Informacja o unieważnieniu postępowania (NP.261.4.2017)

 

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu informuje, że UNIEWAŻNIA postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich »Światowid« w Elblągu (NP.261.4.2017).

Podstawa faktyczna:

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do 18.07.2017 r. do godz. 12.00 złożono 3 oferty:

1) Oferta nr 1 - BICO GROUP Tomasz Przybylski, ul. Staniewicka 1 lok. 2, 03-310 Warszawa na kwotę: 469 003,92 zł brutto

2) Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze Budownictwa „Gesta” Leszek Gieda, ul. Zakopiańska 16, 82-300 Elbląg na kwotę: 356 700,00 zł brutto

3) Oferta nr 3 - Agencja Inwestycyjna Terra Sp. z o.o. i Wspólnicy s.k., ul. Botaniczna 24/3, 60-586 Poznań na kwotę: 789 660,00 zł brutto

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 246 000,00 zł brutto i nie ma możliwości jej zwiększenia.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że wszystkie złożone oferty zawierają ceny przekraczające kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Podstawa prawna:

art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. („Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”).

 

 

Zapisz się do newslettera