Czekamy na zgłoszenia

Do końca sierpnia czekamy na zgłoszenia stowarzyszeń i fundacji oraz niesformalizowanych grup aktywnych obywateli, którzy chcą podjąć cenne działania na rzecz lokalnej społeczności.

Do 31 sierpnia 2018 roku można aplikować o środki na współpracę organizacji pozarządowych i CSE "Światowid". Zadania mają stwarzać szansę na lepsze realizowanie wspólnego celu, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców naszego regionu. Współpraca ma formę współorganizacji przedsięwzięć w formie pokrycia części kosztów realizacji tych zadań. Zapraszamy organizacje pozarządowe z województwa warmińsko-mazurskiego do współpracy. W tej edycji wyłączone są organizacje z Elbląga.

Szczegółowe zasady oraz niezbędne informacje znaleźć można w załączeniu.

Pliki do pobrania

Zobacz również

Zapisz się do newslettera