysyłając po nie swojego dobrego znajomego lub kolegę. Po jakimś czasie znajomy „wnuczka” zjawia się w mieszkaniu ofiary po pożyczkę pieniężną.

Warsztaty i wykłady dla opiekunów osób starszych i niesamodzielnych 

Działania te rozpoczną się jesienią. To pora sprzyjająca depresji, pogorszeniu samopoczucia. Poprzez nasze działania zamierzamy wzmocnić uczestników projektu, dostarczyć pozytywnych bodźców do działania.

- Zasady opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi – 1 warsztat 3-godzinny x 15 osób 

(praktyczne wskazówki dotyczące prawidłowej pielęgnacji) Zajęcia prowadzone przez specjalistę z zakresu opieki zdrowotnej.

- Techniki arteterapeutyczne – praktyczne sposoby twórczych działań w warunkach domowych 

   (1 warsztaty 2-godzinnex 15 osób) 

   Warsztaty inspirujące opiekunów do prostych zajęć z podopiecznymi w warunkach domowych, z wykorzystaniem dostępnych materiałów, np. drewna, papieru. Warsztaty papieroplastyki, recyklingowego quillingu, wykonania drewnianych ozdób, itp.

- Jak zdrowo i mądrze przygotować posiłki dla seniorów ( 1 warsztat 3-godzinny, połączony z pokazem przygotowania posiłków i degustacją potraw x 15 osób) 

Kwintesencja zdrowego odżywiania w pigułce. Jak zachęcić osoby starsze do zdrowego i racjonalnego, a przy tym niedrogiego sposobu odżywiania. Warsztat poprowadzi specjalista z zakresu odżywiania.

- Relaksacja – warsztaty radzenia sobie ze stresem, praca z ciałem, ćwiczenie umysłu.

(1 warsztaty 2-godzinne x 15 osób) 

Warsztaty prowadzone przez specjalistę - instruktora zajęć ruchowych.

Seminarium „Aktywny i bezpieczny senior”

Przestrzeń do wymiany doświadczeń, spotkania z ekspertami w zakresie geriatrii, pracownikami instytucji publicznych działających na rzecz osób starszych i niesamodzielnych, liderami organizacji pozarządowych oraz podsumowanie działań projektowych z udziałem uczestników projektu.

Szacowana liczba osób z regionu warmińsko-mazurskiego- 50.

Działania towarzyszące – wystawa prac seniorów, pokaz sprzętu rehabilitacyjnego.

Realizatorzy projektu:

- Stowarzyszenie Kulturalne „Viva art” w Elblągu oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Współpracować będziemy m.in. z takimi organizacjami pozarządowymi, jak:

- Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi "Oleśno - wieś z pomysłem"

- Stowarzyszenie: Oratorium św. Jana Bosko w Tolkmicku / Parafia pw. Św. Jakuba Apostoła.

- stowarzyszenia z Kadyn, Aniołowa i Suchacza.

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/zajecia-z-fusingu-w-ramach-abs/

http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/warsztaty-w-suchaczu-w-ramach-projektu-abs/

Zapisz się do newslettera