BALTIC CINEMA NETWORK

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie ilości podmiotów współpracujących w obszarze transgranicznym w regionie Morza Bałtyckiego poprzez utworzenie klastra kinowego „Baltic Cinema net”, w skład którego wejdą instytucje z Polski, Szwecji, Niemiec i Danii.

Instytucje, wśród których znajdą się placówki prowadzące kina, samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją filmową i promocją kinematografii w początkowej fazie funkcjonowania klastra pochodzić będą jedynie z obszaru kwalifikowalnego Programu Południowy Bałtyk. W kolejnych latach chcemy rozwijać klaster również o inne kraje basenu Morza Bałtyckiego oraz kolejne podmioty reprezentujące branżę kinową i filmową. Działania te będą miały na celu zwiększenie ilości zadań podejmowanych na terenie regionu w celu promocji współpracy kulturalnej, dziedzictwa kulturowego i wspólnej identyfikacji obszaru Morza Bałtyckiego. Chcemy również zwiększyć, poprzez działalność klastra, ilość wspólnych inicjatyw (m.in. organizacja międzynarodowego festiwalu filmowego „See the Sea”, organizacja wspólnych szkoleń, warsztatów, wymian partnerskich, które mają na celu wzmocnienie potencjału zarówno samej sieci jak i współpracy z lokalnymi organizacjami) organizowanych w regionie Morza Bałtyckiego.

Głównym powodem powołania klastra jest potrzeba zintegrowania środowiska branżowego w regionie, aby poszczególne instytucje mogły współpracować, nie tylko przy realizacji pojedynczych projektów, ale również wymieniać się wiedzą i doświadczeniami. Zakładamy, że funkcjonowanie klastra przyczyni się do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności sektora kinowego, a tym samym całego regionu.

Projekt ma za zadanie zachęcić poszczególne instytucje partnerskie do zintensyfikowania współpracy między krajami bałtyckimi i uformowania modelu regionalnej współpracy, która podniesie poziom integracji regionu Morza Bałtyckiego oraz zwiększy jego konkurencyjność na arenie międzynarodowej. Ważną kwestią przyszłego projektu będzie również wzmocnienie kapitału społecznego obszaru, a w długofalowej perspektywie zbudowanie ścieżek rozwoju zawodowego pracowników sektora kinowego w ramach struktury klastra. Celem funkcjonowania klastra będzie również zwiększenie świadomości potrzeby promocji własnej działalności oraz wspólnych inicjatyw realizowanych w ramach klastra, a które bazować będą na dziedzictwie kulturowym i potencjale turystycznym regionu Morza Bałtyckiego. Jednym z głównych efektów przyszłego projektu, oprócz powołania do życia klastra, będzie zwiększenie liczby podmiotów prowadzących współpracę transgraniczną – zarówno w obszarze wymiany doświadczeń, jak i pracy nad wspólnymi produktami czy usługami. 

Program: INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020. Projekt Seed Money.Oś priorytetowa:5. Zwiększenie zdolności współpracy instytucjonalnej lokalnych podmiotów w obszarze Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu5.1 Poprawa zdolności współpracy instytucjonalnej lokalnych podmiotów w obszarze Południowego Bałtyku poprzez uczestnictwo w sieciach międzynarodowychLider projektu: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w ElbląguPartner główny: Reaktor Sydost (Szwecja)Partnerzy wspierający z Litwy, Danii i Niemiec

*****

Reaktor Sydost to organizacja, która działa na terenie południowej Szwecji w mieście Vaxjö (stolicy regionu Kronoberg). Działa na terenie trzech regionów (Blekinge, Kalmar i Kronoberg) i jest finansowana m.in. przez Szwedzki Instytut Filmowy. Jego zadaniem jest realizacja warsztatów edukacji filmowej i produkcji filmów dla dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie krótkich filmów amatorskich (poprzez minifundusz filmowy). Zajmują się też oni realizacją programu młodzieżowych klubów filmowych.

Wizytę tej właśnie organizacji złożyła delegacja z Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

- Chcemy nawiązać współpracę i wytyczyć jej główne kierunki dzięki projektowi Seed Money w programie Południowy Bałtyk – mówi Antoni Czyżyk, dyrektor „Światowida”. - Celem głównym projektu jest bowiem zwiększenie ilości podmiotów współpracujących w obszarze transgranicznym w regionie Morza Bałtyckiego poprzez utworzenie klastra kinowego „Baltic Cinema Net”, w skład którego wejdą instytucje z Polski, Szwecji, Niemiec i Danii.

