Kanał Elbląski na kliknięcie

Pięć – tyle pochylni liczy Kanał Elbląski. Przez ostatnie dwa lata trwała cyfryzacja tego wyjątkowego zabytku techniki. Teraz każdy, nawet jeśli nie realnie, to wirtualnie będzie mógł zrobić wycieczkę po pochylniach, a zakładając okulary 3D obejrzeć maszynownię, budkę sygnalisty, a nawet wcielić się w maszynistę lub sygnalistę.

Walory historyczne i zabytkowe Kanału Elbląskiego zostały dostrzeżone w 1978 r. kiedy to jego fragment wpisany został do Krajowego Rejestru Zabytków. W 2011 r. fragment Kanału Elbląskiego został uznany za pomnik historii. Od 2014 r. prowadzone są starania o wpisanie 5 zespołów zabytkowych pochylni na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

- Projekt „Wirtualnym szlakiem pochylni Kanału Elbląskiego” miał na celu digitalizację wszystkich pięciu pochylni Kanału  – mówi Hanna Laska-Kleinszmidt, kierownik Regionalnej Pracowni Digitalizacji, koordynator projektu. – Na naszej stronie można oglądać zdjęcia, animacje oraz panoramy 360, które zrealizowaliśmy przez dwa lata trwania projektu. Działania wymagały sporo pracy i zaangażowania, ale dzięki temu można zobaczyć także te miejsca, których na co dzień nie widać, gdyż najczęściej znajdują się pod wodą.

Wykonane na podstawie materiału ze skaningu 3D, animacje zespołów pochylni, a także wirtualny spacer ze szlaku żeglownego dostępne są wraz z popularno-naukowymi ich opisami, również w języku angielskim, na stronie internetowej Regionalnej Pracowni Digitalizacji – www.cyfrowewm.pl. Wszystkie obiekty zostały udostępnione na licencji Creative Commons, która pozwala na dzielenie się i adaptację materiału do dowolnego celu.

Dodatkowo wykonane zostały aplikacje rozszerzonej rzeczywistości (AR), którą można pobrać na stronie cyfrowewm.pl i wirtualnej rzeczywistości (VR), która już wkrótce będzie dostępna w CSE „Światowid”.

- Aplikacja do rozszerzonej rzeczywistości to rodzaj gry - karty, przedstawiające fragmenty systemu pochylni Kanału Elbląskiego trzeba ułożyć w odpowiedniej kolejności - tak, żeby utworzyły sprawnie działający mechanizm pochylni. Po odpowiednim ułożeniu, na ekranie telefonu, będzie można zobaczyć jak działa każdy z elementów – wyjaśnia Hanna Laska-Kleinszmidt – W aplikacji do wirtualnej rzeczywistości można odbyć spacer po wszystkich pięciu pochylniach Kanału Elbląskiego, poznać historię i funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń i urządzeń, a także wcielić się w maszynistę, który przeprowadzi proces przejścia dwóch statków przez pochylnię Kanału Elbląskiego lub sygnalistę, który daje znać maszyniście, że jednostka pływająca jest źle umieszczona na wózkach.

Efekty edukacyjne projektu promowane były na konferencji połączonej z warsztatami dotyczącymi korzystania z cyfrowych zasobów w edukacji, która odbyła się w październiku w Elblągu. Aplikacje AR i VR były również promowane w Ostródzie i Iławie. W planach są kolejne prezentacje mające na celu upowszechnianie tak wyjątkowego regionalnego zabytku.

Projekt „Wirtualnym szlakiem pochylni Kanału Elbląskiego” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zobacz również

Zapisz się do newslettera