Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich »Światowid« w Elblągu” (NP.261.2.2017) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

Podstawa faktyczna: w wyznaczonym terminie składania ofert (tj. do 01.06.2017 r. do godz. 12.00) nie została złożona żadna oferta.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Pliki do pobrania

Zapisz się do newslettera