Podczas dwudniowej wizyty (20-21.09.2016) rozmawiano o możliwościach współpracy w zakresie klastra kinowego, o stworzeniu bazy działań edukacyjnych skierowanych zwłaszcza do dzieci i młodzieży (w obszarze edukacji filmowej i produkcji filmowej), wymianie know-how i możliwych do realizacji wspólnych inicjatywach.

- Wyjazd okazał się więc bardzo owocny, nowe kontakty zostały nawiązane, a dla mnie samej jest to bezcenne doświadczenie, gdy mogę zobaczyć i usłyszeć, jak można przy użyciu filmu i mediów pracować z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, jakie są pomysły w innych krajach, jakie programy i projekty funkcjonują z powodzeniem - dodaje Natalia Piotrowska, kierownik kina „Światowid”. - Jestem pewna, że nasza nawiązana właśnie relacja będzie miała bardzo pozytywny oddźwięk i o wspólnych naszych działaniach jeszcze nie raz usłyszymy.

Reaktor Sydost ma być partnerem w kolejnych działaniach i projektach. Już za miesiąc, od 19 do 21 października, planowana jest rewizyta edukatorów filmowych z Reaktor Sydost. CSE „Światowid” odwiedzić mają Kicki Rydemalm i Magnus Engvall, by zaprezentować swoje osiągnięcia w działaniach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży i być może poprowadzić warsztaty w kinie dla młodzieży.

*****

Kolejną wizytą studyjną zaplanowaną w projekcie Baltic Cinema Network, którego liderem jest CSE „Światowid”, było spotkanie z potencjalnym partnerem programu na Litwie. W dniach 3-4.10.2016 trzyosobowa delegacja z Elbląga odwiedziła pracowników Kina „Minija” w Gardzdai (Gorżdy) w okolicach Kłajpedy.

- Podczas tego spotkania mieliśmy okazję zwiedzić odrestaurowane kino, ponownie otwarte w styczniu 2015 roku, które dzięki unijnej dotacji zyskało nowe oblicze - relacjonuje Natalia Piotrowska z kina "Światowid". - Znajduje się tam nowoczesna sala kinowa na 167 miejsc z dużą sceną, wszelkimi udoskonaleniami, także dla osób niepełnosprawnych, na której wyświetla się filmy w technologii 2D i 3D. Oprócz przyjaznych przestrzeni, wygodnego foyer kinowego, przytulnego bufetu z kawą i przekąskami dla widzów, najbardziej zachwyciło nas mini muzeum fotografii i kinematografii.

W specjalnie zaaranżowanej na te cele sali delegacja podziwiała niezwykłą kolekcję aparatów fotograficznych, kamer, projektorów różnego typu (domowe, studyjne i kinowe) i akcesoriów do przygotowania zdjęć, seansów kinowych i innych. Pan Jonas (administrator budynku i właściciel kolekcji) pokazał działające projektory 8 mm i 16 mm, a także kamery i aparaty fotograficzne, których stale dogląda i które konserwuje.

- Ta niesamowita i niespotykana kolekcja to zaledwie 1/4 jego prywatnych zbiorów, a każdy widz, który odwiedza kino „Minija” może zwiedzić to wspaniałe muzeum - dodaje Natalia Piotrowska. - Niesamowita to lekcja historii fotografii i kina i perełka na skalę europejską!

Wymieniając się doświadczeniami i wiedzą na temat funkcjonowania obu (polskiego i litewskiego) ośrodków kultury, kina postanowiły podjąć współpracę w ramach projektu klastra kinowego Baltic Cinema Network. Przedstawiciele litewskiego kina odwiedzą Elbląg już w listopadzie, jest więc nadzieja, że kolekcja pana Jonasa będzie mogła przybliżać najważniejsze zjawiska rewolucji technologicznej i historii kinematografii także widzom w Polsce.

*****

W dniach 19-20.10.2016 w CSE "Światowid" gościliśmy przedstawicieli partnerów projektu Baltic Cinema Network ze Szwecji: Kicki Rydemalm i Magnusa Engvall. Są oni pracownikami organizacji Reaktor Sydost, z którą ściśle współpracujemy w programie Seed Money Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

- W ramach dwudniowej wizyty odbyliśmy intensywne warsztaty zmierzające do utworzenia koncepcji projektu współpracy międzynarodowej w obszarze filmu, kina i mediów - mówi Antoni Czyżyk, dyrektor CSE "Światowid". - W czasie tych spotkań korzystaliśmy z pomocy eksperta programu z Euroregionu Bałtyk, Małgorzaty Samusjew. Dzięki jej doświadczeniu i wskazówkom udało nam się wypracować szereg wspólnych inicjatyw, aktywności i celów, które będziemy wdrażać we wniosku aplikacyjnym programu.

