Zapytanie ofertowe - zajęcia w ramach "Akademii dla rodziców"

Prowadzenie zajęć w ramach „Akademii dla rodziców” skierowanych do 23 rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w projekcie „Akademia Nauki i Kreatywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Numer zamówienia: EFS/6/2018/BK

szczegóły: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143464

Zapisz się do newslettera