Zapytanie ofertowe na usługi edukacyjne

CSE "Światowid" zaprasza do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kształcących kompetencje matematyczne, przyrodnicze, językowe oraz ICT oraz zajęć pozaszkolnych kształcących kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole, w tym pracy metodą projektu zgodnie z potrzebami Zamawiającego w związku z realizacją projektu „Akademia Nauki i Kreatywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

CSE "Światowid" informuje o zamieszczeniu zapytania ofertowego (nr EFS/1/2018/BK) również w Bazie Konkurencyjności.  Dokumenty - treść zapytania wraz z załącznikami - do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

Zapisz się do newslettera