Zapytanie ofertowe na usługi edukacyjne - dot. projektu pn. "Akademia sukcesu"

CSE "Światowid" w Elblągu zaprasza do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kształcących kompetencje matematyczne, przyrodnicze, językowe oraz ICT zgodnie z potrzebami Zamawiającego w związku z realizacją projektu „Akademia sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

CSE "Światowid" informuje o zamieszczeniu zapytania ofertowego (nr EFS/AS/1/BK ) również w Bazie Konkurencyjności.

Dokumenty - treść zapytania wraz z załącznikami - do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

 • pdf

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  pobierz
 • pdf

  załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

  pobierz
 • pdf

  załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

  pobierz
 • pdf

  załącznik nr 3 - Zgoda osoby realizującej przedmiot zamówienia

  pobierz
 • pdf

  załącznik nr 4 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

  pobierz

Zapisz się do newslettera