Światowe standardy w Światowidzie

Z radością informujemy, że nasza koleżanka Urszula Jatkowska – pracująca w działającej w CSE „Światowid” Regionalnej Pracowni Digitalizacji – ukończyła prestiżowe studia na Glasgow School of Art. - Był to kierunek Master of Science in International Heritage Visualization, czyli wizualizacja dziedzictwa międzynarodowego – mówi Urszula Jatkowska. - Wszystkie programy studiów GSA są zatwierdzane przez University of Glasgow. Założony w 1451 roku University of Glasgow jest członkiem prestiżowej grupy Russell Group, wiodących uniwersytetów badawczych w Wielkiej Brytanii oraz członkiem założycielem międzynarodowego ugrupowania uniwersytetów zajmujących się ustalaniem światowych standardów dla szkolnictwa wyższego. - Jestem dumny, że CSE „Światowid” ma w swojej załodze osobę, która jest absolwentką takiej uczelni – mówi Antoni Czyżyk, dyrektor CSE „Światowid” w Elblągu. – Cieszę się, że to właśnie z nami postanowiła się związać i że to w naszej Regionalnej Pracowni Digitalizacji będzie realizować się zawodowo i wykorzystywać swoje umiejętności.  MSc International Heritage Visualization wyposaża kandydatów w wiedzę i umiejętności potrzebne do tworzenia cyfrowych zapisów i wizualizacji obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. - Uczyliśmy się tam właśnie o skanowaniu i digitalizowaniu zabytków i całej teorii organizacji tych materiałów – opowiada Urszula Jatkowska. - Podczas trwających rok studiów zapoznawaliśmy się z zakresem umiejętności potrzebnych do dokumentacji 3D oraz z możliwościami skutecznego zaprezentowania ich celem wykorzystania przez różne grupy użytkowników i odbiorców zaangażowanych w takie dziedziny, jak zarządzanie dziedzictwem kulturowym czy konserwacja. Zadowolenia nie kryje też Hanna Laska –Kleinszmidt, kierownik Regionalnej Pracowni Digitalizacji.

- Warto dodać, że Urszula pracowała już w naszej pracowni, przerwała pracę w CSE „Światowid” na rok, by studiować i wróciła do nas z powrotem, żeby tu się realizować - mówi Hanna Laska-Kleinszmidt. Urszula odebrała już dyplom. Regionalna Pracownia Digitalizacji, w której pracuje na stanowisku specjalisty ds. digitalizacji i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, wykorzystuje najnowszą technologię w pracy z zakresu dziedzictwa kulturowego za pomocą skanowania laserowego i fotogrametrii. - Wykorzystując doświadczonych specjalistów z dziedziny zarządzania dziedzictwem, rejestrowania budynków i modelowania 3D będziemy mogli nowatorsko podejść do prowadzenia multidyscyplinarnych prac w dziedzinie dziedzictwa, wizualizacji architektonicznej, animacji czy rozwoju oprogramowania interaktywnego – dodaje Antoni Czyżyk.

Zobacz również

Zapisz się do newslettera