Oprócz tych spotkań goście ze Szwecji mieli okazję zwiedzić budynek Światowida i zobaczyć całe spektrum naszych działań i możliwości. Zobaczyli i odwiedzili wszystkie pracownie, sale, studio i oczywiście sale kinowe wraz z zapleczem. Byli pod wrażeniem ogromu i rozpiętości działań i zadań, które realizujemy w ośrodku kultury i kinie.

Dodatkowo w czwartek 20.10.2016 zorganizowaliśmy pokazowe warsztaty dla uczniów Szkoły Muzycznej (5,6 klasy) podczas których Kicki i Magnus z użyciem nowoczesnych technologii uczyli dzieci jak stworzyć swój własny film.

- Były to bardzo ciekawe i intensywne zajęcia, gdzie oprócz wskazówek i filmów instruktażowych (stworzonych przez dzieci dla dzieci) odbyły się zajęcia praktyczne - dodaje Natalia Piotrowska, kierownik kina. - Uczniowie zaopatrzeni w tablety i telefony komórkowe kręcili własne materiały filmowe (na podstawie wcześniej opracowanej w grupach wspólnej koncepcji). Zwieńczeniem zajęć był pokaz twórczości dzieci na dużym ekranie. Powstało osiem autorskich i bardzo ciekawych krótkich filmów. Dzieci były zachwycone!

Te dwa dni przepełnione spotkaniami i warsztatami minęły zaskakująco szybko, ale wiedza i rezultaty tych spotkań pozostaną w nas długo. Do zobaczenia niebawem, ponieważ współpraca kwitnie!

Film przebiegu warsztatów zobaczyć można tutaj.

*****

PODSUMOWANIE SPOTKANIA PARTNERÓW PROJEKTU W RAMACH PROJEKTU SEED MONEY BALTIC CINEMA NETWORK

            W dniach 13-15.11.2016 roku w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbyły się spotkania wszystkich partnerów projektu BALTIC CINEMA NETWORK połączone z warsztatami nad planowanym do złożenia wspólnie wnioskiem do programu Południowy Bałtyk. Uczestnikami spotkania i warsztatów byli: Kicki Rydemalm (Reaktor Sydost – Szwecja), Birute Ozeliene, Asta Vaiciulene oraz Deimante Jureviciute (Kino „Minija” – Litwa), Arne Papanhagen (Instytut Nowych Mediów – Rostock - Niemcy), Dana Jesswein i Bartosz Wójcik (Stowarzyszenie OFFicyna - Szczecin) oraz Antoni Czyżyk, Magdalena Czarnocka – Kaptur, Natalia Piotrowska i Aleksandra Bielska (CSE „Światowid”). Spotkanie prowadziła pani Małgorzata Samusjew z Euroregionu Bałtyk

            W czasie spotkań wszystkich partnerów projektu przedstawiciele instytucji partnerskich realizowali działania przygotowujące wspólną aplikację w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 (priorytet 5 Increasing cooperation capacity of local actors in the South Baltic area for blue and green growth ). Grupa pracowała przede wszystkim nad uszczegółowieniem zaplanowanych poszczególnych działań tj. wspólna platforma internetowa, konferencje, warsztaty w obszarze nowych mediów, Job shadowing, film tournee oraz utworzenia klubów filmowych w Polsce i na Litwie. Odbyły się także prace i dyskusje nad budżetem zadania z podziałem na partnerów – zaplanowano podstawowe pozycje kosztorysu, podział na partnerów i wstępną wycenę poszczególnych kosztów. Prace nad kosztorysem były ostatnimi z zaplanowanych na trzydniowe warsztaty zadań dla partnerów w ramach projektu Seed Money Baltic Cinema Network.

Podsumowanie:

            Dzięki zaplanowanym w projekcie Seed Money spotkaniom, rozmowom i warsztatom wypracowano plany dalszej współpracy i osiągnięto główny cel działania, jakim było złożenie wniosku „Baltic New Media Network” w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 (priorytet 5 Increasing cooperation capacity of local actors in the South Baltic area for blue and green growth ).

Galeria

Zapisz się do newslettera