Konferencja „Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur” dla nauczycieli

W czwartek 24 października w CSE „Światowid” w Elblągu odbędzie się konferencja dla nauczycieli mająca na celu popularyzację edukacji przy wsparciu nowoczesnych technologii. W programie są wykłady, warsztaty, pokazy filmów oraz prezentacje aplikacji VR i AR.

- Spotkanie będzie podsumowaniem dwuletniej pracy nad projektem, a Regionalna Pracownia Digitalizacji  zaprezentuje cyfrowe zasoby, pozyskane podczas jego realizacji – mówi Hanna Laska-Kleinszmidt, kierownik RPD oraz koordynator projektu. – Na konferencji wystąpią eksperci z dziedziny digitalizacji, wykorzystywania zasobów cyfrowych w edukacji, historycy i muzealnicy.

Na konferencji przedstawione zostaną gotowe narzędzia do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych z uczniami szkół podstawowych i średnich – scenariusze lekcji, filmy, aplikacja AR, gry na platformie cyfrowej. Zostanie im również zaprezentowana symulacja VR, z której później, wraz z uczniami, będą mogli korzystać w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”. W programie konferencji są wykłady dotyczące średniowiecza na naszych ziemiach i muzealiów z tej epoki, zgromadzonych w regionalnych muzeach. Zostaną również wyświetlone wybrane filmy, stworzone na potrzeby projektu i odbędą się warsztaty, podczas których pokazane zostanie, jak ze zgromadzonych zasobów cyfrowych korzystać w edukacji.

Średniowieczna kolekcja zdigitalizowanych muzealiów, dostępnych na stronie cyfrowewm.pl będzie reprezentatywna dla naszego regionu. Do 150 przedmiotów z Pól Grunwaldzkich i Truso, dołączyła kolejna setka z ośmiu muzeów w województwie warmińsko-mazurskim. Regionalna Pracownia Digitalizacji powstała w celu digitalizacji i udostępniania dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur w sieci. Na stronie cyfrowewm.pl prócz średniowiecznych obiektów można również oglądać m.in. warmińskie kapliczki, elbląskie formy przestrzenne wirtualne spacery, a także eksponaty z muzeów z terenu Warmii i Mazur oraz Żuław.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem mailowym: rpd@swiatowid.elblag.pl. W zgłoszeniu musi znaleźć się imię i nazwisko oraz miejsce zatrudnienia (nazwa szkoły).

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Program wydarzenia:

PLAN KONFERENCJI „Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur” 24.10.2019 r. godz. 11.00 – 16.00 Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, sala kameralna Kina Światowid 11.00 - 11.10 – powitanie gości 11.10 - 11.45 – Regionalna Pracownia Digitalizacji – Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur 11.45 - 12.45 – wykład dr Radosława Krajniaka „Średniowieczne dzieje obecnego województwa warmińsko-mazurskiego” 12.45 - 13.00 – przerwa 13.00 -13.15 – prezentacja filmów edukacyjnych o średniowieczu na Warmii i Mazurach 13.15 - 14.00 – prelekcja dr Mirosława Marcinkowskiego „O średniowiecznych zasobach elbląskiego muzeum” 14.00 - 16.00 – warsztaty: „O wykorzystaniu cyfrowych zasobów w edukacji” prowadzący: Alicja Szulc, „Średniowiecze na cyfrowo” prowadzący: Urszula Kondraciuk. Prezentacja edukacyjnej aplikacji VR o średniowieczu.

Zobacz również

Zapisz się do newslettera