PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE (NP.261.5.2018)

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane w związku z realizacją zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich »Światowid« w Elblągu" (postępowanie nr NP.261.5.2018).

Dokumentacja przetargowa wraz z plikami do pobrania oraz treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się poniżej. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA oraz załączniki do ZAŁĄCZNIKÓW B-6 i B-7 do pobrania    TUTAJ.

Zadanie inwestycyjne będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1062/16-00 dla Projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu” nr POIS.08.01.00-00-1062/16.

UWAGA 1 (25.06.2018):

W związku z wyłączeniem zakresu rzeczowego robót, o którym mowa w pkt. II.1 załącznika B-7 do SIWZ (dot. wykorzystania w ramach inwestycji istniejących elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji w dużej i małej sali kinowej Centrum), Zamawiający udostępnia oświadczenie firmy "KLIMAT-EL" Systemy Wentylacji i Klimatyzacji inż. Grzegorz Bidziński nt. stanu technicznego układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych małej i dużej sali kinowej (do pobrania w plikach poniżej).

UWAGA 2 (26.06.2018)

Zamawiający informuje, że w dniu 25.06.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść i udziela na nie odpowiedzi (w plikach do pobrania).

UWAGA 3 (02.07.2018):Zamawiający informuje, że w dniu 27.06.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść i udziela na nie odpowiedzi (do pobrania w plikach poniżej). Jednocześnie Zamawiający informuje, że  w związku z pytaniami Wykonawcy dokonał zmian SIWZ, które publikuje wraz z odpowiedziami na pytania Wykonawcy, a także zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (w plikach do pobrania).

UWAGA 4 (10.07.2018): Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu znajduje się w plikach do pobrania poniżej.

UWAGA 5 (26.07.2018):Zamawiający informuje, że w dniu 26.07.2018 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu" (NP.261.5.2018). Treść informacji do pobrania w plikach poniżej.

Pliki do pobrania

 • pdf

  Ogłoszenie o zamówieniu

  pobierz
 • pdf

  SIWZ

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr A1 - Formularz oferta

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr 1 do załącznika nr A1 - oferta kryteria

  pobierz
 • xls

  Załącznik nr A2 - Formularz cenowy

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr A3 - Oświadczenie warunki udziału

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr A4 - Oświadczenie wykluczenie

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr A5 - Zobowiązanie podmiotu

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr A6 - Oświadczenie grupa kapitałowa

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr A7 - Wykaz robót

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr A8 - Wykaz osób

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr A9 - Oświadczenie

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr A10 - Wzór umowy

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr B5 - Plan pracy CSE "Światowid"

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr B6 - Uszczegółowienie warunków realizacji zamówienia

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr B7 - Zbiorcze informacje

  pobierz
 • pdf

  KlimatEl oświadczenie

  pobierz
 • pdf

  Pytania do SIWZ (1) 25.06.2018

  pobierz
 • pdf

  Pytania do SIWZ (2) 27.06.2018 i zmiana SIWZ

  pobierz
 • doc

  A-1_Formularz_oferta_ZAMIENNY

  pobierz
 • pdf

  Ogłoszenie_BZP_o_zm_ogloszenia

  pobierz
 • pdf

  Informacja z otwarcia ofert

  pobierz
 • pdf

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  pobierz

Zapisz się do newslettera