Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć edukacyjnych

CSE "Światowid" zaprasza do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych metodą projektu zgodnie z potrzebami Zamawiającego w związku z realizacją projektu „Akademia Nauki i Kreatywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

CSE "Światowid" informuje o zamieszczeniu zapytania ofertowego (nr EFS/1A/2018/BK) również w Bazie Konkurencyjności. Dokumenty - treść zapytania wraz z załącznikami - do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

Zapisz się do newslettera