Zapytanie o cenę - zaproszenie do składania ofert cenowych na realizację (tj.dostawę i montaż) systemu oświetlenia sali kina edukacyjnego w CSE "Światowid" w Elblągu

Zapytanie o cenę- zaproszenie do składania ofert cenowych na realizację (tj.dostawę i montaż) systemu oświetlenia sali kina edukacyjnego w CSE "Światowid" w Elblągu.

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu "Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu", współfdinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastuktura i Środowisko na lata 2014- 2020, Oś Prioretytowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury ( Projekt nr: POIS.08.01.00-00-1062/16).

Pliki do pobrania

 • pdf

  Zapytanie-oświetlenie

  pobierz
 • pdf

  Załącznik-specyfikacja

  pobierz
 • pdf

  Załącznik-rysunek

  pobierz

Zapisz się do newslettera